Bild på Chris Jangelöv

Författare Chris Jangelöv

chris.jangelov@visma.com

Dataskyddsombud och omvärldsbevakare med stor respekt för vår rätt till privatliv.

Chris har varit dataskyddsombud i Visma Spcs sedan Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998. Året efter låg han bakom vår första e-utbildning över internet. Lusten att dela kunskap lever fortfarande stark och här skriver han om sina arbetsområden.

16 Artiklar