Ekonomifakta 2023

Här hittar du aktuell ekonomifakta för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor, traktamenten, basbelopp och inkassoavgifter. 

Omvärldsbevakning > Ekonomifakta

Gå direkt till belopp för:

Arbetsgivaravgifter Kostförmåner
Basbelopp Milersättning
Brytpunkt för statlig inkomstskatt Momssatser
Egenavgifter Representation
Gåvor till anställda Sjukförsäkring och pension
Inkassoavgifter Sjuklön
Inkomst av näringsverksamhet Traktamente inom Sverige

Arbetsgivaravgifter

Sjukförsäkringsavgift
3,55 %
Arbetsskadeavgift
0,20 %
Arbetsmarknadsavgift
2,64 %
Allmän löneavgift
11,62 %
Ålderspensionsavgift
10,21 %
Efterlevandepensionsavgift
0,60 %
Föräldraförsäkring
2,60 %
Arbetsgivaravgifter totalt:  31,42 %

Tänk på detta

  • För anställda som är födda 1937 eller tidigare betalas ingen arbesgivaravgift.
  • För anställda som är födda 1938 - 1956 ska ålderspensionsavgift på 10,21 procent betalas.
  • För anställda födda efter 1957 är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent.
  • Anställda födda mellan 2005- 2007: Under år 2023 behöver arbetsgivaren endast betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år. Mer om detta på Skatteverkets hemsida.
  • Anställda födda mellan 2000- 2004: Arbetsgivaravgifterna sänktes förra året till 19,73 procent, jämfört med normala 31,42 procent för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Reglerna upphör att gälla vid utgången av mars 2023.

Tips: Så bokför du betald arbetsgivaravgift »

Egenavgifter

Sjukförsäkringsavgift
(7 karensdagar) 3,64 %
Arbetsskadeavgift
0,20 %
Arbetsmarknadsavgift
0,10 %
Allmän löneavgift
11,62 %
Ålderspensionsavgift
10, 21 %
Efterlevandepensionsavgift 
0,60 %
Föräldraförsäkringsavgift 
2,60 %
Egenavgifter summa: 28,97 %

Född 1937 eller tidigare

  • Löneskatt betalas inte under år 2023 för aktivt bedriven näringsverksamhet.
  • Schablonavdrag: 0 procent.

Född 1957 eller senare

Du betalar full egenavgift som vanligt, det vill säga 28,97 procent. En nedsättning av avgifterna beräknas dock normalt på max 15 000 kr. Då får du göra ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Ett undantag gäller om du är född 1957 eller senare och har haft ålderspension hela året. Då gäller samma regler som för personer födda 1938-1956.

Basbelopp

Inkomstbasbelopp
74 300 kr
Prisbasbelopp
52 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp
53 500 kr

Gåvor till anställda

(belopp inklusive moms)

Julgåva
500 kr
Jubileumsgåva
1500 kr
Minnesgåva
15 000 kr

Så skattar du för julgåva, julbord & minnesgåva

Det är populärt bland företagare att bjuda sina anställda på en julklapp, men när ska presenterna skattas? Detta gäller när du skattar för julgåvor, julbord eller minnesgåvor.

Tips: Så fungerar förmånsbeskattning - här är de vanligaste förmånerna »

Inkassoavgifter

Förseningsavgift
450 kr
Påminnelseavgift
60 kr
Inkassoarvode
180 kr
Amorteringsplan
170 kr
Amorteringsavisering
60 kr/avi
Arvode bet.föreläggande
380 kr
Anst. bet.föreläggande
300 kr
Arvode handräckning
420 kr
Ans. handräckning
300 kr
Kostnad verkställighet
600 kr/år

Så gör du om kunderna inte betalar

Agera inte bank åt dina kunder. Genom att jobba proaktivt får du bäst förutsättningar att rädda dina kundrelationer och minimera ditt företags ekonomiska risker.

Från påminnelse till inkasso - så här går du vidare när kunder inte betalar i tid.

Inkomst av näringsverksamhet 2023

(inkomstår 2022 inom parentes)

Periodiseringsfond, enskild firma & handelsbolag
30 % (30 %)
Periodiseringsfond, aktiebolag & stiftelse
25 % (25 %)
Expansionsfondsskatt
20, 6 % (20,6 %)
Positiv räntefördelning
7,94 % (6,23 %)
Negativ räntefördelning
2,94 % (1,50 %)
Schablonavdrag egenavgifter
25 % (25 %)

Schablonavdrag löneskatt
20 % (20 %)
Bolagsskatt (aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag)
20,60 % (20,60 %)

Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag - läs här mer om alla smarta avdrag »

Kostförmåner

Frukost
55 kr
Lunch/middag
110 kr
Helt fri kost
275 kr

Här är de vanligaste förmånerna

Tips: Så fungerar förmånsbeskattning för vanliga förmåner »

Milersättning

Egen bil
25,00 kr/mil
Tjänstebil bensin och diesel
12,00 kr/mil
Tjänstebil El
9,50 kr/mil

Momsatser

25%
(20% av priset) den generella skattesatsen
12%
(10,71% av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster
6%
(5,66% av priset) t ex persontransporter, böcker

Redovisning av moms

Mervärdesskatt, oftast förkortat moms, är en skatt som alla konsumenter i Sverige betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av sina varor och tjänster.

Läs mer om hur redovisning av moms går till i ditt företag »

Tips: Se vår skattekalender för viktiga datum då moms ska inbetalas »

Representation (momsavdrag)

Intern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr exkl. moms
Extern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr exkl. moms

Sjukförsäkring och pension

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2023

525 000 kr
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2023

525 000 kr
Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2023

12 600 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 2023

557 250 kr

Försäkringarna och pensionslösningen varje företagare borde ha

Bara ordet "försäkring" kan få vilken företagare som helst att tappa fattningen. Erbjudandena är många, informationen bristfällig och priserna förvirrande.

Läs vår skatteexpert Jan-Erik W Perssons granskning av försäkringar för företagare »

Tips: Så här kan du spara pengar med direktpension i stället för pensionsförsäkring »

Sjuklön

Dag 1 - 14 Karensavdrag
Karensavdraget är 20 % av sjuklönen och är ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka.

Läs: Karensavdraget - så funkar det »
Dag 15 -
Sjukpenning från Försäkringskassan.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

Uttag av statlig skatt
För inkomståret 2023 kommer följande skiktgräns för statlig skatt att gälla.

Skiktgräns
598 500 kr (540 700 kr 2022)

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare.

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0-598 500 0 kr
598 600- 20 %

Regler för inkomstskatt

Här är reglerna du behöver känna till »

Traktamente inom Sverige

Hel dag
260 kr
Halv dag
130 kr
Natt om arbetsgivaren ej betalat övernattning
130 kr