Välj din variant av
Visma Lön 600

Visma Lön 600 är vårt mest kompletta lönesystem
och finns i fyra olika varianter – upp till 200 anställda.
Välj den variant som passar dig bäst.