Skatteexpertens bästa tips på avdrag i deklarationen 2018

När det gäller förra årets inkomster och avdrag återstår inte så mycket mer än att kontrollera uppgifter och godkänna deklarationen. Åtminstone för de flesta som är löntagare. Men för företagare som driver firma eller handelsbolag finns det en hel del man kan påverka, även i deklarationen av det gångna året.


Det säger Visma Spcs skatteexpert Jan-Erik W Persson som har många års erfarenhet av att göra krångliga skatteregler begripliga och även skrivit flera böcker i ämnet. Jan-Erik är också en av experterna bakom skatteprogrammen från Visma Spcs.

Är det något särskilt man ska tänka på i deklarationen just i år?

– Det osäkra politiska läget innebär att ägare av fåmansföretag behöver förbereda sig på att kunna göra största möjliga utdelning från företaget som kan beskattas med enbart 20 procent i utdelningsskatt. Om den rödgröna regeringen sitter kvar efter valet kan man räkna med att det kommer nya förslag om höjda skatter och försämrade regler för ägare av fåmansföretag. Det kan i så fall bli både högre skattesats på utdelningar och minskade utdelningsutrymmen från 2019. Beslut om själva utdelningen kan man gärna ta på en extra bolagsstämma i slutet av året, men redan vid årets ordinarie årsstämma måste man se till så att det finns beskattade vinstmedel som kan delas ut.

 Skatteplanera med Visma Skatt – Sveriges bästa skatteprogram

Vad finns det för hjälp att få med deklarationen?

– Det allra bästa är att själv försöka få tid att sätta sig in i den egna ekonomin och hur man kan planera för en rimlig skatt på de egna inkomsterna. Och då är ett program som Visma Skatt naturligtvis nästan oumbärligt.

– För många företagare med lite enklare förhållanden kan det förstås gå lika bra att använda den deklarationshjälp som numera finns inbyggd i många av Vismas ekonomiprogram.

– Den företagare som inte tycker sig ha tid med detta kan få många tips genom att anlita en duktig skatterådgivare istället. Det brukar alltid finnas pengar att tjäna på att gå igenom sin egen och företagets skattesituation minst en gång om året.

Ditt bästa råd till företagare?

– Undvik att deklarera inkomster som ger de högsta marginalskatterna på 65-70 procent och som oftast inte ger några sociala förmåner alls. Och det kan en företagare nästan alltid undvika med god planering.

Ditt bästa råd till löntagare?

– Om du är löntagare och får göra avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete ska du inte missa den chansen. Det ger ofta tiotusentals kronor i minskad skatt, utan att dina sociala förmåner påverkas negativt.

 Med Visma eEkonomi och programmets deklarationstillval kan du enkelt, snabbt och säkert deklarara direkt i datorn, surfplattan eller mobilen.

Expertens bästa deklarationstips 2018

1. Inte för sent att byta från kvartalsmoms till årsmoms

Numera är årsvis moms den mest fördelaktiga metoden för momsredovisning för nästan alla företag som normalt omsätter högst en miljon per år. Företaget får längst skattekredit på det sättet och du sparar dessutom administrativ tid.

Den årsvis beräknade momsen ingår inte längre i den månatliga F-skatten. Istället ska årsvis moms redovisas och betalas tidigast den 26 i andra månaden efter räkenskapsårets slut. Detta datum gäller för handelsbolag samt för företag som köpt från eller sålt till andra EU-länder under räkenskapsåret. I annat fall kan man vänta med momsdeklarationen till inkomstdeklarationen ska lämnas, normalt blir det i början av maj om du har en enskild firma.

Företag som redovisar momsen årsvis får därigenom en betydligt längre kredittid på momsbetalningarna än motsvarande företag som har kvartalsmoms eller månadsmoms.

Har ditt företag hittills haft kvartalsmoms, är det fortfarande inte för sent att byta till årsvis moms för 2018. Det går bra att skriva ett helt vanligt brev till Skatteverket om önskemål om byte av redovisningsperiod för moms. Brevet skickar man till skattekontoret på den ort där företaget är verksamt.

Det går i regel även för företagaren att ändra företagets uppgifter om moms via tjänsten www.verksamt.se om man har ett bank-id eller annan e-legitimation.

2. Försök få 100 000 kronor i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Företagare Om du har drivit aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag under 2017 och fyllde minst 66 år under året blir det särskilt låg skatt om du deklarerar ett överskott för 2017 på upp till 100 000 kronor. Skatten på en sådan inkomst blir i regel högst cirka 20 procent inräknat den nya löneskatten som de rödgröna infört.

För att skatten ska bli så låg för den som är 66+ krävs dock att den totala årsinkomsten av arbetsinkomster plus pension under 2017 inte är större än 478 100 kronor. På tjänsteinkomster över den gränsen blir det annars även en statlig skatt med 20-25 procent av arbetsinkomsten.

Tusenlapp extra i pension
I de sociala avgifterna på arbetsinkomster under 2017 till dig som är född mellan 1938 och 1951 utgår även en pensionsavgift på 10,21 procent, men den utgiften får du i regel tillbaka i form av höjd pension. Man brukar lite grovt räkna med att den här gruppen i regel höjer sin allmänna pension med en tusenlapp om året livet ut, för varje nytt år som man får 100 000 kronor i arbetsinkomst. 

Denna tumregel gäller dock inte de som varit högavlönade hela livet och därför omfattas av garantitillägg från det gamla ATP-systemet. Då blir det ingen pensionshöjning alls de första fem-sex åren trots en arbetsinkomst på 100 000 kronor varje år efter fyllda 65. Visserligen ökar inkomstpensionen, men istället minskar garantitillägget exakt lika mycket.

Personer födda 1937 och tidigare behöver inte betala pensionsavgift, men de får heller ingen höjd pension beräknad sin arbetsinkomst.

Max 30 000 kronor i jobbskatteavdrag
Under 2017 ges jobbskatteavdrag till den som är 66+ med 20 procent av arbetsinkomsten upp till 100 000 kronor och med fem procent av arbetsinkomsten mellan 100 000 och 300 000 kronor. Det totala jobbskatteavdraget för denna grupp kan alltså uppgå till maximalt 30 000 kronor under 2017. Samma jobbskatteavdrag gäller även under 2018. 

3. Räkna på F-skatten för 2018

Du som driver ditt företag som enskild firma eller handelsbolag fick i början av året ett beslut från Skatteverket om hur stor preliminär F-skatt du ska betala under 2018. I regel har Skatteverket beräknat F-skatten för 2018 till 110 procent av den totala skatt som du betalade för inkomståret 2016. Staten utgår alltså från att företag och företagare alltid blir skyldiga att betala högre och högre skatt för varje år som går. Men det är ju inte alls säkert att det alltid blir rätt.

För det kan ju vara så att de skattepliktiga inkomsterna blir lägre under 2018 än vad de var under 2016. Så även om den röd-gröna regeringen har höjt skatterna för många företagare från 2017 kan det ändå finnas chans för väldigt många företag och företagare till en lägre preliminär skatt för 2018 om man lämnar in en preliminärdeklaration (använd blankett 4314) till Skatteverket. 

Om du kör programmet Visma Skatt gör du enkelt en preliminärdeklaration för 2018 i programmet och får dessutom besked om vad skatten ungefärligt blir. På så vis får du reda på om en ny preliminär deklaration skulle ge lägre F-skatt än vad Skatteverket beslutat om.

Det är du som ska göra bedömningen av vilka inkomster ditt företag kan räkna med under 2018. Vill du ha lägsta möjliga preliminära skatt gör du en försiktig bedömning av överskotten i företaget för 2018. 

4. Vänta med beslut om årets utdelning i fåmansbolaget?

Enligt de så kallade 3-12-reglerna har aktiva ägare av fåmansägda aktiebolag möjlighet att göra en årlig utdelning från bolaget till aktieägarna, som beskattas med 20 procents skatt hos mottagaren. I de flesta fall blir den totala skatten på en sådan utdelning cirka 37 procent, för i regel måste bolaget första betala 22 procent av vinsten i bolagsskatt, innan resten kan delas ut till aktieägaren. Det belopp för sådan lägre beskattad utdelning som får beräknas varje år kallas gränsbelopp.

I de flesta bolag är det nya gränsbeloppet som får beräknas för år 2018 minst cirka 169 000 kr och ofta mycket större. Om hela utdelningsutrymmet till den lägre skattesatsen inte utnyttjas under ett år, får resterande del av utrymmet för utdelning till 20 procent i utdelningsskatt sparas till ett kommande år.

I år är det valår och ingen vet hur regeringen kommer att se ut efter valet. Det finns en risk att det kommer nya förslag om ändringar av reglerna för utdelningar från fåmansbolag från år 2019. Det kan också komma förslag om ytterligare skattehöjningar för företagare.

Du som inte vill bestämma hur stor utdelning som ska göras från bolaget i år innan du vet hur valet gick, har alla möjligheter att skjuta på ett sådant beslut. Du måste dock se till så att det finns tillräckligt med utdelningsbar vinst i bolaget, efter den ordinarie bolagsstämman som hålls under år 2018. Om du efter valet kommer fram till att en utdelning ska göras under 2018, kan det beslutet lätt fattas vid en extra bolagsstämma som kan hållas när som helst innan år 2018 är slut.

5. Dra av för resor och kontor

Avdrag för resorDet kan finnas kostnader du får göra avdrag för i deklarationen för din firma eller handelsbolag men som du inte tagit med i din bokföring. Det kan exempelvis gälla tjänsteresor med egen bil där avdraget för år 2017 är 18,50 kronor per mil. 

Du kan också göra avdrag för traktamenten vid tjänsteresor med övernattning efter samma regler som för vanliga anställda. Avdraget är 220 kronor per dygn, men bara 110 kronor för avresedagen om resan påbörjas klockan tolv eller senare. 110 kronor gäller även hemresedagen om hemkomsten inträffat kl 19 eller tidigare.
Har du en särskilt inrättad lokal för firman i egna villan brukar avdrag godkännas med högst ca 3 000 kronor för merkostnader för el, värme etc. Finns i en sådan lokal i en hyreslägenhet kan avdrag göras med hyran för den särskilt inrättade delen av bostaden.

Den som inte har någon särskilt inrättad lokal i hemmet kan få göra ett schablonavdrag om arbetet i hemmet under året skett minst under 800 timmar. Bor man i villa är schablonavdraget 2 000 kronor, den som bor i lägenhet får dra av 4 000 kronor. Avdragen i firmadeklarationen kan du göra vid kod R22 på blankett NE och vid punkt 13 på blankett N3A för delägare i handelsbolag.

6. Undvik hög marginalskatt i firma och handelsbolag

Har du en framgångsrik verksamhet i enskild firma eller handelsbolag finns det ofta möjlighet att undvika marginalskatter på 65-70 procent genom att utnyttja avdrag för periodiserings- och expansionsfonder.

För 2017 får den totala inkomsten av näringsinkomst plus lön plus pension inte överstiga 452 100 om du ska slippa statlig skatt. Är du 66+ är gränsen 478 100 kronor.

Utnyttja periodiseringsfonder
Periodiseringsfond är ett avdrag i deklarationen som ger en total skattekredit på hela beloppet. Du kan göra avdrag med max 30 procent av årets bruttovinst och skjuter på så vis upp beskattningen av det avsatta beloppet i maximalt sex år.

Genom avsättning till periodiseringsfonder kan du få tillgång till obeskattat kapital för att bygga upp din verksamhet eller för att utjämna resultaten mellan åren. 

Bäst är om du kan begränsa dina egna uttag ur firman till ett belopp som motsvarar summan av det överskott som du deklarerar plus egenavgifterna på den deklarerade inkomsten plus eventuell expansionsfondskatt som ska betalas. Då kan du vara säker på att alltid fullt ut kunna utnyttja avsättningar till periodiserings och och expansionsfonder i din deklaration.

Om du byter företagsform till aktiebolag kan du flytta med firmans periodiseringsfonder in i aktiebolaget, men då gäller det att du har pengarna kvar eller motsvarande tillgångar som kan flyttas med till aktiebolaget.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen häromåret är det dessutom så att ju större avsättning till periodiseringsfond du väljer att göra, desto större blir din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det beror på att förvaltningsdomstolen har kommit fram till att Försäkringskassan ska lägga ihop avsättningen till periodiseringsfond med deklarerat skattemässigt överskott när SGI beräknas. Effekten blir att ju lägre sjukförsäkringsavgift du ska betala på grund av avsättning till periodiseringsfond, desto större blir din sjuk- och/eller föräldrapenning tills du nått ersättningstaket.

Det är viktigt att komma ihåg att skattelindringen för avsättningen till periodiseringsfond inte är permanent och att en inkomst motsvarande avsättningen förr eller senare kommer att beskattas.

Sätt av till expansionsfond
Även en avsättning till expansionsfond görs i deklarationen. Den avsättningen får enligt dagens regler kvarstå under obegränsad tid framåt så länge verksamheten bedrivs så länge du behåller minst 78 procent av det avsatta beloppet i företaget. Vid en avsättning till expansionsfond betalar du för 2017 en skatt på 22 procent av avsättningen. Skatten är temporär och räknas av mot annan skatt om du ett kommande år väljer att minska din expansionsfond.

Även avsättning till expansionsfond påverkar numera din SGI på samma positiva sätt som avsättning till periodiseringsfond.

Utnyttja räntefördelning
Satsar du egna pengar i din firma eller handelsbolag eller låter fullt beskattade vinster stå kvar i företaget, får du möjlighet till årliga inkomster från företaget till bara 30 procents skatt.

Systemet kallas positiv räntefördelning och är i praktiken en ränteinkomst som du kan ta ut det deklarationsår den uppkommer eller spara för uttag i framtiden. För inkomståret 2017 får du beräkna en ”ränta” som är 6,27 procent av det belopp du har innestående i firman eller som positiv anskaffningsutgift i handelsbolaget. För 2018 blir räntan också ungefär 6,5 procent.

Du bör i första hand försöka utnyttja positiv räntefördelning för att kvitta bort inkomster de år då du redan uppnått en inkomst på gränsen till hög marginalskatt. Då ger den positiva räntefördelningen bäst effekt.

7. Se upp för stora kapitalunderskott

När du nu ska deklarera bör du försöka se till så att du inte deklarerar ett underskott av låneräntor etc som överstiger 100 000 kronor. Då kan den ogynnsamma avdragsbegränsningen slå in.

Aktieförluster och utgiftsräntor får i princip alltid utnyttjas i deklarationen - antingen kvittas de mot kapitalinkomster eller så dras de av från skatten i form av en skattereduktion. Endast när skattereduktionen överstiger skatterna förblir ett kapitalunderskott outnyttjat. 

Men när underskottet i inkomst av kapital överstiger 100 000 kronor träder en avdragsbegränsning in. Den del av underskottet som ligger över 100 000 kronor dras då av mot skatten till endast 21 procent, medan det som ligger under dras av till 30 procent.

Det gäller då att i deklarationen försöka fördela räntor på gemensamma lån så att avdragsbegränsningen undviks. Personer med gemensamt betalningsansvar på lån kan i princip fördela räntorna hur de vill.

Stora underskott kan också minskas genom att man återför gamla uppskov med skatten på aktievinster eller bostadsförsäljning.

Den som har en firma kan försöka använda sparat utrymme för positiv räntefördelning till att kvitta bort delar av underskottet i kapital. 

8. Hyresinkomster ger den allra lägsta skatten

Det finns nästan inga inkomster som är så lågt beskattade i Sverige som hyresinkomster, för de som hyr ut hela eller delar av sin bostad till utomstående. När du ska deklarera för år 2017 behöver du inte ens ta upp sådana hyresinkomster till beskattning när de uppgår till högst 50 000 kronor.

Reglerna säger nämligen att hyresinkomster från utomstående personer på upp till 40 000 kronor alltid är helt skattefria. På ännu större hyresinkomster får först 20 procent av inkomsten dras av som ett slags grundavdrag och sedan dessutom 40 000 kronor. På beloppet som sedan är kvar blir det kapitalskatt med 30 procent.

Exempel 1: Hyresinkomsten under 2017 var 50 000 kronor. Av inkomsten är 20 procent av 50 000 = 10 000 kronor plus 40 000 kr = 50 000 kronor helt skattefri och kapitalskatten blir 0 kronor.

Exempel 2: Hyresinkomsten under 2017 var 100 000 kronor. Av inkomsten är 20 procent av 100 000 kronor = 20 000 kronor + 40 000 kronor = 60 000 kronor helt skattefri och kapitalskatt med 30 procent beräknas på 40 000 kronor i skattepliktig hyresinkomst. Skatten blir 12 000 kronor.

Vid uthyrning till den egna arbetsgivaren gäller inte ovanstående generella avdrag, utan då är hela hyresinkomsten skattepliktig med 30 procents skatt, när en skälig merkostnad för uthyrningen dragits av. 

9. Sänk skatten på avgångsvederlag

Om du under förra året fått avgångsvederlag eller någon annan stor engångsersättning har du nu i deklarationen chans att sänka skatten.

Om ett större engångsbelopp läggs till den övriga inkomsten blir det oftast hög marginalskatt på hela summan. Med ackumulerad inkomst sprids i stället beskattningen av inkomsten ut på 2–10 år. Förhoppningsvis kan merdelen av inkomsten då ligga under gränsen för uttag av statlig skatt och beskattas med en lägre marginalskatt.

Förutom avgångsvederlag kan reglerna om ackumulerad inkomst bli aktuella när skatt tas ut på skadestånd, royalty, retroaktiv pension, pengar från vinstandelsstiftelse eller försäkringsersättning. Den del av reavinst och utdelning som räknas som inkomst av tjänst för fåmansföretagare får också skatteberäknas på detta sätt.

Fördelningen görs över det antal år som pengarna tjänats in – tre år om inget annat kan visas. Den ackumulerade inkomsten måste dock vara minst 50 000 kr.

Du ansöker om beräkning av ackumulerad inkomst vid Övriga upplysningar på din deklarationsblankett. Skatteverket beräknar då skatten både på vanligt sätt och enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Skatten tas ut efter den beräkning som är bäst för deklaranten. Därför finns det aldrig något att förlora på att ansöka om ackumulerad inkomst.  

10. Dubbel bosättning kan ge stora avdrag

Avdrag för dubbel bosättning kan sänka din skatt med många tusenlappar. Du har rätt till avdraget om du under 2017 haft arbete på en ny ort och samtidigt har kvar bostaden på den gamla hemorten. Avståndet mellan gamla hemorten och nya arbetsorten måste vara mer än fem mil.

Avdrag för dubbel bosättning kan ges i två år till alla, men kan i vissa fall förlängas till minst fem år för gifta och sammanboende. 

I avdraget ingår utgift för bostadskostnad. För den som inte är ensamstående gäller normalt att om familjebostaden har flyttats till den nya arbetsorten ska avdrag beräknas för bostadskostnaden på den gamla arbetsorten. Finns familjebostaden på den gamla arbetsorten ska avdraget normalt beräknas för bostaden på den nya arbetsorten. För ensamstående får avdrag normalt göras med skillnaden i bostadskostnader före respektive efter att den dubbla bosättningen inleddes.

Avdrag för ökade levnadskostnader får under första månaden göras av den som inte fått traktamente av arbetsgivaren på den nya arbetsorten. Avdraget är då 30 procent av ett heldagstraktamente, dvs 66 kronor per dag i Sverige under 2017 och får göras för varje dygn under den första månaden som man övernattar på den nya arbetsorten.

Om det kan styrkas att de ökade levnadskostnaderna har varit högre än ovanstående schablonbelopp kan avdrag istället göras med de verkliga merkostnaderna.

Om du gjort hemresor kan du dra av för högst en hemresa per vecka. Normalt gör man avdrag med kostnaden med det billigaste färdmedlet. Finns inga allmänna kommunikationer får du göra avdrag enligt villkoren för bilavdrag till jobbet med 18,50 kronor per mil för privatbil. 

11. Byt till en karensdag i sjukförsäkringen

Om du har din huvudinkomst från en enskild firma eller ett handelsbolag är det viktigt att du skyddar dig mot större inkomstbortfall vid sjukdom genom att bara ha en enda karensdag i sjukförsäkringen hos Försäkringskassan. 

Kortaste möjliga karens ger bäst trygghet för alla egenföretagare och kostar inte mycket. Ungefär 3 000 kronor om året betalar du för att ha den kortaste karensen istället för den längsta på 90 dagar om du har högsta möjliga sjukpenning. På det kan du tjäna tiotusentals kronor vid en längre sjukdom.
Så se snarast till att anmäla en karensdag, framför allt om du har din näringsinkomst som den huvudsakliga årsinkomsten. Är firman eller handelsbolaget en sidoinkomst samtidigt som du har en heltidsanställning kanske du kan resonera annorlunda. Men då brukar de deklarerade näringsinkomsterna oftast vara rätt små och då spelar det inte särskilt stor roll vilken karenstid du väljer. 

54-åringar har extra bråttom
Tyvärr är det inte möjligt för den som fyllt 55 år att minska sin karenstid överhuvudtaget. Detta har riksdagen inte tillåtit, antagligen eftersom risken för sjukskrivningar ökar med högre ålder. Politikerna vill helt enkelt spara pengar.

Den som idag har anmält fler karensdagar än en enda och närmar sig 55-årsdagen måste därför skynda sig att byta till en karensdag innan det är för sent.

Alla borde byta till kortaste karensen
Idag har många egenföretagare sju karensdagar i sjukförsäkringen, vilket var den lägsta möjliga karenstiden fram tills för något år sedan när reglerna ändrades. Att byta till en karensdag istället för sju kostar bara maximalt 400-500 kronor i ökad kostnad på ett år. För de flesta betydligt mindre. Och den kostnaden tjänar du in redan om du får ersättning för en enda sjukdag under året. 

Även om du byter till en lägre karenstid, så gäller den kortare karenstiden inte för sjukdomar som du redan varit sjukskriven för under de senaste två åren före bytet. Försök därför anmäla bytet när du inte varit sjukskriven alls under de senaste två åren.

Byte av karenstid ska anmälas till Försäkringskassan. Det går att skriva ett vanligt brev till Försäkringskassan och anmäla ändrad karenstid, men kassan vill helst att man använder deras nya blankett för en sådan anmälan. Blanketten finns på Försäkringskassans hemsida.  

12. Så utnyttjas förlust i firma

Om din enskilda firma gått med förlust under 2017 och firman inte är äldre än fem år kan en sådan förlust behandlats på två olika sätt i årets deklaration, om du även haft inkomster av tjänst från arbete eller pension.

Du kan antingen göra avdrag för förluster upp till 100 000 kronor som ett allmänt avdrag och då minskar skatten på tjänsteinkomsten. Eller också sparar du underskottet till ett senare år.

Om du tänker göra avdrag mot din tjänsteinkomst bör du förvissa dig om att skatten verkligen minskar till följd av avdraget. Har du Vismas skatteprogram är det lätt att avläsa skillnaden i skatt med avdraget respektive utan avdraget.

Det är också möjligt att spara årets underskott i firman till ett senare år och då dra av det mot ett framtida överskott av firman. Detta kan ofta ge en lite högre skatteminskning än vad ett avdrag mot inkomst av tjänst ger, men du får å andra sidan kanske vänta något extra år innan skattesänkningen inträffar.

Om du bedriver konstnärlig verksamhet är årets nya underskott avdragsgilla mot inkomster av tjänst oavsett hur lång tid firman bedrivits.

13. Inte säkert att uppskov efter bostadsaffären alltid är bäst

Du måste du numera betala en årlig extraskatt för att få uppskov med skatten för vinster på bostadsaffärer. Skatten är cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet per år. Det är därför inte lika självklart längre att alltid söka uppskov med att betala vinstskatten eller att behålla ett gammalt uppskov i evig tid. 

Om du i fjol sålde en villa med 1 miljon i vinst och sedan köpt en ny bostad så att du uppfyller kraven för att få uppskov har du nu i deklarationen två alternativ:

• Att strunta i att begära uppskov och i stället betala in hela reavinstskatten på 220 000 kronor
• Att begära uppskov på en miljon i vinst i årets deklaration och sedan betala 5 010 kr i extra skatt kommande år så länge du behåller uppskovet. Det ger en ränta på 2,27 procent av 220 000 kronor, och räntan är inte avdragsgill. Det motsvarar en räntesats på 3,24 procent för en avdragsgill ränta.

På senare tid har olika debattörer förespråkat en sänkning av reavinstskatten vid försäljning av bostäder, för att stimulera äldre att flytta till mindre bostäder. Tror du att en sådan regeländring kommer, kan det vara ett skäl att söka uppskov nu och sedan kanske istället återföra uppskovet när skattesatsen blivit lägre. 

14. Kolla att skatten räcker till rot- och rut-avdraget

Om du under 2017 haft stora rot-avdrag eller rut-avdrag och har en relativt låg inkomst får du se upp så att skatten på dina inkomster räcker till alla skattereduktioner. Annars kan du få betala tillbaka en del av redan mottagna skattereduktioner.

Ett enkelt sätt att räkna på saken är att skaffa programmet Visma Skatt och där mata in uppgifter om alla dina inkomster och dina underlag för skattereduktioner. Skulle skatten på dina inkomster vara lägre än skattereduktionerna kommer programmets inbyggda råd ge dig tips om hur du kan försöka utnyttja dina skattereduktioner bättre. Skattereduktionerna måste nämligen utnyttjas i den nu aktuella deklarationen och kan inte sparas till ett senare år.

Tips som programmet brukar ge är att du försöker återföra uppskov med beskattningen av vinster som du kan ha fått vid bostadsförsäljningar eller aktieförsäljningar eller försöka flytta över ränteavdrag till andra personer inom familjen.

Du som är företagare med firma eller handelsbolag kan återföra tidigare gjorda avdrag för periodiseringsfond och expansionsfond och minska årets avdrag för sådana fonder i företagets deklaration till ett minimum.

Dessa företagare kan även strunta i att göra schablonavdrag för egenavgifter i årets deklaration. Då blir inkomsten högre och därmed även skatten. Det verkliga avdraget får du istället i nästa års deklaration, då du kanske har mindre rot/rut-avdrag.

15. Dra av för sommarjobbet

Avdrag för tillfälligt arbete kan sänka skatten avsevärt. Ett sådant avdrag får alla anställda göra som har ett tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil från hemorten och övernattar på arbetsorten.

Avdraget gäller även för ungdomar som är skrivna hemma hos föräldrarna och får sitt första jobb på annan ort där övernattning sker (till exempel sommarjobb) kan få de tre olika avdragen för tillfälligt arbete.

Avdrag för tillfälligt arbete mer än fem mil hemifrån gäller nämligen även barn som bor gratis hemma hos sina föräldrar - enligt rättsfallet RÅ 98 ref 31. Detta är de tre avdragen:

 Avdrag för övernattningskostnad, i första hand efter hur stor den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten är. Om inte arbetsgivaren betalat övernattningskostnaden blir det ett schablonberäknat avdrag för logikostnad (110 kronor per övernattning), även om faktisk logikostnad på arbetsorten inte kan styrkas.

 För den som inte får traktamenten från arbetsgivaren ges ett schablonavdrag för ökade levnadskostnader under en månad med 110 kr per dygn som övernattning skett.

 Om man gör hemresor, exempelvis under ledighetsdagar, blir det dessutom avdrag för vad det kostar att åka, normalt med billigaste kommunikationsmedel. Men även flygresor kan godtas om tåg tar lång tid. Man får avdrag för högst en hemresa per vecka.

16. Betala för privat hälso- och sjukvård senast 30 juni 2018

Minst 600 000 anställda i olika svenska företag får idag vid behov anlita privatläkare och privatsjukhus på sin arbetsgivares bekostnad för hälso- och sjukvård. Allt fler arbetsgivare vill på detta sätt hålla öppet för ett privat alternativ, om anställda i företaget behöver vård och den offentliga sjukvården misslyckas med att ge sådan vård inom rimlig tid.

Oftast garanteras sjukvårdsförmånerna genom privata sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar, men arbetsgivarna kan även betala vårdkostnader direkt till vårdgivare både i Sverige och utomlands.

Privat hälso- och sjukvård som bekostas av arbetsgivaren är sedan decennier tillbaka en skattefri förmån för de anställda, och motsvarande skattefrihet gäller för privat företagshälsovård och privat rehabilitering som arbetsgivaren betalar.

Nu finns det förslag från regeringen att före valet införa full skatt för anställda som kan få tillgång till privat hälso- och sjukvård som arbetsgivaren betalar. Däremot vill regeringen inte beskatta tillgång till privat företagshälsovård eller till privat rehabilitering som arbetsgivaren bekostar och inte heller införa skatt på förmåner vid sjukdom som bekostas via kollektivavtalade försäkringar som förhandlats fram av facket, och som arbetsgivarna betalar.

Förslaget att införa skatt på anställdas förmån av tillgång till privat hälso- och sjukvård aviserade den rödgröna regeringen redan i slutet av 2017. Något definitivt förslag till nya regler har ännu inte presenterats, men tanken är att lagändringen ska gälla från 1 juli 2018, om riksdagen beslutar enligt regeringens planer.

Det verkar dock som om alla partier i riksdagen utom de rödgröna är motståndare till skatt på förmån av privat sjukvård och det är därför inte självklart att det blir några ändringar av reglerna före valet.

De arbetsgivare som så länge som möjligt vill skjuta upp en beskattning av förmån av privat hälso- och sjukvård om den införs, bör dock betala premier för sjukvårdsförsäkringar före halvårsskiftet och då försöka få så långvariga avtal med försäkringsbolagen som möjligt.

17. Glöm inte investeraravdraget

Har du efter 30 november 2013 satsat privata pengar på aktier i ett mindre aktiebolag vid bildandet eller vid nyemission, kan du ha rätt till ett investeraravdrag i deklarationen.

Investeraravdraget är normalt 30 procent av halva den kontanta betalningen du gjort för aktierna, men det finns ett maxbelopp.

Har du exempelvis startat ett helägt 50 000 kronors-bolag kan du ha rätt till 7 500 kr i skattereduktion genom investeraravdraget.

Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att investeraravdrag ska godkännas.

Det viktigaste är kanske att aktiebolaget som du satsat pengar i måste ha gjort lönebetalningar på minst 300 000 kr under det år du köpte aktierna eller under året därpå, för att du ska kunna göra investeraravdraget. Du gör investeraravdraget i deklarationen för det år då löneunderlaget första gången uppgått till minst 300 000 kr.

Det finns fler begränsande regler för investeraravdraget som du kan läsa om på Skatteverkets hemsida.

Glömt göra investeraravdrag – begär omprövning

Har du missat att göra investeraravdrag i dina deklarationer för 2013-2016 är det inte försent att rätta till det misstaget.

Man har nämligen alltid fem år på sig att begära omprövning av gamla deklarationer och exempelvis då lägga till ett yrkande om investeraravdrag om man uppfyllt kraven för att få ett sådant avdrag. Det tar kanske nån stund att få ihop en sådan skrivelse, men den som exempelvis satsat 50 000 kr på ett nytt bolag och uppfyller kraven för investerarbidrag, kan ju få 7 500 kr i sänkt skatt. Det är bra timpeng på att sätta ihop en begäran till omprövning i sådana fall.

18. Många möjligheter till skattefria förmåner

Du som är anställd kan få många fördelar om du har en generös arbetsgivare. Det finns nämligen många skattefria förmåner som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Bäst är förstås om din arbetsgivare ger dig olika skattefria förmåner utöver lönen, utan att begära något löneavdrag. Men även om din arbetsgivare kräver ett kostnadsneutralt så kallat bruttolöneavdrag som villkor för att ge dig en skattefri eller lågt beskattad förmån, är det i regel lönsamt för dig. Att betala för en skattefri förmån med ett för arbetsgivaren kostnadsneutralt bruttolöneavdrag är alltid billigare än att själv köpa samma vara eller tjänst med fullt ut beskattade pengar.

Följande förmåner är exempelvis helt skattefria för anställda och är dessutom avdragsgilla kostnader för arbetsgivaren:

  • Motion och annan friskvård, företagshälsovård, minnesgåva, julgåva, jubileumsgåva, arbetsredskap, personalvårdsförmåner.

Skattefritt för anställda är – i vart fall för kostnader betalda före 1 juli 2018 - även förmåner av privat hälso- och sjukvård och privat sjukvårdsförsäkring, även om utgiften för vården/försäkringen i regel inte är avdragsgill för arbetsgivaren. Det innebär att eventuella bruttolöneavdrag kan bli lite högre för den här typen av förmåner än för skattefria förmåner som är helt avdragsgilla för din arbetsgivare.

Du som är företagare med eget aktiebolag räknas som anställd och kan låta ditt bolag ge dig samma skattefria förmåner som utomstående anställda kan få. Om detta och om många andra skattefria och lågt beskattade uttag du kan göra om du har ett aktiebolag kan du läsa i min bok Skattefritt & lågbeskattat.

Det finns planer hos den rödgröna regeringen om att förmån av privat hälso- och sjukvård ska bli skattepliktig när arbetsgivaren betalt förmånen 1 juli 2018 eller senare. Inga beslut är dock ännu fattade.

  Vidare läsning: Du hittar fler intressanta artiklar på ämnet deklaration på sidan Deklaration 2018 – för företag

4,3/5 - 77 röster
Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Just nu kan du köpa Visma eEkonomi med deklaration till rabatterat pris.

Läs mer