Därför lönar sig alltid ett lönesystem

Så fort du har en anställd kan du spara både pengar och tid med ett system för lönehantering. En anställd innebär att du ska betala ut lön varje månad, det ska beräknas skatt på lönen, du ska skicka in en korrekt ifylld arbetsgivardeklaration till Skatteverket, du ska ha ut ett bokföringsunderlag till bokföringen och du ska göra inbetalningen till banken. En hel del att tänka på.

När du kommit igång med löneprogrammet blir ditt lönearbete så mycket effektivare, att du snabbt tjänat in programkostnaden och fått mer tid över till din verksamhet. Och nästkommande månader går det förstås ännu snabbare när det inte krävs något förarbete.

Dessa lagar och regler måste följas

Förutom lagar om till exempel skatt och semester finns det även olika kollektivavtal och företagspraxis att ta hänsyn till. Det är ganska mycket att hålla reda på när lönerna ska betalas, och det är precis detta våra löneprogram kan hjälpa till med. Allt som krävs är att du lägger in grunduppgifterna om de anställda och företaget, sedan sköter programmet resten.

Lönesystemet gör en skatteberäkning och avsätter arbetsgivaravgifter beroende på den anställdes ålder. När du gör en lönekörning i löneprogrammet hjälper snabbvalen dig med rätt lönearter och korrekta löner. Du får ut färdiga bankfiler, rapporter, arbetsgivardeklaration, bokföringsfiler - kort sagt allt som krävs, vilket sparar dig mycket tid.

8 tips för en smartare lönehantering

1. Du kan börja med löneprogrammet när som helst under året tack vare programmets ingångsvärden.

2. Ta dig tid att göra alla inställningar i programmet när du börjar så blir lönearbetet enkelt och tar minimalt med tid.

3. Arbeta med snabbvalen, de hjälper dig med att välja rätt lönearter. Du registrerar bara händelse och tidpunkt.

4. Använd dig av lönesystemets inbyggda funktioner, som att ta ut en SIE-fil för lönekörningens bokföringsunderlag, som du sedan läser in i ditt bokföringsprogram.

5. Komplettera med internettjänsterna Visma Lön Anställd och Visma Utlägg där de anställda själva sköter sina registreringar. Du får automatiskt över dessa till lönekörningen.

6. Tjänsterna har en attestfunktion för godkännande av de anställdas registreringar. Under Attest väljer du in vilka anställda som ska vara attestansvariga.

7. Se till att företaget har en personalhandbok. En personalhandbok innehåller rutiner, regler och övrig information som rör personal- och löneadministration.

8. Det är en viktig trygghet att veta att du alltid följer lagar och regler och får det stöd du behöver från vår support.