Anställ ett nytt lönesystem

Tar löneutbetalningarna lång tid? Eller håller ditt företag på att anställa och bli fler? Vi har verktygen som ger dig full kontroll över löneutbetalningarna med löneprogram skräddarsydda för småföretag. Varje månad. Med inbyggda internetfunktioner och en smart mobilapp kan dina medarbetare själva rapportera tider och reseräkningar direkt på nätet.

Support i världsklass

Känn dig trygg med vår hyllade support via telefon, mejl, chatt, forum, video och enkla guider.

Nöjdast kunder

9 av 10 kunder rekommenderar Visma Spcs till sina vänner och bekanta.

Sveriges mest valda löneprogram

550 000 personer får sin lön utbetalad via våra löneprogram varje månad.

Stämpla arbetstiden mobilt

Låt dina medarbetare själva registrera sin arbetstid och frånvaro — direkt i mobilen.

Ta betalt för allt jobb

Vi förenklar din tidrapportering så att du kan ta betalt för all din arbetstid.

Lägg mindre tid på reseräkning

Registrera dina reseräkningar och utlägg via internet — de förs automatiskt in på lönebeskedet.

Därför lönar sig alltid ett löneprogram

Så fort du har en anställd kan du spara både pengar och tid med ett löneprogram. En anställd innebär att du ska betala ut lön varje månad, det ska beräknas skatt på lönen, du ska skicka in en korrekt ifylld arbetsgivardeklaration till Skatteverket, du ska ha ut ett bokföringsunderlag till bokföringen och du ska göra inbetalningen till banken. En hel del att tänka på.

När du kommit igång med löneprogrammet blir ditt lönearbete så mycket effektivare, att du snabbt tjänat in programkostnaden och fått mer tid över till din verksamhet. Och nästkommande månader går det förstås ännu snabbare när det inte krävs något förarbete.

Dessa lagar och regler måste följas

Förutom lagar om till exempel skatt och semester finns det även olika kollektivavtal och företagspraxis att ta hänsyn till. Det är ganska mycket att hålla reda på när lönerna ska betalas, och det är precis detta våra löneprogram kan hjälpa till med. Allt som krävs är att du lägger in grunduppgifterna om de anställda och företaget, sedan sköter programmet resten.

Lönesystemet gör en skatteberäkning och avsätter arbetsgivaravgifter beroende på den anställdes ålder. När du gör en lönekörning i löneprogrammet hjälper snabbvalen dig med rätt lönearter och korrekta löner. Du får ut färdiga bankfiler, rapporter, arbetsgivardeklaration, bokföringsfiler - kort sagt allt som krävs, vilket sparar dig mycket tid.

8 tips för en smartare lönehantering

1. Du kan börja med löneprogrammet när som helst under året tack vare programmets ingångsvärden.

2. Ta dig tid att göra alla inställningar i programmet när du börjar så blir lönearbetet enkelt och tar minimalt med tid.

3. Arbeta med snabbvalen, de hjälper dig med att välja rätt lönearter. Du registrerar bara händelse och tidpunkt.

4. Använd dig av lönesystemets inbyggda funktioner, som att ta ut en SIE-fil för lönekörningens bokföringsunderlag, som du sedan läser in i ditt bokföringsprogram.

5. Komplettera med internettjänsterna Visma Stämpla och Visma Resa & Utlägg där de anställda själva sköter sina registreringar. Du får automatiskt över dessa till lönekörningen.

6. Tjänsterna har en attestfunktion för godkännande av de anställdas registreringar. Under Attest väljer du in vilka anställda som ska vara attestansvariga.

7. Se till att företaget har en personalhandbok. En personalhandbok innehåller rutiner, regler och övrig information som rör personal- och löneadministration.

8. Det är en viktig trygghet att veta att du alltid följer lagar och regler och får det stöd du behöver från vår support.

Visma
Tid

Exakt tidrapportering hjälper dig ta betalt för all din arbetstid.

LÄS MER

Visma Stämpla

Låt dina anställda registrera och följa sina arbetstider direkt i mobil eller på datorn.

LÄS MER

Visma Konsultpaket

Tidredovisning och fakturering till ditt tjänsteföretag.

Läs mer

Visma
Resa & Utlägg

Skapa en reseräkning med alla utlägg på bara ett par minuter.

Läs mer

Lär dig löneadministration

Hur sköter man lönerna egentligen? Vi lär dig grunderna i de lag- och avtalsregler som styr löneadministrationen. Och dessutom får du all hjälp du behöver för att börja sköta företagets löpande lönehantering.

Lär dig sköta lönerna

4 tips om tidsregistrering

Med smart registrering av all din arbetstid spiller du ingen tid och slipper komma på dig själv med att säga "jag gör det sedan". För handen på hjärtat, kommer du då ihåg hur mycket tid du verkligen lagt ner?

Därför ska du tidsregistrera

Driver du redovisningsbyrå?

Visste du att så många som fem av tio redovisningsbyråer använder våra löneprogram? Genom att välja våra redovisningslösningar till din byrå kan du enkelt samarbeta med dina kunder och öka din lönsamhet.

Upptäck våra lösningar för redovisning