Villkor och avtal

Köpvillkor

Här kan du läsa mer om de villkor som gäller vid köp från Visma Spcs AB 
avseende leverans, betalning, garanti, eventuell reklamation med mera.

Gå till: Köpvillkor

Användaravtal för produkter och tjänster

Här kan du läsa mer om de villkor som gäller vid användning av produkter och tjänster från Visma Spcs AB.

Gå till: Licens- och avtalsvillkor

Fler funktioner med serviceavtal

Här kan du läsa mer om alla fördelar och förmåner med serviceavtal.
Du kan också se hur funktionaliteten i ditt program påverkas om du saknar ett serviceavtal.

Gå till: Fler funktioner med serviceavtal

Utvecklarpaket Visma Integration

Här kan du läsa mer om de villkor som gäller vid användning av produkter 
och tjänster från Visma Spcs AB.

Gå till: Utvecklarpaket