Villkor och avtal från och med maj 2018

Med start i maj 2018 uppdaterar Visma alla villkor och avtal. Uppdateringen görs dels för att villkoren kring behandling av personuppgifter ska överensstämma med kraven i GDPR men också för att harmonisera villkoren och avtalen inom Visma-koncernen. Utrullningen kommer att ske successivt och under en period kommer vissa produkter och tjänster att omfattas av våra tidigare avtalsvillkor medan andra har hunnit implementera de nya villkoren. Vi ber om din förståelse för detta.

Användningsvillkor (Terms of Service)

Här kan du ta del av de villkor som gäller vi användning av produkter och tjänster från Visma.

Gå till: Användningsvillkor

Kompletterande villkor

Utöver Användningsvillkoren finns en del Kompletterande villkor för vissa av våra produkter och tjänster.

Gå till: Kompletterande villkor

Kommersiella villkor

Här kan du läsa mer om de villkor som gäller vid köp från Visma Spcs AB avseende betalning mm.

Gå till: Kommersiella villkor

Fler funktioner med serviceavtal

Här kan du läsa mer om alla fördelar och förmåner med serviceavtal/prenumeration. Du kan också se hur funktionaliteten i ditt program påverkas om du saknar ett avtal.

Gå till: Fördelar serviceavtal

Utvecklarpaket Visma Integration

Här kan du läsa mer om möjligheterna att koppla ihop lösningar från andra leverantörer med våra produkter och tjänster.

Gå till: Utvecklarpaket

GDPR & Säkerhet

Här kan du läsa mer om hur Visma jobbar med GDPR-frågor Här kan du läsa mer om vårt säkerhetsarbete

Gå till: GDPR & säkerhet
Gå till: Trustcenter

Villkor och avtal från före maj 2018

Användaravtal för produkter och tjänster

Här kan du läsa mer om de villkor som gäller vid användning av produkter och tjänster från Visma Spcs AB.

Gå till: Licens- och avtalsvillkor