Anställningsavtal – gratis mall för anställningsbevis (PDF)

Dags att anställa i företaget? Genom att skriva ett tydligt anställningsavtal och lämna över ett tydligt anställningsbevis till din nya anställda undviker ni onödiga oklarheter. Ladda ner vår kostnadsfria mall för anställningsavtal för att skapa dina egna anställningsbevis.

HR & personal > Anställningsavtal / anställningsbevis

Ladda ner vår mall för anställningsavtal (PDF)

Obs: Vår blankett för anställningsavtal (PDF) fungerar även för dig utan kollektivavtal. Du lämnar helt enkelt detta fält tomt i mallen innan utskrift. Tänk också på att ladda ner mallen lokalt till din dator och öppna den med Adobe Acrobat, för att vara säker på att mallen fungerar fullt ut. Har du gratisversionen av Adobe Acrobat går det inte att spara mallen.

Vad är ett anställningsavtal och ett anställningsbevis?

Ett anställningsavtal redogör vem som anställs, vem som är arbetsgivare, samt under vilka förhållanden anställningen ska gälla. För att följa LAS-reglerna bör ett anställningsavtal vara skriftligt. Ett skriftligt anställningsavtal fungerar som ett anställningsbevis.

Varför mall som PDF i stället för Word eller Excel?

 PDF fungerar på i princip alla datorer och i alla webbläsare, vilket gör att du kan mejla ut dina anställningsbevis till personer du ska anställa och lita på att de kan öppna dem.

PDF-dokument blir ofta snyggare än Word- och Exceldokument vid anställningsavtal för utskrift.

Tips! Flest småföretag i Sverige väljer ett löneprogram från Visma Spcs. Upptäck våra löneprogram!

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

 • Arbetsgivarens och den anställdes namn & adress
 • Datum då anställningen påbörjas
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning (fast anställning) eller tidsbegränsad anställning
 • Yrkestitel och/eller beskrivning av arbetsuppgifter
 • Lön: Fast lön (månadslön, timlön) eller rörlig lön, s.k. resultatlön (t.ex. ackordslön, provisionslön)
 • Löneperiod och ev. förmåner
 • Semestervillkor, inkl. ev. villkor för förskottssemester
 • Arbetstider
 • Uppsägningstid (om det rör sig om fast anställning)
 • Slutdag för anställningen (om det rör sig om tidsbegränsad anställning)
 • Prövotid (om det rör sig om provanställning)
 • Arbetsplats eller var arbetet annars ska utföras
 • Villkor för utlandsjobb, om det varar längre än en månad
 • Ev. gällande kollektivavtal, inkl. vilka villkor som gäller för anställda utan facklig anslutning
 • Utan kollektivavtal: Villkor för tjänstepension, försäkring, övertids- & reseersättning, sjuklön från och med 15:e dagen och föräldralön
 • Ev. avtalsförsäkringar
 • Konkurrensklausul: Lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare gäller alltid enligt lag, men förtydliga gärna att den anställde inte får bedriva konkurrerande verksamhet under anställning eller använda företagskunskap efter sin anställning.

 Lästips: Så rekryterar du rätt personal


Tips! Digital signatur – skriv under elektroniskt 

För en smidig vardag. Upptäck tjänsten Visma Sign som gör det enkelt att signera avtal och dokument elektroniskt.

Visma Sign – så fungerar digital signatur

Hur fungerar ett anställningsbevis?

Rent juridiskt finns det faktiskt inget krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt. Men enligt LAS-reglerna (lagen om anställningsskydd, lag 1982:80, 6c §) är du som arbetsgivare skyldig att ge skriftlig information till den anställde om alla anställningsvillkor, senast en månad efter att anställningen påbörjats. Undantaget är om anställningen är kortare än tre veckor.

I praktiken är det alltså klokast att samla all den här informationen i ett klassiskt anställningsbevis och få detta underskrivet av båda parter vid anställningstillfället. Om du är ansluten till kollektivavtal utgör detta grunden till anställningskontraktet. Utan kollektivavtal måste viktig information i stället framgå i anställningsavtalet.

Tänk på att vara tydlig med anställningsformen. Många känner inte till att alla anställningar enligt LAS-reglerna är fasta anställningar, om inte något annat framgår i avtalet. Det är din skyldighet som arbetsgivare att bevisa om en anställd jobbar under begränsad tidsperiod.

 Guide: Ska du anställa sommarjobbare/säsongsarbetare?

Om tidsbegränsad anställning är aktuellt kan du välja mellan dessa anställningsformer:

 • Provanställning
 • Allmän visstidsanställning
 • Säsongsanställning
 • Vikariat
 • Anställning av person äldre än 67 år

Ansvarsbegränsning

Visma Spcs har tagit fram blanketterna ovan i syfte att underlätta för dig som företagare. Information och beräkningar på blanketterna bygger på tillgängliga och aktuella lagar och regler. Visma Spcs ansvarar emellertid inte för hur blanketterna används eller för eventuella följder av att beräkningar på dem inte blir korrekta.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion

Visma Lön

Smart lönehantering för små- och medelstora företag.

Upptäck Visma Lön

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ

Vismas löneskola

Gratis guide om grunderna i lönehantering.

Ta del av guiden!