Momsdeklaration – datum för moms och andra skatter 2023

När ska momsdeklarationen lämnas in till Skatteverket? När ska arbetsgivaravgifter betalas? Alla företagare har samma huvudbry med att hålla reda på viktiga datum för skattedeklarationen. Vår skattekalender erbjuder alla datum för skattedeklaration på ett och samma ställe.

Skatter & skatteregler > Viktiga datum, momsdeklaration

Vilka datum gäller för momsdeklaration, periodisk sammanställning och arbetsgivardeklaration 2023? I vår skattekalender hittar du alla viktiga momsdatum och andra viktiga datum för skattedeklaration som man måste ha koll på som företagare.

Tänk på att datumen för momsinbetalningar till Skatteverket kan skilja sig beroende på bolagsform, omsättning, räkenskapsår och momsperiod. I nedanstående kalender har vi listat alla viktiga datum som gäller för:

 Enskilda firmor med årsvis momsdeklaration och högst en miljon kronor i omsättning

 Aktiebolag med månadsvis momsdeklaration, mellan 1-40 miljoner kronor i omsättning och med december som sista månad i sitt räkenskapsår

 Handelsbolag med månadsvis momsdeklaration, mellan 1-40 miljoner kronor i omsättning och med december som sista månad i sitt räkenskapsår


Januari

17 januari

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

20 januari

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

25 januari

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

31 januari

AB/HB & enskild firma: Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag.

AB/HB & enskild firma: Kontrolluppgifter.

Februari

7 februari

AB/HB: Inkomstdeklaration 2 öppnar.

13 februari

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

AB/HB & enskild firma: Extra inbetalning (kallades tidigare fyllnadsinbetalning) av kvarskatt för dig som vill undvika ränta på beloppet och som redovisar per kalenderår.

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

20 februari

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

 Så redovisar du moms till andra EU-länder

27 februari

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

AB/HB & enskild firma: Momsdeklaration vid EU-handel.

28 februari

Enskild firma: Momsinbetalning vid EU-handel.

Mars

6 mars

AB/HB & enskild firma: Du ska ha skickat in din fastighetsdeklaration. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

13 mars

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB & enskild firma: Underskott av slutskatt. Har du skatt att betala enligt ditt slutskattebesked? Då ska din betalning vara bokförd hos Skatteverket senast 14 mars.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

20 mars

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

 Hjälp dina anställda att undvika kvarskatt

27 mars

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

April

12 april

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

20 april

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

PS. För dig som har enskild firma börjar det närma sig det datum som gäller för skattedeklaration 2023. Se den 2 maj. 

 

25 april

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

PS. För dig som har enskild firma börjar det närma sig det datum som gäller för skattedeklaration 2023. Se den 2 maj.

Maj

2 maj

Enskild firma: Inkomstdeklaration 1 ska vara inskickad. 

Skattedeklaration 2023: Du som har enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag ska ha skickat in din företagsdeklaration.

 Så begär du uppskov med inkomstdeklarationen

 Glömt skicka skattedeklarationen?

12 maj

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

Enskild firma: Momsdeklaration för enskilda firmor som inte bedriver EU-handel.

22 maj

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

25 maj

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

Juni

12 juni

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

15 juni

AB/HB & enskild firma: Beslut gällande fastighetstaxering för dig som har digital brevlåda.

Enskild firma: Slutskattebesked

20 juni

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

26 juni

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

AB/HB & Enskild firma: Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår.

30 juni

Enskild firma: Momsinbetalning för enskilda firmor utan EU-handel och med anstånd.

AB/HB & Enskild firma: Beslut gällande fastighetstaxering skickas via post till dig som inte har digital brevlåda.

Juli

12 juli

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

20 juli

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

 

25 juli

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

Augusti

1 augusti

AB/HB: Inkomstdeklaration 2 och 3, oavsett om du lämnar elektroniskt eller på papper. 

Glömt skicka skattedeklarationen?

15 augusti

Enskild firma: Slutskattebesked.

17 augusti

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (oms <40Mkr).

21 augusti

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

25 augusti

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

September

12 september

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid månadsredovisning av moms.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (oms <40Mkr).

20 september

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

25 september

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

 

Oktober

12 oktober

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid månadsredovisning av moms.

20 oktober

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

25 oktober

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

November

1 november

Enskild firma: Den förenklade fastighetsdeklarationen ska vara inlämnad.

13 november

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid kvartals- och månadsredovisning av moms.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

20 november

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

27 november

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

 

December

12 december

AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (oms <40Mkr), gäller vid månadsredovisning av moms.

AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

Enskild firma: Fyllnadsinbetalning av slutlig kvarskatt.

15 december

AB/HB & enskild firma: Slutskattebesked från Skatteverket.

20 december

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) på blankett SKV5740.

27 december

AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

AB/HB & enskild firma: Preliminär inkomsdeklaration för föregående år ska vara inskickad till Skatteverket. 


Med reservation för förändringar under året. För den senast uppdaterade informationen hänvisar vi till Skatteverkets kalender.

Läs också: Deklaration – datum 2023

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi