Så kan du begära uppskov med inkomstdeklarationen

Hinner du inte deklarera enskilda firman till och med 2 maj? Lugn, du kan begära anstånd till och med den 31 maj om det finns särskilda skäl. Det gäller både fysiska personer och dödsbon.

Publicerad 2016-04-21 Kl 14:08

Vad räknas som särskilda skäl? En veckas semester på Kanarieöarna räknas inte dit. Men om du däremot gör en längre resa eller på grund av arbetsförhållanden är förhindrad att besöka hemorten under den tid då uppgifterna normalt sammanställs, så kan du begära anstånd.

Ett särskilt skäl kan också vara att inkomstförhållandena är så komplicerade att du behöver ta in sakkunnig hjälp och att den hjälpen inte är tillgänglig innan deklarationen ska lämnas in.

Ytterligare ett skäl är att du inte kan få in något väsentligt underlag för uppgifterna i rätt tid.

Komplettera

Om du har de flesta uppgifter på plats utom en eller ett par, lämna in deklarationen och skriv att du kommer att komplettera inom kort. Tänk då på att du inte kan få tillbaka på skatten redan till midsommar men du slipper i alla fall förseningsavgift.

Så här gör du

Uppskov inkomstdeklararationen

Använd blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600). Blanketten kan enkelt skapas via Visma Skatt Proffs/Visma Skatt. 

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket före den 2 maj.

Efter 31 maj

Vill du ha anstånd längre än till och med 31 maj måste du kunna visa att det finns synnerligaskäl. Synnerliga skäl är ett förhöjt krav jämfört med särskilda skäl och anstånd till efter den 31 maj kan man bara få i rena undantagsfall.

Begära uppskov som redovisningsbyrå

Är du redovisningskonsult och i din näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer så kan du ansöka om att få ett så kallat byråanstånd. Ett byråanstånd ger rätt att lämna inkomstdeklarationer enligt en tidsplan under tiden den 2 maj–15 juni 2016, vilket innebär att arbetsbelastningen sprids ut.

Byråanståndet ger också rätt att lämna momsdeklaration, samt att betala den skatt som redovisas i momsdeklarationen, senast den 26 juni året efter beskattningsåret. Den momsdeklaration som avses är den som lämnas per beskattningsår och som har deklarationsdag 12 maj 2016. Juridiska personer (förutom dödsbon) kan aldrig få byråanstånd.

Ansökan om byråanstånd måste lämnas till Skatteverket före deklarationstidens utgång. På ansökan ska du skriva vilka du ska deklarera för. Ansökan lämnar du enklast via Skatteverkets e-tjänst för filöverföring, men du kan även lämna in ansökan via blankett SKV 2604.

Själva ansökan för byråanstånd skapar du enkelt via Visma Advisor, Visma Byråstöd eller i Visma Skatt Proffs.

Undvik förseningsavgifter

Lämnar du din deklaration senare än den 2 maj riskerar du att få betala en förseningsavgift på 1 250 kronor.
Har du inte lämnat in deklarationen inom tre månader från ordinarie deklarationsdatum får du betala ytterligare 1 250 kronor i förseningsavgift. Dröjer du fem månader, eller längre, med att lämna in din deklaration får du betala ännu en förseningsavgift på 1 250 kronor. Detta innebär att du totalt kan få betala 3 750 kronor i förseningsavgifter.

Källa: Peter Samuelsson, Visma Spcs
Foto: Magnus D

Annica Jönsson

Du kanske också är intresserad av ...

Glömt skicka skattedeklarationen? Lugn!
Moms – så funkar det
Så deklareras ett företag
8 säkra avdrag för hemmakontoret
Deklarera företaget själv i 4 enkla steg 
Preliminärskatt, vad är det?

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev