Begära uppskov för deklarationen 2022 - så gör du!

Hinner du inte deklarera enskilda firman till och med 2 maj? Lugn, du kan ansöka om anstånd hos Skatteverket och få uppskov med inkomstdeklarationen. Vi reder ut vilka undantag som måste gälla för att du ska kunna skjuta upp deklarationen. Artikeln berättar också vad som gäller för dig som hjälper andra med deras deklarationer.

Företagsdeklaration > Uppskov / anstånd deklaration

Viktiga datum: Skjuta upp inkomstdeklarationen

Anstånd t o m 1 juni

Ansök via Mina sidor hos Skatteverket, senast 2 maj. Korttidsanstånd får du direkt när du har gjort ansökan.

Anstånd längre tid

Om du inte kan ansöka via Mina Sidor eller behöver längre anstånd än till 1 juni, använd blankett SKV 2600 hos Skatteverket. Ansök skriftligt och i god tid. Du måste ha ett beslut innan den 2 maj och Skatteverket har cirka två veckors handläggningstid.

Anstånd som redovisningsbyrå t o m 15 juni

Senast 2 maj 2022 måste ansökan om byråanstånd lämnas in till Skatteverket.

 

Viktigt att vara tidigt ute

 Om du har åtminstone två veckors marginal fram till deklarationsdatum 2 maj så har du fortfarande tid att ansöka om längre uppskov. Det krävs dock särskilda skäl att få uppskov längre än till 1 juni och du måste göra ansökan skriftligt via blankett SKV 2600, "Ansökan - Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m.".

 Är du senare ute, kanske rentav läser detta den 2 maj, bör du omedelbart ansöka om anstånd via Mina sidor hos Skatteverket. Eftersom du är sent ute kan du endast få uppskov till och med den 1 juni.

Vad krävs för att få anstånd?

Att ansöka om uppskov innebär inte per automatik att du kan ligga lågt. Skatteverket kräver att "särskilda skäl" föreligger, oavsett om du ansöker som egen fysisk person eller för ett dödsbo. En veckas semester på Kanarieöarna godkäns inte som eftersom den räknas som för kortvarig.

Men om du däremot gör en längre resa, exempelvis bor med familjen ett halvår i Thailand, är på en lång tjänsteresa eller arbetar på annan ort och inte kan besöka hemorten under den tid då deklarationen normalt ska skickas in så ökar dina chanser till beviljande.

Komplicerade inkomstförhållanden kan också vara ett giltigt skäl, till exempel om du anlitar sakkunnig hjälp och personen blir sjuk. Eller om hjälpen av annat skäl inte är tillgänglig innan deklarationen ska lämnas in. Ytterligare ett skäl att bevilja anstånd kan vara att du inte får in underlag för uppgifterna i rätt tid. 

Coronaviruset - Du kan få anstånd med betalningen

Du som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka om anstånd hos Skatteverket med betalningen. Anståndstiden sätts i normalfallet till två månader men kan förlängas till fyra månader i särskilda fall. Du måste kunna visa att betalningsproblemen är tillfälliga och att du kommer att kunna betala efter att anståndstiden har löpt ut. Corona kan fortfarande vara ett sådant skäl. Observera att du fortfarande måste lämna dina skattedeklarationer varje månad och om du vill ha anstånd med inkomstdeklarationen, som den här artikeln handlar om, behöver du ansöka om det separat.

Kan aktiebolag/handelsbolag skjuta upp deklarationen?

Kort svar: Nej. Juridiska personer som inte är dödsbon, till exempel aktiebolag eller handelsbolag/kommanditbolag, får som regel inte anstånd att skjuta upp sin inkomstdeklaration. Aktiebolag brukar i övrigt momsdeklarera flera gånger om året och därför anser Skatteverket att den här rutinen ska efterföljas. Återigen måste det föreligga "synnerliga skäl" och skulle du mot förmodan få anstånd, kan du räkna med att du är ett av få undantagsfall i landet. Däremot har bolag som deklarerar elektroniskt en månad längre på sig än de som använder pappersblanketter.

 Skattekalender 2022: När ska ditt företag deklareras?

Begära uppskov som redovisningsbyrå

Du kan ansöka om byråanstånd om du i din näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer. Ett beviljat byråanstånd ger dig rätt att lämna inkomstdeklarationerna fram till den 15 juni 2022. Skatteverket öppnade filöverföringstjänsten för ansökan om byråanstånd den 15 februari 2022. Senast den 2 maj 2022 måste ansökan om byråanstånd lämnas in till Skatteverket. 

Observera att juridiska personer (förutom dödsbon) inte kan få byråanstånd. Mer information om byråanstånd finner du på Skatteverket.se 

En deklaration, tack!

En liten eller stor deklaration för ditt företag i år? Snart är det dags för flera företag att deklarera, och vi gör det enkelt för dig. Oavsett om du har enskild firma, redovisningsbyrå eller aktiebolag.

Deklarera med Visma