Jobba på bästa sätt med dina kunduppdrag

Genom att dela de administrativa uppgifterna mellan dig och kunden så får du mer tid att lyfta din kund med din rådgivning. Att bli en digital byrå innebär ett förändrat arbetssätt, där du och din kund kan arbeta och växa tillsammans. Så här fungerar det att bli en digital byrå:

 • Boka personlig rådgivning 1. Boka personlig rådgivning
 • Aktivera samarbete 2. Aktivera samarbete
 • kom igång 3. Kom igång-utbildning
 • Bli byråpartner 4. Bli byråpartner

Boka gratis rådgivning


Så här kan dina kunduppdrag se ut:

 • Klienten skickar alla sina kundfakturor digitalt.

 • Du kontroller och konterar fakturorna automatiskt.

 • Klientens medarbetare fotar sina kvitton med mobilen. Leverantörsfakturor kommer in per automatik som e-fakturor.

 • Du får in bilden av kvittot eller leverantörsfakturan direkt i ditt bokföringsprogram, och allt underlag är tolkat och klart.

 • Din klients betalningar går iväg per automatik till banken.

 • Alla bankhändelser i form av kund- och leverantörsfakturor bokförs per automatik.

 • Du kvalitetssäkrar bokföringen månadsvis för att se eventuella avvikelser genom att aktivera Periodavslut för din klient.

 • Nu kan du ägna tiden åt rådgivning. Gå in i Visma Ekonomiöversikt där du och din klient tydligt får en överblick hur företaget går.

 • Du skickar in årsredovisningen digitalt, och skickar för digital signering direkt i tjänsten.

Med ett samarbete i Visma eEkonomi får du en mer effektiv och lönsam byrå, det här är bara några av fördelarna:

 • Inget dubbelarbete
 • Tolkning av kvitton och leverantörsfakturor
 • Digital pärm
 • Allt material på plats när du ska göra arbetet
 • Smidig attest av leverantörsfakturor i appen

Elisabeth Christine Catherine

"Jag älskar att se mina kunders stolthet när de driver framgångsrika företag och klarar bokföringen själva. Vi står alltid bakom dem och fångar upp."

Elisabeth Svensson, Ekonomibyrån i Halmstad

5 tips för att bli en digital byrå

Se våra filmer där våra byråcoacher ger dig 5 tips för att bli en digital byrå.

Välj variant till din klient

Du som redovisningsbyrå sitter alltid i vår största variant, Visma eEkonomi Pro, med alla funktioner och finesser. Du och din klient arbetar parallellt i samma program, men klienten ser endast de funktioner ni kommit överens om.

IngårGratis

Visma eEkonomi Start

Klienten lämnar allt till dig


Din klient är inte inne i programmet, bara du som redovisningsbyrå har tillgång till all funktionalitet.

+129 kr/mån
och kund

Visma eEkonomi Fakturering

Klienten fakturerar själv


 • Fakturering
 • Digital fakturering
 • Återkommande fakturor
 • Stöd för Rot & Rut
+149 kr/mån
och kund

Visma eEkonomi Bokföring

Klienten sköter delar av bokföringen själv


 • Attest
 • Fota kvitton med appen
 • Bankkoppling
 • Automatisk bokföringshjälp
Populärt+219 kr/mån
och kund

Visma eEkonomi Smart

Klienten fakturerar och bokför


 • Attest
 • Ladda upp kvitton från mobilen
 • Bankkoppling
 • Automatisk bokföringshjälp
 • Digitala fakturor & dokument
 • Fakturering
 • Återkommande fakturor

Så här aktiverar du ett nytt samarbete

Läs mer hur du aktiverar och bjuder in till samarbete i Visma Advisor och i Visma Byråstöd

Arbeta smart med dina kunder i Visma eEkonomi

Försäljning

Här visar vi smarta funktioner som återkommande fakturor, massfakturering och fördelarna med e-faktura.

Inköp

Här går vi igenom fördelarna med att få alla underlag från kunder digitalt, direkt in i Visma eEkonomi.

Kassa och bank

Visma eEkonomi är skapat utifrån och grundar sig på att man hanterar sina in- och utbetalningar under Kassa- och bankhändelser.

Skriven guide

Ladda ner vår guide för checklistor till kundmötet, och smarta tips för Visma eEkonomi.

Vanliga frågor

Hur aktiverar jag som redovisningskonsult ett samarbete?

När du som redovisningskonsult har aktiverat tjänsten via Visma Advisor eller Visma Byråstöd får din klient ett mejl om att du vill samarbeta i Vismas tjänster. För att klienten sedan ska kunna komma in i tjänsten behöver den först logga in på vismaspcs.se. På sidan Mina tjänster kommer en notis finnas på startsidan med en utfälld ruta, och via den kan klienten hantera inbjudningen genom att Godkänna eller Avböja samarbetet. Du kommer sedan få ett mejl som bekräftar att klienten godkänt samarbetet.

Läs mer i vår skrivna hjälp Bjud in till samarbete i Visma Advisor

Kan jag starta ett samarbete med en klient som redan har ett samarbete med en annan redovisningsbyrå?

Nej, din klient kan inte ha ett samarbete med mer än en redovisningsbyrå. Din klient måste därför först avsluta sitt samarbete med sin nuvarande redovisningsbyrå innan du kan bjuda in till ett samarbete.

Hur ändrar jag avtalsperiod och fakturamottagare på ett samarbete?

Logga in på Mina tjänster och välj Samarbeten i menyn uppe i högra hörnet. Klicka på Ändra inställningar för den aktuella tjänsten via pennikonen. Välj om du vill ändra avtalsperiod, byta fakturamottagare, komma till tjänstens kom igång-dokument eller avsluta samarbetet.

Hur ändrar jag min klients variant av Visma eEkonomi?

Logga in på Mina tjänster och klicka på fliken Samarbeten i menyn under ditt företagsnamn, här får du upp listan över Aktiva samarbeten och kan via penn-symbolen redigera ett samarbete för att ändra en klients variant av Visma eEkonomi.

Vad gör jag om min klient inte har bekräftat samarbetet?

När du har aktiverat ett samarbete via Visma Advisor eller Visma Byråstöd skickas ett mejl till din kund som bekräftar det. Din kund behöver sedan logga in på Mina tjänster där den får en notis och godkänner samarbetet.

Vad gör jag om en medarbetare inte kommer åt samarbetet för en klient?

Om du arbetar i Visma Advisor och en medarbetare inte kommer åt en tjänst på en klient kan du ordna detta genom att gå in på Kunder i programmet. Välj klient och öppna sedan fliken Uppdrag. Kontrollera att den som ska vara uppdragsansvarig och att de medarbetare som deltar i uppdraget är inlagt och avsluta sedan med att klicka på Spara.

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplad till ett samarbete kan du som har full behörighet se detta under Underhåll - Kund - Samarbeten. Markera rutan Visa även kopplade och klicka sedan på penn-symbolen för att se vilket uppdrag som en tjänst är kopplad till.

Hur avslutar jag ett samarbete?

Både du och din klient kan när som helst välja att avsluta ett samarbete i en tjänst. Övriga samarbeten påverkas inte. Gå till Mina tjänster, välj Samarbeten i menyn uppe i högra hörnet. Klicka på pennikonen till höger om den tjänst du vill avsluta samarbetet för och välj Avsluta samarbete. Välj även vad som ska hända efter avslutat samarbete, du kan välja olika alternativ beroende på tjänst. Bekräfta till sist genom att välja Avsluta samarbetet.

Läs mer i hjälpavsnitten: Avsluta samarbete i Visma Advisor och Avsluta samarbete i Visma Byråstöd

Om du får ett felmeddelande som informerar om att huvudkontakt saknas för kundnumret när du försöker avsluta ett samarbete, löser du detta genom att ställa in en ny Huvudkontakt. Gå till Mina tjänster, ändra till klientens företag och välj Användare. Ändra en användares roll genom att välja pennsymbolen och därefter välja Administratör. Slutligen, välj denna användare som Huvudkontakt. Skulle din klient inte finnas med i listan över användare, måste du först skapa en ny användare.


Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen

Har du funderingar vad Visma Spcs kan göra för din redovisningsbyrå? Ring en av våra byråexperter på 0470-70 61 60 eller boka in 30 minuters gratis rådgivning så hjälper vi dig!

Boka gratis rådgivning

Gratis rådgivning för samarbete i Visma eEkonomi