Jobba på bästa sätt med dina kunduppdrag

Genom att dela de administrativa uppgifterna mellan dig och kunden så får du mer tid att lyfta din kund med din rådgivning. Att bli en digital byrå innebär ett förändrat arbetssätt, där du och din kund kan arbeta och växa tillsammans. Så här fungerar det att bli en digital byrå:

Boka gratis rådgivning

 • Boka personlig rådgivning
 • Aktivera samarbete
 • Kom igång-utbildning
 • Bli byråpartner

Effektivt och lönsamt

Med ett samarbete i Visma eEkonomi får du en mer effektiv och lönsam byrå, det här är bara några av fördelarna:

 • Inget dubbelarbete
 • Tolkning av kvitton och leverantörsfakturor
 • Digital pärm
 • Visma Spcs Företagskort gör kvittohanteringen enklare
 • Allt material på plats när du ska göra arbetet
 • Smidig attest av leverantörsfakturor i appen

Så här kan dina kunduppdrag se ut:

 • Klienten skickar alla sina kundfakturor via e-post.

 • Du får lägga in alla uppgifter på kundfakturan manuellt.

 • Du kontroller och konterar fakturorna som skickats.

 • Klienten skickar alla kvitton och leverantörsfakturor. Tips! Du kan också ta emot fakturor digitalt direkt i programmet.

 • Du får själv ta foton på alla kvitton och leverantörsfakturor för att få in dem i ditt bokföringsprogram.

 • Du kopplar bilderna till bokföringsunderlaget.

 • Klienten tar ut sitt kontoutdrag på fil (csv) och mejlar till dig. Tips! Aktivera bankkoppling så sker detta per automatik.

 • Du importerar CSV-filen för att koppla bankkontoutdraget i ditt bokföringsprogram, men om du aktiverat bankkoppling slipper du allt manuellt.

 • Din klient ringer för att kolla hur företaget mår.

 • Du får manuellt ta ut rapporter och mejla klienten för att ge en överblick kring ekonomin. För en digital rapportering kan du använda Visma Ekonomiöversikt.

 • När bokslutsarbetet tar vid går du igenom årets bokföring för att se om det skett några avvikelser.

 • Du postar och skickar in årsredovisningen

 • Klienten skickar alla sina kundfakturor digitalt.

 • Du kontroller och konterar fakturorna automatiskt.

 • Klientens medarbetare fotar sina kvitton med mobilen. Leverantörsfakturor kommer in per automatik som e-fakturor.

 • Du får in bilden av kvittot eller leverantörsfakturan direkt i ditt bokföringsprogram, och allt underlag är tolkat och klart.

 • Din klients betalningar går iväg per automatik till banken.

 • Alla bankhändelser i form av kund- och leverantörsfakturor bokförs per automatik.

 • Du kvalitetssäkrar bokföringen månadsvis för att se eventuella avvikelser genom att aktivera Periodavslut för din klient.

 • Nu kan du ägna tiden åt rådgivning. Gå in i Visma Ekonomiöversikt där du och din klient tydligt får en överblick hur företaget går.

 • Du skickar in årsredovisningen digitalt, och skickar för digital signering direkt i tjänsten.

Dela arbetsuppgifter med din kund

Du som redovisningsbyrå sitter alltid i vår största variant, Visma eEkonomi Pro, med alla funktioner och finesser. Här är de varianter du kan välja till ditt kundsamarbete.

Visma eEkonomi Start

Gratis 0 kr/mån och per kund

Du som redovisningsbyrå sköter allting, från fakturering till bokslut. Kunden har ingen inloggning i programmet. 

Visma eEkonomi Fakturering

+139 kr/mån och per kund

Kunden gör följande:

 • Fakturerar
 • Attesterar
 • Scannar och fotar underlag
 • App
 • Skapar ekonomiska rapporter

Visma eEkonomi Bokföring

+169 kr/mån och per kund

Kunden gör följande:

 • Bokför
 • Tillgång till bankkoppling
 • Skapar leverantörsfakturor
 • Attesterar
 • Scannar och fotar underlag
 • Visma Spcs Företagskort
 • App
 • Skapar ekonomiska rapporter

Visma eEkonomi Smart

+249 kr/mån och per kund

Kunden gör följande:

 • Fakturerar
 • Bokför
 • Tillgång till bankkoppling
 • Skapar leverantörsfakturor
 • Attesterar
 • Scannar och fotar underlag
 • Visma Spcs Företagskort
 • App
 • Skapar ekonomiska rapporter

Så här aktiverar du ett nytt samarbete

Läs mer hur du aktiverar och bjuder in till samarbete:

Filmtips


Effektivitetsvinster

Visste du att du kan spara nästan 8 timmar per dag och per konsult om du jobbar smart med dina kunduppdrag?


Till dina kunder

Här finns flera filmer du kan skicka till din kund för att förklara hur de jobbar smart i Visma eEkonomi.

Vanliga frågor

När du som redovisningskonsult har aktiverat tjänsten via Visma Advisor eller Visma Byråstöd får din klient ett mejl om att du vill samarbeta i Vismas tjänster. För att klienten sedan ska kunna komma in i tjänsten behöver den först logga in på vismaspcs.se. På sidan Mina tjänster kommer en notis finnas på startsidan med en utfälld ruta, och via den kan klienten hantera inbjudningen genom att Godkänna eller Avböja samarbetet. Du kommer sedan få ett mejl som bekräftar att klienten godkänt samarbetet.

Läs mer i vår skrivna hjälp Bjud in till samarbete i Visma Advisor

Nej, din klient kan inte ha ett samarbete med mer än en redovisningsbyrå. Din klient måste därför först avsluta sitt samarbete med sin nuvarande redovisningsbyrå innan du kan bjuda in till ett samarbete.

Logga in på Mina tjänster och välj Samarbeten i menyn uppe i högra hörnet. Klicka på Ändra inställningar för den aktuella tjänsten via pennikonen. Välj om du vill ändra avtalsperiod, byta fakturamottagare, komma till tjänstens kom igång-dokument eller avsluta samarbetet.

Logga in på Mina tjänster och klicka på fliken Samarbeten i menyn under ditt företagsnamn, här får du upp listan över Aktiva samarbeten och kan via penn-symbolen redigera ett samarbete för att ändra en klients variant av Visma eEkonomi.

När du har aktiverat ett samarbete via Visma Advisor eller Visma Byråstöd skickas ett mejl till din kund som bekräftar det. Din kund behöver sedan logga in på Mina tjänster där den får en notis och godkänner samarbetet.

Om du arbetar i Visma Advisor och en medarbetare inte kommer åt en tjänst på en klient kan du ordna detta genom att gå in på Kunder i programmet. Välj klient och öppna sedan fliken Uppdrag. Kontrollera att den som ska vara uppdragsansvarig och att de medarbetare som deltar i uppdraget är inlagt och avsluta sedan med att klicka på Spara.

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplad till ett samarbete kan du som har full behörighet se detta under Underhåll - Kund - Samarbeten. Markera rutan Visa även kopplade och klicka sedan på penn-symbolen för att se vilket uppdrag som en tjänst är kopplad till.

Både du och din klient kan när som helst välja att avsluta ett samarbete i en tjänst. Övriga samarbeten påverkas inte. Gå till Mina tjänster, välj Samarbeten i menyn uppe i högra hörnet. Klicka på pennikonen till höger om den tjänst du vill avsluta samarbetet för och välj Avsluta samarbete. Välj även vad som ska hända efter avslutat samarbete, du kan välja olika alternativ beroende på tjänst. Bekräfta till sist genom att välja Avsluta samarbetet.

Läs mer i hjälpavsnitten: Avsluta samarbete i Visma Advisor och Avsluta samarbete i Visma Byråstöd.

Om du får ett felmeddelande som informerar om att huvudkontakt saknas för kundnumret när du försöker avsluta ett samarbete, löser du detta genom att ställa in en ny Huvudkontakt. Gå till Mina tjänster, ändra till klientens företag och välj Användare. Ändra en användares roll genom att välja pennsymbolen och därefter välja Administratör. Slutligen, välj denna användare som Huvudkontakt. Skulle din klient inte finnas med i listan över användare, måste du först skapa en ny användare.

Kom igång med företagskortet! 

Du vet väl om att du som redovisningsbyrå kan beställa ett företagskort tillsammans med din kund? Din kund kan betala alla företagets inköp med kortet och får sedan en notis i appen om att fota kvitto. På så sätt slipper du påminna kunden om kvitton och underlaget kommer direkt in i Visma eEkonomi. 

1. Beställ kortet

Beställ kortet tillsammans med din kund under Appar och Tillval i Visma eEkonomi.

2. Kortet skickas

Sådär! Ni kan båda luta er tillbaka medan kortet skickas hem till din kund. 

3. Aktivera

Så snart kortet landat i brevlådan aktiverar ni det i kundens eEkonomi. För sedan över pengar till kontot, som är kopplat till företagskortet.

2. Blippa. Fota. Klart.

Svårare än så är det faktiskt inte. Nu kan din kund göra sina inköp enkelt på egen hand! 

Läs mer om företagskortet

Vi hjälper din redovisningsbyrå

Har du funderingar på vad Visma Spcs kan göra för din redovisningsbyrå? Ring en av våra byråexperter eller boka in 30 minuters gratis rådgivning så hjälper vi dig! Vi lovar, du får minst ett tips.

Ring oss på 0470-70 61 60

Boka gratis rådgivning
Tania El Kabbouchi på Visma Spcs
Tania El Kabbouchi på Visma Spcs