Momsregistreringsnummer (VAT) – Vad är VAT-nummer?

Ett momsregistreringsnummer eller VAT-nummer (internationellt) är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket.

Skatter & skatteregler > Momsregistreringsnummer, VAT-nummer

Vad är momsregistreringsnummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Momsregistreringsnummer – aktiebolag och andra juridiska personer

Juridiska personers, exempelvis aktiebolags, momsregistreringnummer bygger på organisationsnumret

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

 Momsregistreringsnumret för detta aktiebolag blir då alltså SE999999999901.

Observera att ett momsregistrerings-/VAT-nummer aldrig får innehålla bindestreck, mellanslag eller punkter.

Momsregistreringsnummer – enskild firma 

Enskilda näringsidkares, dvs en enskild firmas, momsregistreringsnummer bygger på firmaägarens 10-siffriga personnummer (ÅÅMMDD-XXXX). I övrigt gäller samma sak här; man lägger till landskod SE för Sverige och avslutar med 01. Inte heller här får bindestreck, mellanslag eller punkter förekomma.

 Momsregistreringsnumret för en enskild firma är ser då ut så här: SEÅÅMMDDXXXX01

VAT-nummer i EU

Europeiska länder har även de VAT-nummer med egna specifika utformningar. För att se en full lista över alla länders VAT-nummer hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Momsregistreringsnummer på engelska

Value added tax number; VAT number

Relaterade ord

Organisationsnummer
Juridisk person
Enskild näringsidkare
Enskild firma
Moms
SNI-kod

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer