Enskild firma - vad är enskild firma?

Enskild firma är en företagsform som drivs av en enskild näringsidkare.

Enskild firma drivs av en enskild näringsidkare
När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma. Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

Enskild firma är inte en juridisk person
De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Skatter och avgifter för enskild firma
En enskild firma måste registreras och godkännas för företagsskatt, så kallad F-skatt. Företaget ska även betala preliminärskatt, och är själv ansvarig för att beräkna och betala in skatten löpande under året. Det är preliminärskatten som ligger till grund för det slutgiltiga skattebeskedet, och ska betalas in med lika stora belopp varje månad.

Enskilda firmor är även skyldiga är betala sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Dessa egenavgifter betalas på inkomst av den aktiva näringsverksamheten och beräknas på företagarens nettointäkt, alltså det överskott som verksamheten har. Därefter görs en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna från året. Som regel räknas 25 procent av vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter som företagaren ska betala.

Skillnader mellan olika företagsformer

  Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ek. förening
Minsta ägarinsats 50 000 0 0 0
Juridisk person Ja Ja Nej Ja
Skattesubjekt Ja Nej Nej  Nej

 

Enskild firma på engelska
Sole proprietorship: sole trader

Relaterade ord
Aktiebolag
Ekonomisk förening
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Juridisk person
Omsättning

4,7/5 - 11 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi