Vad är enskild firma / enskild näringsverksamhet? Förklaring & definition

Enskild firma, formellt benämt enskild näringsverksamhet, är en företagsform som drivs av en enskild näringsidkare.

Entreprenörskap > Enskild firma

Enskild näringsverksamhet drivs av en enskild näringsidkare

När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma eller enskild näringsverksamhet (formellt). Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

Enskild firma är inte en juridisk person

De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Skatter och avgifter för enskild firma

En enskild näringsverksamhet måste registreras och godkännas för företagsskatt, så kallad F-skatt. Företaget ska även betala preliminärskatt, och är själv ansvarig för att beräkna och betala in skatten löpande under året. Det är preliminärskatten som ligger till grund för det slutgiltiga skattebeskedet, och ska betalas in med lika stora belopp varje månad.

 Tips: Bokföringsprogram för enskild firma

Enskilda firmor är även skyldiga är betala sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Dessa egenavgifter betalas på inkomst av den aktiva näringsverksamheten och beräknas på företagarens nettointäkt, alltså det överskott som verksamheten har. Därefter görs en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna från året. Som regel räknas 25 procent av vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter som företagaren ska betala.

Skillnader mellan olika företagsformer

  Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ek. förening
Minsta ägarinsats 25 000 0 0 0
Juridisk person Ja Ja Nej Ja
Skattesubjekt Ja Nej Nej  Nej

Alternativ till att starta enskild firma 

Det finns flera alternativ för dig som funderar på att starta enskild firma. Du kan exempelvis bli egenanställd eller välja ett lagerbolag, dvs. ett färdigt aktiebolag som sedan skrivs över på dig.

Enskild firma på engelska

Sole proprietorship: sole trader

Relaterade ord

Aktiebolag
Ekonomisk förening
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Juridisk person
Omsättning

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord