Traktamente – Vad är traktamente?

Traktamente är en ersättning som en anställd kan få av arbetsgivaren för resor i tjänsten.

Traktamente betalas för tjänsteresor
Ett traktamente är en ersättning som anställda kan få av arbetsgivaren för resor som genomförs i tjänsten. Traktamentet ska kompensera de ökade levnadskostnaderna som uppstår under tjänsteresan, så som utgifter för mat, dryck och andra mindre utgifter. Om arbetsgivaren eller någon annan betalar för den anställdes måltider under tjänsteresan blir traktamentet lägre. En anställd kan få traktemente för hel dag, halv dag samt nattraktamente.

 Tips! Ladda ner vår gratis mall för traktamente

Skattefritt traktamente
Ett traktamente är upp till ett visst schablonbelopp skattefritt för den anställde. Det högsta skattefria traktamentet för tjänsteresor inom Sverige kallas maximibelopp och uppgår år 2014 och 2015 till 220 kr för en hel dag. Om arbetsgivaren väljer att betala ut ett större belopp än det skattefria traktamentet, blir den resterande delen skattepliktig. Maximibeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter de tre månaderna kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente till den anställde. Efter två år sker en ytterligare reducering av traktamentet.

Förutsättningar för att traktamente utbetalas
För betalning av traktamente krävs det att den anställde är på en tjänsteresa. Det betyder att resan måste ha samband med företagets affärsverksamhet. Dessutom måste en anställd alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Ytterligare ett krav för att traktamente ska vara berättigat är att den anställde reser till en plats som ligger minst 50 kilometer från den ordinarie arbetsplatsen och minst 50 kilometer från den anställdes bostad.

 Vill du lära dig mer om personal- och lönehantering? Kika på Löneskolan – en gratis onlinekurs i löneadministration

Så avgörs tjänsteresans längd
Tjänsteresan påbörjas när den anställde lämnar kontoret eller bostaden. Om resan inleds innan klockan 12:00 anses avresedagen vara en hel dag, och om resan börjar efter klockan 12:00 räknas det som en halv dag. Tjänsteresan anses avslutas när den anställde kommer tillbaka till kontoret eller bostaden. Om klockan är efter 19:00 när den anställde kommer tillbaka räknas hemkomstdagen som en hel dag, medan hemkomst innan klockan 19:00 ger rätt till ersättning för en halv dag.

Traktamente på engelska
Allowance for expenses; subsistence allowance

Relaterade ord
Bilersättning
Kostnad
Schablonbelopp
Utlägg

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi