Vad är ett schablonbelopp?

Ett schablonbelopp är ett förutbestämt belopp som används vid värdering av objekt som inte är individuellt bedömt.

Skatter & skatteregler > Schablonbelopp

Schablonbelopp används av Skatteverket

Schablonbelopp är vanligt inom olika skatteregler där det bland annat används vid traktamenten och kostnadsersättningar då specifika belopp utbetalas för att ersätta arbetsrelaterade privata utgifter, så som milersättningar eller luncher. Det används också för olika skattemässiga avdrag.

Schablonbelopp även vanligt inom försäkringar

Schablonbelopp är även vanligt att använda när en skadeersättning ska betalas ut av ett försäkringsbolag. Då dras schablonbeloppet från den ersättning som ska betalas ut.

Schablonbelopp används även vid avskrivningar av försäkringsbolag. När försäkringsvärdet av ett försäkrat objekt sätts ner mot till nuvärde eller inköpsvärde avskrivs det då med ett förutbestämt belopp.

Schablonbelopp på engelska

Flat rate

Relaterade ord

Nominellt värde
Traktamente
Utlägg
Bilersättning

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord