Bilersättning (milersättning) – Vad är det?

Bilersättning, även kallat milersättning, är en kompensation för utlägg av drivmedel vid bilresor i tjänsten.

Löner > Milersättning/bilersättning

Vad är milersättning & bilersättning?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

Hur räknar man ut milersättning?

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

Milersättningen höjdes 2023

  • Egen bil, 25 kr/mil
  • Förmånsbil, avdrag för drivmedel, 12 kr/mil
  • Förmånsbil som drivs helt med el, 9,50 kr/mil

Tidigare nivåer sedan 2009

  • Egen bil 18,50 kr/mil
  • Förmånsbil, avdrag för diesel, 6,50 kr/mil
  • Förmånsbil, avdrag för annat drivmedel, 9,50 kr/mil

Bokföra milersättning

Milersättning bokförs på olika kostnadskonton beroende på vem i företaget som kostnaden ska redovisas för:

Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner.
Kontogrupp 58 - För ej anställda delägare.
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder.
Kontogrupp 20 - Eget kapital.
Kontogrupp 19 - Kassa och bank.

Moms på bilersättning

Det är ingen moms på bilersättningar. När det gäller skattefri bilersättning till anställda behöver inte avdrag för preliminärskatt eller redovisning av arbetsgivaravgifter på utbetald kostnadsersättning göras. Den del av utbetald bilersättning som är skattepliktig ska för en anställd tas upp som vanlig kontant bruttolön.

Bilersättning på engelska

Mileage

Relaterade ord

Traktamente
Utlägg

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer