Vad är en offert (anbud)?

En offert, ibland även kallat för anbud, är ett skriftligt förslag som skickas från ett företag till en kund på kundens begäran.

Fakturering > Offert

En offert är ett skriftligt förslag

När en kund vill inleda ett samarbete med ett företag kontaktar kunden oftast företaget för att få ett förslag på pris och villkor för en vara eller en tjänst. En offert kan vara både muntlig och skriftlig och när en sådan har lämnats kan kunden ta ställning till om ett samarbete ska inledas. Om inget annat skriftligt avtal upprättas kommer offerten att ses som bindande.

 Tips! Jobba med Offert & Order i vårt faktureringsprogram Visma eEkonomi Fakturering

Vad är ett anbud?

Om ett skriftligt förslag gäller en större tjänst som exempelvis innehåller offentliga upphandlingar kallas detta för anbud. Ett anbud är synonymt med offert, men med skillnaden att ett anbud är bindande tills det att acceptfristen gått ut för att minska risken för spridning av känslig information.

Vad ska en offert innehålla?

Eftersom en offert är ett föreslaget säljdokument är det viktigt att samtliga delar som finns med i offerten är tydliga och riktiga. Det är inte bestämt enligt lag vad en offert ska innehålla och därför kan olika offerter se väldigt olika ut. Några punkter som är viktiga att ha med är dock:

  • säljarens namn eller företagsnamnet samt kontaktuppgifter och momsregistreringsnummer
  • beskrivning av vilken typ av tjänst eller vara som avses samt leveranstid
  • pris per enhet och totalt pris
  • uppskattning av hur lång tid arbetet kommer att ta
  • leverans- och betalningsvillkor
  • hur länge priserbjudandet gäller

När offerten har accepterats

Om kunden eller köparen accepterar offerten är avtalet bindande. Kunden kan därefter välja att acceptera enligt vissa villkor. Om kunden accepterar offerten i sin helhet utan ändringar och innanför den tidsram som erbjöds kallas det för ren accept. Om däremot vissa ändringar tillkommer kallas det för oren accept. Dessa ändringar kan vara att kunden försöker pruta eller inte går med på leveranstiden, och lämnar då företaget i fråga att åter ta ställning till kundens krav och förfrågan. Om företaget accepterar kundens nya förfrågan, sluts ett avtal.

 Ladda ner vår offertmall – gratis PDF för snygga anbud

Offert på engelska

Offer; tender

Relaterade ord

Faktura
Kostnad

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer