Moms (mervärdesskatt)

Moms är en mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster.

Skatter & skatteregler > Moms & mervärdesskatt

Vad är moms?

Moms, även kallat meromsättningsskatt eller mervärdeomsättningsskatt, är en mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster.

 Tips! Här hittar du alla viktiga datum för momsdeklarationen

Moms är mervärdesskatt

Momsen är nästan alltid inräknad i priset av varor och tjänster när de köps privat medan företagare själva måste lägga på mervärdesskatten vid försäljning av egna varor och tjänster.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Olika momssatser

Beroende på vilken typ av vara eller tjänst som mervärdesskatten ska påföras gäller olika momssatser. Momssatserna är 25, 12 och 6 procent där normalmomssatsen är 25 procent.

En momssats på 12 procent gäller för livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, camping och rumsuthyrning samt försäljning och import av konstverk.

Momssatsen på 6 procent gäller för böcker, tidningar noter, broschyrer, persontransport så som buss-, flyg- och taxiresor, transport i skidliftar, vissa entréavgifter och idrotts-, musei- och biblioteksverksamhet samt försäljning av vissa rättigheter.

Observera att alla momssatser har undantag. För en exakt lista över vilka momssatser som gäller hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Ingående och utgående moms

Ingående moms är den moms som betalas när en vara eller tjänst köps in. Utgående moms är den moms som ett företag lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst. Båda momssummorna ska specificeras på fakturan som antingen erhålls eller skickas ut.

Den ingående momsen utgör ingen kostnad för företaget eftersom den fås tillbaka av staten då den kvittas mot den utgående momsen i skattedeklarationen.

Det finns undantag för moms

Det finns vissa varor och tjänster som inte är momspliktiga. Dessa är:

 • sjukvård, tandvård och social omsorg
 • utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
 • bank- och finansieringstjänster
 • försäkringstjänster
 • artistarvoden
 • studieförbundens studiecirklar
 • läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
 • skepp för yrkesmässig sjöfart
 • framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande
 • lotteri, vadhållning och andra former av spel
 • köp och hyra av fastigheter
 • konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår

Räkna ut moms

Det enklaste och snabbaste sättet att beräkna moms på är att använda en så kallad momsräknare. Här kan du beräkna moms.

Moms på engelska

Sales tax; value added tax

Relaterade ord

Momsdeklaration
Momsredovisning
Momsregistreringsnummer
Utgående moms

 Tips! Lär dig fler ekonomiska begrepp här