Vad är ingående moms och hur fungerar det?

Ingående moms är den moms som avses när företag köper in varor eller tjänster.

Skatter & skatteregler > Ingående moms

Moms på de flesta varor och tjänster

Moms är en förkortning för mervärdesskatt och är en statlig skatt som företag ska betala när man handlar med de allra flesta varor eller tjänster.

Privatpersoner behöver ofta inte tänka på moms, eftersom den som huvudregel redan är inkluderad i priset när ett företag säljer varor eller tjänster till privatpersoner.

Däremot ska företagare redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket. För att enklare förstå vilken moms man ska redovisa måste man först förstå begreppen utgående moms och ingående moms.

Skillnaden mellan ingående och utgående moms vid inköp av varor och tjänster

Ingående moms är momsen på varor och tjänster du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen innebär därmed ingen kostnad för dig som företagare.

Utgående moms gäller när du säljer varor eller tjänster. Det är denna moms du som företagare ska redovisa till Skatteverket.

Skillnaden mellan ingående moms och utgående moms ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket. Det är alltså mellanskillnaden mellan in- och utgående moms som styr huruvida du betalar eller får tillbaka. 

Är din utgående moms större än din ingående moms måste du betala in mellanskillnaden till Skatteverket. Och omvänt, är den ingående momsen större än den utgående momsen får du tillbaka mellanskillnaden.

En minnesregel för att enklare förstå skillnaden mellan ingående och utgående moms är att tänka på vilken riktning exempelvis en faktura har; in eller ut?

Kommer fakturan in till företaget i form av leverantörsfakturor och kvitton, dvs när du köper in något till företaget, så är det ingående moms på fakturan. När företaget skickar ut en faktura till en kund är det istället utgående moms på varan eller tjänsten som företaget sålt.

Företag måste redovisa och betala moms till Skatteverket

Moms kan redovisas varje månad (månadsmoms), var tredje månad (kvartalsmoms) eller en gång per år (årsmoms). Det är företagets omsättning som styr hur ofta du redovisar momsen, ju högre omsättning, desto oftare ska momsen redovisas. Företag redovisar alltid moms i form av en momsdeklaration, antingen elektroniskt eller i pappersform.

Även om företaget inte har någon omsättning en månad så ska du redovisa momsen genom att lämna in en momsdeklaration. De uppgifter som måste lämnas till Skatteverket i momsdeklarationen är företagets försäljning, den ingående momsen (moms på inköpta varor och tjänster) och den utgående momsen (moms på varor och tjänster som sålts).

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Momssatser i Sverige

Den generella momssatsen är 25 % vilken är den moms som gäller om det i fakturan inte anges något annat. För detaljerad och aktuell information om moms och de gällande momssatserna hänvisar vi till Skatteverket.

Ingående moms på engelska

VAT receivable; sales tax receivable

Relaterade ord

Momsdeklaration
Momsredovisning
Momsregistreringsnummer
Utgående moms

  Lär dig fler ekonomiska begrepp, termer och ord!