Momsdeklaration – Vad är en momsdeklaration?

I en momsdeklaration redovisar företaget den ingående och utgående momsen.

Redovisa moms
Företagare ska redovisa och betala moms för de varor och tjänster de handlar med. Ett företag som säljer en vara eller tjänst är i de flesta fall skyldig att tillföra moms på varans eller tjänstens pris. Momsen på de sålda varorna eller tjänsterna ska sedan betalas in till staten genom Skatteverket. Det finns även varor och tjänster som inte är momspliktiga, till exempel sjukvård, social omsorg, försäkringstjänster, artistarvoden och bank- och finansieringstjänster.

Momsen redovisas i en momsdeklaration
Moms ska redovisas till Skatteverket i en så kallad momsdeklaration (även mervärdesskattedeklaration). Det innebär att företaget för varje redovisningsperiod ska redovisa ingående moms och utgående moms. Skillnaden mellan den utgående och ingående momsen avgör om företaget ska få tillbaka eller måste betala in momspengar. Även om företaget inte har någon moms att redovisa för en viss period måste en momsdeklaration lämnas in för varje redovisningsperiod. Har företaget ingen moms att redovisa anges siffran 0 i ruta 49 i Skatteverkets blankett för momsdeklaration. Redovisas ingen moms kan företaget bli skönsbeskattad och/eller skyldig att betala förseningsavgift. Skönsbeskattning innebär att Skatteverket gör en uppskattning av den skattskyldiges skatteunderlag (i detta fall momsunderlag) och beslutar vilket momsbelopp som ska betalas.

Hur ofta ska momsen redovisas?
Hur ofta momsen ska redovisas beror på företagets redovisningsperiod. På det registerutdrag som Skatteverket skickar ut till företaget står angivet hur ofta momsen ska redovisas.

 Tips! Hitta alla datum för momsdeklarationen i vår företagskalender

  • Företag som har en (momspliktig) omsättning på högst 1 miljon kronor per år kan välja mellan att redovisa momsen en gång per år, kvartalsvis eller månadsvis.
  • Företag som omsätter mellan 1-40 miljoner kronor per år kan välja mellan att redovisa momsen kvartalsvis eller månadsvis.
  • Företag vars omsättning överstiger 40 miljoner kronor per år måste redovisa momsen varje månad.

Hur lämnas en momsdeklaration in?
Momsredovisningen sker via Skatteverkets e-tjänst eller på en fysisk blankett som erhålls av Skatteverket. Vare sig momsen ska redovisas årsvis, kvartals eller per kalendermånad måste en momsdeklaration användas. Tidigare kunde momsen redovisas i inkomstdeklarationen, men det är inte längre möjligt. Upptäcks att ett fel gjorts i en redan inlämnad momsdeklaration ska en ny deklaration lämnas in för den perioden. Rättelser i en momsdeklaration för en senare period kan dock inte göras.

Momsdeklaration på engelska
VAT return; VAT declaration

Relaterade ord
Bokföring
Deklaration
Momsredovisning
Omvänd skattskyldighet
Utgående moms

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi