Deklaration – Vad är deklaration?

Deklaration är en årlig handling där inkomsttagare redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas.

Vad är deklaration?

Deklaration, även kallad inkomstdeklaration eller självdeklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, både fysiska och juridiska personer, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas.

 Se filmen som förklarar deklaration:

En deklaration skickas in till Skatteverket

Varje år ska alla inkomsttagare lämna in en deklaration till skattemyndigheten. En deklaration innehåller de uppgifter som en skattskyldig person ska skicka in till Skatteverket. Deklarationen kommer som en blankett (kallad inkomstdeklaration) hem till inkomsttagarens folkbokföringsadress och är en översikt över hur mycket en person har tjänat under det föregångna året och hur mycket skatt som har dragits.

Självdeklaration för fysiska personer

Eftersom Skatteverket får många uppgifter från bland annat arbetsgivare och försäkringsbolag skickas ett förslag till självdeklaration till fysiska personer, det vill säga privatpersoner. Förslaget ska kontrolleras och eventuellt kompletteras med fler uppgifter. Personen kan sedan deklarera via brev eller elektroniskt under Inkomstdeklaration 1. Deklarationen anger även om en person ska få skatteåterbäring eller har restskatt att betala. Restskatt uppstår om för lite skatt har betalats in under året medan skatteåterbäring betalas till de som betalat för mycket skatt under det gångna året.

Inkomstdeklaration för företag

Även företagare och företag ska inkomstdeklarera. Detta sker vid olika tillfällen beroende på företagsform. Eftersom enskilda firmor inte räknas som juridiska personer, deklareras dessa under Inkomstdeklaration 1 – det vill säga vid samma tillfälle som privatpersoner. Övriga bolagsformer räknas som juridiska personer och deklareras under separata inkomstdeklarationer. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller Inkomstdeklaration 2. Inkomstdeklaration 3 gäller för stiftelser och ideella föreningar och Inkomstdeklaration 4 för handelsbolag.

Vad ska en deklaration innehålla?

I ett företags inkomstdeklaration ska det framgå hur mycket företaget tjänat och hur mycket skatt som betalats in under det gånga året. När dessa uppgifter blir redovisade kan Skatteverket fastställa företagets slutliga skatt. Ett företags bokslut ligger till grund för inkomstdeklarationen, men skattemässiga korrigeringar är ofta nödvändiga för att deklarationen ska bli rätt.

 Deklarera företaget? Allt du behöver veta!

När ska man deklarera 2020?

Inkomstdeklaration 1 för privatpersoner och enskilda firmor ska vara inskickad senast vid midnatt den 4 maj 2020. För juridiska personer påverkas deklarationsdatumet av räkenskapsåret.

 Här hittar du alla deklarationsdatum 2020!

Deklaration på engelska

Tax return; income tax return

Relaterade ord

Momsdeklaration
Årsredovisning
Årsredovisningslagen
Självdeklaration/Inkomstdeklaration

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer