Redovisningsbyrå – Vad är en redovisningsbyrå?

En redovisningsbyrå hjälper företag med redovisningstjänster.

Redovisning och bokföring
Redovisning syftar till att dokumentera och organisera ett företags ekonomiska information för att göra den tillgänglig för företagets interna och externa intressenter. Redovisning är ett mer omfattande begrepp än bokföring som förutom att innefatta den löpande bokföringen bland annat även innebär bokslut, årsredovisning och deklarationer.

 Behöver du hjälp med redovisning? Här kan du hitta en redovisningsbyrå nära dig

En redovisningskonsult arbetar på en redovisningsbyrå
En redovisningskonsult erbjuder företag hjälp och rådgivning med olika typer av redovisningstjänster. En del blandar ihop begreppen redovisningskonsult och revisor som faktiskt är två olika yrkesroller. En redovisningskonsult arbetar som ett företags rådgivare och har ett betydligt vidare arbetsområde och än en revisor. En revisors uppgift är att granska ett redan utfört arbete. En redovisningskonsult kan starta och driva en egen redovisningsbyrå eller vara anställd på en redovisningsbyrå.

Aktoriserad redovisningskonsult
Titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK) lanserades 2006 och erhålls av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, och FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. En auktoriserad redovisningskonsult genomför en kvalitetskontroll vart sjätte år och genomgår löpande vidareutbildning.

God redovisningssed på redovisningsbyrån
Arbetet på redovisningsbyrån ska följa god redovisningssed vilket innebär att det ska utföras i enlighet med god praxis och enligt de redovisningslagar och redovisningsrekommendationer som finns. Redovisningskonsulten ska arbeta enligt bestämmelser i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Redovisningsbyrå på engelska
Accounting office; accounting firm

Relaterade ord
Bokföring
Bokföringsbyrå
God redovisningssed
Redovisning
Redovisningskonsult
Redovisningssystem

5/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi