Vad är ett redovisningssystem?

Ett redovisningssystem är ett system som används på en dator för att underlätta bokföring och redovisning. 

Teknik, digitalisering & IT-säkerhet > Redovisningssystem

Ett redovisningssystem rapporterar ekonomisk information

Redovisning är ett viktigt område för företag och samhälle och består av att dokumentera och ordna ekonomisk information för olika intressenter. Det finns två grenar inom redovisning - extern redovisning och intern redovisning.

Syftet med ett företags redovisning är att göra det möjligt att ta fram relevant information om verksamhetens ekonomiska resultat (resultaträkning) och ställning (balansräkning) för rätt tidpunkt. Redovisningen ska förse såväl intressenter inom företaget som externa intressenter med den information de har behov för.

Ett redovisningssystem underlättar redovisningen

Ett redovisningssystem är ett system som används på en dator för att underlätta bokföring och redovisning. Det har som syfte att kategorisera, lagra och redovisa ekonomisk redovisningsinformation. Det förekommer att begreppet redovisningssystem används synonymt med begreppen ekonomisystem, bokföringssystem och bokföringsprogram.

Det är blir alltmer vanligt att systemet är webbaserat, det vill säga att arbetet sker online och därför inte behöver sparas ned på datorn. Med ett webbaserat redovisningssystem är det dessutom enkelt att genom Internet komma åt sin bokföring från hela världen, även om man inte har med sig sin egen dator.

Funktioner i ett redovisningssystem

Eftersom alla företag ska redovisa sina affärshändelser löpande är bokföring den viktigaste funktionen i ett ekonomisystem. Vill man ha möjlighet att fakturera sina kunder elektroniskt är det en god idé att använda ett system som innehåller en smidig faktureringsfunktion.

Om företaget får många leverantörsfakturor varje månad så kan det vara bra se till att redovisningssystemet även innehåller en leverantörsreskontra.

Ytterligare en funktion som ofta är värdefull är kostnadsfri tillgång för revisorer och redovisningskonsulter. Det gör det lättare för företagaren att samarbeta med sin revisor eller redovisningskonsult, och att få hjälp med exempelvis bokslutet. Det finns självklart många fler användbara funktioner i redovisningssystem, och behoven varierar för företag beroende på storlek och typ av verksamhet.

 Tips! Läs om Vismas redovisningsprogram

Redovisningssystem på engelska

Accounting system

Relaterade ord

ERP
API
SIE

 Tips! Här hittar du fler ekonomiska begrepp, ord och termer