Företagsbudget – 5 tips för bättre budgetering

Har du koll på din företagsbudget? Genom att förstå siffrorna kan du skruva och förbättra för att bygga ett attraktivt bolag för banker och intressenter, men självklart också för att få ett bra resultat och gå med vinst på sista raden. Här är 5 tips för bättre budgetering!

Ekonomistyrning & finansiell analys > Budgetering, företagsbudget

Få koll på företagsbudgeten – Anders tipsar

Anders Abrahamsson är från början ekonom och affärsutvecklare, men idag en av två delägare i Åre Bryggcompagni. Anders har lång erfarenhet av att effektivisera och utveckla verksamheter och nu praktiserar han sina kunskaper i det egna företaget. Här delar han med sig av sina bästa tips för budgetering och att hålla koll företagsbudgeten.

1. Lär dig tyda siffrorna och förstå hur resultat- och balansräkning samt kassaflöde hänger ihop

Anders ger ett exempel:

– Vi håller på att investera för tillfället och då gäller det att hålla koll på både balans och resultat, och se till att alla investeringar hamnar på rätt balanskonton och inte letar sig in i resultaträkningen. Vi behöver också ha ett tillräckligt rörelsekapital, dvs pengar till den dagliga driften, för att kunna betala ingredienser till produktionen. Att hantera tillväxt samtidigt som den löpande verksamheten är svårt men nödvändigt för att kunna fortsätta växa.

– I det lilla företaget kan målet vara att få ett positivt resultat på längre sikt och du kan ha en lång uppstartstid. Då får kassaflödet, det vill säga pengarna du faktiskt har tillgång till på kontot, styra så att du kan betala de investeringar du gör och de inköp du behöver göra.

– När du får koll på siffrorna ser du om det går att skruva på något, hur mycket pengar det blir över varje månad och hur mycket verksamheten genererar.

 Visma Ekonomiöversikt med smart budgetfunktion

Med tillvalet Visma Ekonomiöversikt kan du skapa en resultatbudget och göra uppskattningar av intäkter och kostnader för året. Sedan kan du följa dina resultat i förhållande till din målsättning och se dem i grafer på startsidan eller i appen! Visma Ekonomiöversikt  är integrerat med ditt bokföringsprogram och fungerar både med Visma eEkonomi och Visma Administration.

Koll på ekonomin med Visma Ekonomiöversikt


2. Identifiera nyckeltalen för din verksamhet

Nyckeltal för verksamheten handlar om att vi vill bygga ett väl fungerande och lönsamt bolag, vilket inte bara är viktigt för oss utan även för våra viktigaste intressenter t ex banker. och intressenter. Nyckeltalen som vi arbetar med dagligen är inte alltid samma som de nyckeltal banker och andra investerare tittar på, men de är ju alltid sammankopplade.

 Tips! Mall för likviditetsbudget (PDF)

Ett vanligt nyckeltal är vinstmarginal som är ett lönsamhetsmått. Vinstmarginal visar hur stor vinsten är av din omsättning. Räkneexempel:

Ditt företag har sålt varor för 10 000 kronor och haft en självkostnad på 7 000 kronor, då har du gjort en vinst på 3000 kronor vilket innebär att vinstmarginalen ligger på 30 procent. Det här talet kan du sedan jämföra med andra företag för att se om du ligger högt eller lågt i jämförelse. 

Andra, ofta använda, nyckeltal är soliditet och avkastning.

3. Identifiera nyckeltalen för det dagliga arbetet

Vilka nyckeltal är viktigast för dig i ditt dagliga arbete?

Anders berättar:
–Marginalerna är små i vår bransch och mycket handlar om att hålla kostnaderna i schack. Därför arbetar vi mycket med nyckeltalet bruttomarginal som är det som blir över när vi räknat bort tillverkningskostnaderna från försäljningen. Det är en tuff fight mot leverantörerna och vi frågar oss själva till exempel om vi kan hitta en billigare förpackning eller kartong? Råvarukostnad är ett annat nyckeltal vi tittar på dagligen. Hur mycket kostar egentligen ingredienserna till vårt öl och vad kan vi göra för att minska på de kostnaderna utan att tumma på kvalitén?

– Eftersom vi har en växande verksamhet ställer vi också frågor som: Vad händer när vi växlar upp? Om vi gör av med för mycket pengar på investeringar sinar kassan och då har vi inte pengar till nödvändiga inköp. Å andra sidan gör investeringar att vi kan få ett bättre resultat framöver så det är hela tiden en balansgång där man noga måste följa vad som händer när företaget växer.

4. Hitta ett erfaret bollplank som kan din bransch

Varje bransch är specifik och du behöver ett bollplank som kan hjälpa dig med budgetering och nyckeltal för just din bransch.

Anders ger ett exempel:
– Inom varje bransch finns det mer eller mindre viktiga nyckeltal och här kan det vara bra med någon som arbetat i branschen längre som kan ge tips och framförallt hjälpa till att analysera just dina siffror.

Hur behöver du hantera ekonomin så att du kan utveckla ditt resultat varje månad? Finns det saker som särskilt gäller just din bransch?

 Tips! Därför ska du ha en mentor

5. Ta dig tiden att lära dig att analysera nyckeltal

Ta dig tiden att lära dig budgetering och nyckeltalsanalys. Det är inte så krångligt. Du identifierar “dina” nyckeltal och jämför exempelvis bruttomarginaler och vinstmarginaler. Då kan det uppstå frågor som: “Hur kommer det sig att jag har 10 procent lägre vinstmarginal än andra företag i min bransch?”

När du kan identifiera och jämföra nyckeltal kan du också se möjligheterna i din egen verksamhet. Om du till exempel ser att du kan sänka kartongkostnaderna med 1 krona styck men att du då måste köpa minst 5000 så innebär det att du behöver ett större rörelsekapital och att du eventuellt behöver öka checkkrediten.

Jobbar man inte så här men växer relativt fort blir det kämpigt. Vi hade till exempel en period när vår checkkredit krympte vilket innebar att det blev svårt hantera inköp och att överbrygga från en lugnare till en mer hektiskt period då det behövs extra mycket råvaror samtidigt som det inte finns så mycket i kassan. Detta ger problem även om jag på årsbasis levererar ett bra resultat.

 Vill du ha stöd av ett proffs, anlita en redovisningskonsult som jobbar med Visma eEkonomi. Hitta redovisningsbyrå

 Lästips: Budgetuppföljning & budget! Ta del av redovisningskonsulters tips.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi