Undvik kassakris – gör en likviditetsbudget

De flesta gör en resultatbudget som visar företagets resultat på lång sikt, men de räknar inte lika noggrant så att deras likvida medel räcker till att driva verksamheten. Därför är en likviditetsbudget minst lika viktig, säger Boo Gunnarson, företagarexpert, Visma Spcs. Här får du 5 tips för att stärka likviditeten. Ladda sedan ner vår enkla mall för likviditetsbudget så är du igång!

Entreprenörskap > Likviditetsbudget

Företagets kortsiktiga betalningsförmåga, så förklarar man enkelt begreppet likviditet. Likviditetsbudgeten visar en ögonblicksbild av hur mycket pengar företaget har i kassan och hur stora utbetalningar företaget ska göra inom den närmsta tiden. Och det är viktig att ha koll på hur mycket företaget faktiskt ha i kassan som kan betala räkningarna för annars kan man som företagare snart hamna i trångmål.

 Tips! Mall för likviditetsbudget. Ladda ner nu och kom igång direkt! (pdf)

Sträva alltid efter att ha en kassalikviditet som är 100 procent eller högre. Varför? Jo, ligger kassalikviditeten under 100 procent kan ditt företag inte betala sina kortfristiga skulder. Och här är den enkla formeln för att räkna ut hur det ligger till: Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder. Längre ner i artikeln ser du ett exempel på en likviditetsbudget.

Gör din likviditetsbudget i god tid

Boo Gunnarson träffar varje år mängder av nyblivna företagare. En sak han märkt, när han pratar om in-och utbetalningar, är att många glömmer planera för hur mycket pengar som ska finnas på kontot varje månad, likviditeten. Alltså betalningsströmmarna till och från företaget på kort sikt. Det flödet matchar inte budgeterade kostnader och intäkter.

Exempel: En företagare köper in varor en månad men säljer först två månader senare. En kund som fakturerats betalar först om tre månader men företagaren själv behöver betala sin lokalhyra innevarande månad. Det kan lätt bli ett tidsglapp mellan ut- och inbetalningar, särskilt vid snabb tillväxt då en företagare kan få ligga ute med mycket pengar.

–Det blir roligare att sköta ekonomin när du har kontroll. Men det gäller att börja i god tid, innan det blir kris i kassan, säger Boo Gunnarsson och fortsätter:

– Genom att göra en likviditetsbudget och arbeta med den kan du dessutom förutsäga lånebehov vid större inköp. 

  Läs också vår stora guide om att starta eget företag!

Visma Betalt Direkt

Tjänsten Visma Betalt Direkt finns i eEkonomi och gör att du som driver aktiebolag smidigt kan sälja fakturor och få pengarna snabbt. Undvik risken att inte få betalt samtidigt som du effektiviserar din fakturering.

Visma Betalt Direkt

Så här gör du en likviditetsbudget

Utgå från resultatbudgeten där du ser hur kostnaderna fördelar sig över året. Ställ upp kontosaldot för januari som Ingående balans, till exempel 10 000 kronor. Skriv upp alla förväntade inbetalningar och utbetalningar den månaden. Längst ner vid raden Utgående balans anger du saldot i slutet av månaden, alltså 5000 kronor i exemplet. Den summan förs över till februari som Ingående balans.

I februari får du betalt för en stor faktura som skickades i november och inköpen är 50 000. Utgående balans är -25 000 kronor. I mars måste du betala en stor faktura på 50 000 och utgående balans blir - 55 000 kronor. Först därefter börjar du få större intäkter från försäljningen och resultatet för året kan bli positivt. 

Fortsätt fylla i hela året. Räkna inklusive moms och räkna inte med avskrivningar. Det är bara likvida medel som räknas. Var lite pessimistisk, räkna lågt. Följ upp din likviditetsbudget varje månad.

Exempel på likviditetsbudget

Exempel på likviditetsbudget

 

5 tips för att stärka din kassalikviditet

Likviditetsbudget-tavla

  1. Bankkontakt. Behöver du hjälp av banken med finansiering eller utökad checkkredit? Du får hjälp snabbare om du kan visa hur det har gått för dig under året. Banken älskar en kund som har ordning på sina papper!
  2. Buffert. Kan du öka ditt sparande och bygga en buffert långsiktigt?
  3. När du betalar. Kan du förändra hur och när du betalar dina leverantörers fakturor? Går det att delbetala eller ansöka om längre kredittid?
  4. När du får betalt. Händer det ofta att du inte får betalt i tid, ta hjälp. Det finns tjänster för det. Principen är alltid pengar snabbt in – långsamt ut. 
  5. Snabba fakturor. Dröjer det lång tid innan du skickar ut dina kundfakturor? Du gör bättre affärer om du agerar snabbt och du vill ju att dina pengar kommer in så snart som möjligt. En e-faktura är det smidigaste sättet att fakturera, snabbt iväg så snart det är dags att fakturera.
  6. Säljtillfällen. Kan du öka antalet säljtillfällen en viss period av året för att stärka upp kassan?

Ta hjälp av en redovisningskonsult

För att få ordning på likviditeten är det tryggt att anlita en redovisningskonsult som jobbar med rådgivning. Konsulten kan hjälpa till att göra budgeten, föreslå åtgärder och följa upp. Jerry Fager är ägare till Ekonomibyrån i Tranås:

- För mig som konsult är det en väldigt vanlig situation att hantera likviditetsfrågor. Vi vet att likviditeten allt som oftast är ett problem för företagare, framför allt i tillväxtperioder och efter semester och jul. Att ta en diskussion med banken om tillfälliga lösningar kan vara tidskrävande och svårjobbat. 

- Ett annat alternativ är att sälja fakturan. Det är inte säkert att företagare vågar ta steget eftersom de kan vara lite rädda att uppfattas som opersonliga av sina kunder. De har intensiva dagar och allt som ligger utanför kärnverksamheten prioriteras bort även om de inser vinsterna. 

-  I vissa branscher sliras det på betalningarna och den faktiska kredittiden kan överskrida betalningsvillkoren. Däremot får de ofta betalt i tid när fakturan kommer från en extern part. Med Visma Betalt Direkt har jag som konsult en enkel, bra och snabb lösning att föreslå , säger Jerry Fager. 

 Tips! Nu kan du finansiera företaget genom oss

Ansvarsbegränsning

Visma Spcs har tagit fram blanketterna ovan i syfte att underlätta för dig som företagare. Information och beräkningar på blanketterna bygger på tillgängliga och aktuella lagar och regler. Visma Spcs ansvarar emellertid inte för hur blanketterna används eller för eventuella följder av att beräkningar på dem inte blir korrekta.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion