Belåna fakturor – och öka din likviditet!

Tampas du med ojämn likviditet och behöver pengar in på kontot för att betala leverantörer och löner? Då kan en möjlighet vara att belåna dina fakturor – så kallad fakturabelåning. Du får pengar snabbt men behåller kontrollen över fakturorna och kundrelationerna.

Finansiering & finans > Belåna fakturor

Belåning av fakturor - varför då?

Att ha tillräckligt med pengar på kontot kan vara en utmaning för den som driver företag. Det är inte alltid pengar in och pengar ut matchar i tid och det kan finnas flera anledningar till att ditt företag har en ojämn likviditet. Kanske har du löneutbetalning innan betalning för en stor faktura kommit in. Kanske är du i en uppstartsfas eller tillväxtfas där dina intäkter inte kommit i takt med utgifterna ännu. 

 Läs också: Företagslån – vilket är det bästa för ditt företag? Vi jämför!

 Finansiering till företaget – direkt i programmet Belåna fakturor, sälj fakturor eller ta ett lån som bygger på din bokföring i realtid. I Visma Administration och Visma eEkonomi finns flera möjligheter att få hjälp med att stärka likviditeten.

Sälja eller belåna fakturor?

Oavsett anledning kan det vara svårt att få lån av banken vid en likviditetsbrist och då kan factoring vara ett alternativ. Factoring innebär att du säljer eller belånar dina fakturor och får betalt direkt. Om du säljer fakturorna överlåter du hela fakturahanteringen till factoringföretaget och det är också de som står som avsändare till dina kunder. 

Belånar du i stället dina fakturor står fakturorna som säkerhet för lånet men det är fortfarande du som äger fakturorna och sköter hanteringen. Eftersom du sköter alla kontakter gällande betalningen från dina kunder behåller du också kontrollen över dina fakturor och kundrelationerna. Detta är en av fördelarna när du belånar dina fakturor istället för att sälja dem.

 Tips! Läs om fakturaköp, den andra grenen inom factoring, i artikeln Sälja fakturor – 5 tips för säkra fakturaköp

Belåna fakturor i praktiken

Belåning kan göras på enskilda fakturor eller hela kundreskontran. Vanligtvis kan fakturorna belånas till ungefär 60-95% av värdet. Det finns också möjlighet att belåna hela kundreskontran som en finansiering på längre sikt där nya fakturor läggs till som nya säkerheter för lånet. På så sätt får ditt företag en finansiering som mer liknar ett vanligt företagslån eller en checkkredit, som kan anpassas efter företagets behov över tid. Din kostnad blir räntan på lånet.


Lästips: Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

Att tänka på om du vill belåna fakturor:

  • Hur mycket kostar det?
  • Är räntan på helår eller per månad?
  • Är likviditetsbristen tillfällig eller behöver du en lösning på längre sikt?

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion