Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning är en gren inom factoring, där kundfakturor ligger till grund för lånet.

Finansiering & finans > Fakturabelåning

Hur fungerar fakturabelåning?

Fakturabelåning liksom fakturaköp är begrepp inom factoring. Fakturabelåning innebär att kundfakturor belånas upp till en viss procentsats, ofta mellan 60-95%, av fakturabeloppet och fakturorna står som säkerhet för lånet.

Lånesumman utbetalas relativt omgående efter att fakturan/fakturorna belånats, oftast inom 48 timmar. Fakturaköp innebär att kundfakturorna istället köps av factoringbolaget mot en avgift.

 Relaterad läsning: Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

Fakturabelåning, factoring och fakturaköp

En fördel med fakturabelåning jämfört med fakturaköp är att företaget som belånar sin eller sina fakturor fortsätter att äga de belånade fakturorna. Detta innebär bland annat att om en belånad faktura skulle förfalla, tillfaller eventuella påminnelse-, försenings- och inkassoavgifter företaget som belånat fakturan.

Vid fakturaköp tillfaller oftast ägandeskapet av fakturorna och rätten till avgifterna när fakturorna förfaller bolaget som köpt fakturan.

En annan fördel med fakturabelåning är att det kan vara lättare att få än traditionella banklån, särskilt när företaget har likviditetsbrist.

 Lästips! Belåna fakturor – och kickstarta din likviditet!

Vad kostar fakturabelåning?

Räntesatserna för fakturabelåning baseras på belåningsgrad och risken på fakturorna som ska belånas. Räntan för fakturabelåning varierar, men ligger idag på ca 2–5 % på den svenska factoringmarknaden. 

 Tips! Så funkar det att sälja fakturor

Fakturabelåning på engelska

Invoice discounting; factoring

Relaterade ord

Factoring
Leasing
Riskkapital
Kapital
Effektiv ränta

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp