Vad är FA-skatt?

Den som bedriver näringsverksamhet och samtidigt har anställning ska vara godkänd för FA-skatt.

Skatter & skatteregler > FA-skatt

Skillnaden mellan A- och F-skatt

För personer som har en anställning gäller att de ska betala A-skatt på inkomst. Det är arbetsgivaren som drar av skatt på lönen och betalar arbetsgivaravgifter innan nettolönen betalas ut till den anställde. Även pensionärer betalar normalt A‑skatt.

Den som bedriver näringsverksamhet kan efter ansökan hos Skatteverket bli godkänd för F-skatt. Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som betalar preliminärskatten och egenavgifter till Skatteverket.

 Är du på gång att starta eget? Läs vår stora guide om att starta eget företag!

FA-skatt är en kombinerad skattsedel för F-skatt och A-skatt

Individer som ska driva egen näringsverksamhet och samtidigt har inkomst från anställning ska vara godkända för både F- och A-skatt. Detta kallas att man har F-skatt med villkor, men det allmänt vedertagna namnet är FA-skatt.

Ett godkännande för FA-skatt betyder i praktiken att företagaren har en A-skattsedel som används för anställningen, och en F-skattsedel som används för det egna företaget. F-skatt innebär att egenföretagaren själv betalar in skatter och egenavgifter på inkomster i näringsverksamheten. Arbetsgivaren gör skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter för inkomsten från anställningen precis som vanligt. ”F” i F-skatt står för företag och ”A” i A-skatt står för anställd.

Ett godkännande för F-skatt får inte användas i en anställning, utan endast för inkomster i näringsverksamheten. En egenföretagare som har FA-skatt måste hänvisa till F-skattsedeln skriftligen vid varje tillfälle när den ska gälla, annars gäller A-skattsedeln. Det kan till exempel vara när företagaren har genomfört ett uppdrag och därefter skriver fakturor.

Juridiska personer, som exempelvis aktiebolag och handelsbolag, kan inte vara godkända för FA-skatt. De har i stället som huvudregel ett godkännande för F-skatt.

Man måste ansöka om godkännande för FA-skatt

Ett godkännande för FA-skatt måste, precis som med F-skatt, ansökas om hos Skatteverket.

Det är inte helt ovanligt att en person som redan har anställning också väljer att starta en enskild firma vid sidan av sitt huvudsakliga arbete. Den enskilda näringsidkaren bör då ansöka om godkännande för FA-skatt direkt när företaget startas.

På samma sätt kan en egenföretagare med F-skatt som blir anställd av ett företag, eller för ett visst uppdrag eller projekt, ansöka om godkännande för FA-skatt.

 Relaterad läsning: F-skattsedel och FA-skattsedel - så skaffar du dem

FA-skatt på engelska

FA tax; conditional F tax

Relaterade ord

A-skatt
Egenavgifter
Enskild näringsidkare
F-skatt
Preliminärskatt

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer