Vad är preliminärskatt?

Preliminärskatt är den förväntade skattesumman som ska betalas.

Skatter & skatteregler > Preliminärskatt

Hur fungerar preliminärskatt?

Preliminärskatten är baserad på den summa som antas intjänas under det kommande året. Det betyder att i början av varje inkomstår ska budgeten gås igenom och den förväntade inkomsten och möjligt överskott ska beräknas. När summan har uppgetts till Skatteverket räknar myndigheten ut hur mycket preliminärskatt som ska betalas och debiterar sedan en tolftedel varje månad.

Om du är anställd och har A-skatt är det din arbetsgivare som ska räkna ut och göra avdraget från din lön. Är du både anställd och driver egen firma ska du däremot använda dig av FA-skatt, som innebär att arbetsgivaren drar av skatten på din lön samtidigt som du själv ska betala preliminärskatten av din egen näringsverksamhet.

När ska preliminärskatt betalas ?

Preliminärskatten ska vara betald den tolfte varje månad. Om den tolfte infaller på en lördag eller söndag, ska preliminärskatten vara inbetald måndagen efter helgen.

Preliminärskatt och inkomstdeklaration

Året efter beskattningsåret ska du lämna in en inkomstdeklaration. I inkomstdeklarationen matchas den preliminära skatten med den verkliga skatten och därefter får du besked om du ska få skatteåterbäring eller betala restskatt.

Om du tror att du inte kommer att tjäna några pengar det kommande året, är det möjligt att skriva noll kronor i den preliminära inkomstdeklarationen. Om du mot förmodan skulle tjäna pengar under det kommande inkomståret betyder det att du uppgett fel information och kommer att få betala restskatt.

Preliminärskatt på engelska

Preliminary tax

Relaterade ord

Deklaration
Intäkt
Skatt
Bruttolön
Nettolön

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord