Vad är en intäkt?

En intäkt är en periodiserad inkomst eller inkomst redovisad på perioden den avser.

Företagsredovisning > Intäkt

Intäkter är värdet av prestationer under en period

Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst.

Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts eller när produkterna som en faktura avser har levererats. En inkomst redovisas därmed inte vid själva faktureringstillfället.

Vad är skillnaden mellan intäkter och inkomster?

Inkomster uppstår på det datum som angivs på en faktura för sålda varor och tjänster. En intäkt är däremot värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Därför kan intäkter sägas vara periodiserade inkomster.

Intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två är företagets resultat. Kostnader kan på samma sätt som intäkter ses som en periodiserad inkomst, ses som en periodiserad utgift. Intäkter har kontoklass 3 i BAS-kontoplanen och kostnader har kontoklass 5–7. Vissa finansiella poster har även kontoklass 8.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Intäkter enligt lagtexterna

Endast intäkter som är konstaterade får tas med i resultaträkningen och om dessa går att härleda till räkenskapsåret eller till den perioden intäkten avser, ska dessa tas med oavsett tidpunkten för betalning. Dessutom får inte intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

Enligt bokföringslagen ska poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader bokföras på balansdagen, alltså på den dagen då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas.

Intäkt på engelska

Revenue; earnings

Relaterade ord

Kapital
Kostnad
Omsättning
Periodisering
Resultaträkning

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord