Kapital – Vad är kapital?

Kapital är ett företags resurser.

Kapital finns i olika former
Kapital är ett företags resurser. Det är alltså det som används i ett företags verksamhet, så som maskiner och annan utrustning. Kapitalet ägs ofta av företaget men innebär också sådan utrustning, lokaler, maskiner och annat som hyrs in och kan tänkas användas i verksamheten.

Det finns fyra typer av kapital:

  • Realkapital: Realkapital är fysiska objekt så som utrustning och varulager
  • Finansiellt kapital: Finansiellt kapital är pengar och deras placering
  • Humankapital: Humankapital är den kunskap, skicklighet och kompetens som företagets medarbetare besitter
  • Immateriellt kapital: Immateriellt kapital är tillgångar så som patent, varumärken och goodwill

Kapital används i nyckeltal
Inom företagsekonomin används ofta nyckeltal för att se hur det går för ett företag. De används främst i de fall då det inte räcker med att titta på ett företags resultat i bokslutet. Många av nyckeltalen bygger på kapitalet. Några exempel på dessa är eget kapital, sysselsatt kapital och justerat eget kapital. Även räntabilitet och avkastning bygger på kapitalet, och är mått på hur lönsamt ett företag är.

Kapital på engelska
Capital

Relaterade ord
Avkastning
Intäkt
Kapitalomsättningshastighet
Kostnad

 Tips! Nu kan du finansiera företaget genom oss

3,6/5 - 19 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi