Vad är kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättninghastigheten är ett verksamhetsmått och visar hur stor omsättning varje investerad krona resulterar i.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal och är ett verksamhetsmått för arbetskrafts- och kapitalintensitet som visar hur effektivt en verksamhet använder sitt kapital i förhållande till omsättningen. Ju högre kapitalomsättningshastighet, desto mindre bundet kapital har företaget. För att öka kapitalomsättningshastigheten och därmed minska det bundna kapitalet, är det enklaste att minska varulagret.

Kapitalomsättningshastigheten används för att göra jämförelser inom det egna företaget samt för jämförelse av företag inom samma bransch.

Hur räknar man ut kapitalomsättningshastigheten? Formel

Formeln för att beräkna kapitalomsättningshastigheten ser ut som följande:

 Kapitalomsättningshastigheten = omsättning ÷ totalt kapital

Nyckeltalet kapitalomsättningshastighet används med andra nyckeltal

Nyckeltalet kan användas för att räkna ut ett företags räntabilitet, alltså avkastning. Det kan räknas ut genom att multiplicera vinstmarginalen med kapitalomsättningshastigheten.

Kapitalomsättningshastigheten används även i den så kallade du Pont-modellen, som visar på hur olika faktorer påverkar kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen genom ett räntabilitetssamband, vilket kan härledas från räntabilitetsformeln.

Kapitalomsättningshastighet på engelska

Capital turnover rate

Relaterade ord

Kapital
Nyckeltal
Skuldsättningsgrad
Tillgång

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord