Kapitalomsättningshastighet – vad är kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättninghastigheten visar hur stor omsättning varje investerad krona resulterar i.

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal
Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal och är ett mått för arbetskrafts- och kapitalintensitet som visar hur effektivt en verksamhet använder sitt kapital i förhållande till omsättningen. Ju högre kapitalomsättningshastighet, desto mindre bundet kapital har företaget. För att öka kapitalomsättningshastigheten och därmed minska det bundna kapitalet, är det enklaste att minska varulagret.

Kapitalomsättningshastigheten används för att göra jämförelser inom det egna företaget samt för jämförelse av företag inom samma bransch.

Hur beräknas kapitalomsättningshastigheten?
Formeln för att beräkna kapitalomsättningshastigheten ser ut som följande:

Kapitalomsättningshastigheten = omsättning ÷ totalt kapital

Nyckeltalet kapitalomsättningshastighet används med andra nyckeltal
Nyckeltalet kan användas för att räkna ut ett företags räntabilitet, alltså avkastning. Det kan räknas ut genom att multiplicera vinstmarginalen med kapitalomsättningshastigheten.

Kapitalomsättningshastigheten används även i den så kallade du Pont-modellen, som visar på hur olika faktorer påverkar kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen genom ett räntabilitetssamband, vilket kan härledas från räntabilitetsformeln.

Kapitalomsättningshastighet på engelska
Capital turnover rate

Relaterade ord
Kapital
Nyckeltal
Skuldsättningsgrad
Tillgång

3,3/5 - 3 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi