Skuldsättningsgrad – Vad är skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgraden är ett mått på relationen mellan skulder och eget kapital.

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal
Skuldsättningsgraden är ett mått som tillhör finansiella nyckeltal, som används för värdering och kontroll av ett företags ekonomiska ställning. Just skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka och används för att se relationen mellan skulder och eget kapital, eller mer precist justerad skuld och justerat eget kapital.

Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Det betyder att en hög skuldsättningsgrad innebär att företaget har låg soliditet.

Skuldsättningsgrad gäller både privata hushåll och företag
Skuldsättningsgraden används inte bara för att se hur stor ett företags skuld är i förhållande till det egna kapitalet. Den används även för att se hur det står till i de privata hushållen, där måttet istället syftar till förhållandet mellan skulder och inkomster per år.

År 2010 infördes ett så kallat bolånetak i Sverige för att minska belåningsgraden på bostäder och på så sätt minska skuldsättningsgraden hos hushållen. Det har lett till en övergripande starkare soliditet även om belåningsgraden är fortsatt hög.

Hur beräknas skuldsättningsgraden?
Formeln för skuldsättningsgraden kan variera något beroende på vad som företaget vill visa och beskrivs ofta som S/E, skulder dividerat med eget kapital. Grundformeln är dock:

Skuldsättningsgraden = Justerade skulder ÷ Justerat eget kapital

där justerad skuld är:

Justerad skuld = Skulder + Skatt på obeskattade reserver

och där justerat eget kapital är:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1 - bolagsskatt) x Obeskattade reserver)

Den utvecklade formeln ger då:

Skuldsättningsgraden = (Skulder + Skatt på obeskattade reserver) ÷ (Eget kapital + ((1 - bolagsskatt) x Obeskattade reserver))

Om skuldsättningsgraden överstiger 1 betyder det att skulderna är större än det egna kapitalet.

Skuldsättningsgrad på engelska
Debt to equity ratio; leverage

Relaterade ord
Eget kapital
Kapital
Kapitalomsättningshastighet
Nyckeltal
Skuld
Soliditet

5/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi