Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden är ett mått på relationen mellan skulder och eget kapital.

Finansiering & finans > Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal

Skuldsättningsgraden är ett mått som tillhör finansiella nyckeltal, som används för värdering och kontroll av ett företags ekonomiska ställning. Just skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka och används för att se relationen mellan skulder och eget kapital, eller mer precist justerad skuld och justerat eget kapital.

Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Det betyder att en hög skuldsättningsgrad innebär att företaget har låg soliditet.

 Relaterad läsning: Kreditvärdighet – är du (kredit)värdig nog?

Skuldsättningsgrad gäller både privata hushåll och företag

Skuldsättningsgraden används inte bara för att se hur stor ett företags skuld är i förhållande till det egna kapitalet. Den används även för att se hur det står till i de privata hushållen, där måttet istället syftar till förhållandet mellan skulder och inkomster per år.

År 2010 infördes ett så kallat bolånetak i Sverige för att minska belåningsgraden på bostäder och på så sätt minska skuldsättningsgraden hos hushållen. Det har lett till en övergripande starkare soliditet även om belåningsgraden är fortsatt hög.

Hur beräknas skuldsättningsgraden?

Formeln för skuldsättningsgraden kan variera något beroende på vad som företaget vill visa och beskrivs ofta som S/E, skulder dividerat med eget kapital.

Grundformeln är dock: Skuldsättningsgraden = Justerade skulder ÷ Justerat eget kapital

Nedan visas hur värdena i formeln räknas ut.

Beräkning av justerad skuld

Justerad skuld = Skulder + Skatt på obeskattade reserver

Beräkning av justerat eget kapital

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1 - bolagsskatt) x Obeskattade reserver)

Beräkning av skuldsättningsgrad

Den utvecklade formeln för skuldsättningsgraden ser då ut som följer:

 Skuldsättningsgraden = (Skulder + Skatt på obeskattade reserver) ÷ (Eget kapital + ((1 - bolagsskatt) x Obeskattade reserver))

Om skuldsättningsgraden överstiger 1 betyder det att skulderna är större än det egna kapitalet.

Skuldsättningsgrad på engelska

Debt to equity ratio; leverage

Relaterade ord

Eget kapital
Kapital
Kapitalomsättningshastighet
Nyckeltal
Skuld
Soliditet

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord