Smart lagerprogram
och lagersystem på webben
Med Visma eEkonomi och tillvalet Lager får du ett smart lagerprogram med bokföring och fakturering på autopilot.

 • Full lagerkontroll
 • Inköp från leverantörer
 • Anpassningsbara inventeringsunderlag
 • Bokför ditt lagervärde
 • Hantera inleverans av lagervaror
 • Hantera utleveranser av lagervaror

Lagerprogram och lagersystem för Visma eEkonomi

Lager i Visma eEkonomi

Har du ett lager eller butik så är det skönt att veta vad du har hemma när kunden frågar. Det kan vara svårt och tidsödande att sköta hanteringen av dina artiklar manuellt och dessutom kunna redovisa ditt lagervärde.

Full koll på allt

Full koll och spårbarhet

Alltid koll vad du har hemma och varornas värde. Följ dina in och utleveranser i detalj och enligt Först In Först Ut principen.

Först In Först Ut

Inköp från leverantörer

Gör beställningar till dina leverantörer direkt i programmet och följ dina inleveranser

Inleveranser

Inleveranser

Hantera inleveranser och håll koll på antal i lager samt värdet av de olika leveranserna.

Smidig inventering

Smidig inventering

Inventera ditt lager enklare med anpassningsbara inventeringsunderlag och automatisk justering på det som diffar.

Rakt in i bokföringen

Rakt in i bokföringen

Bokför ditt lagervärde vid behov. Du ser alltid senaste bokföringsdatum och bestämmer själv när du vill föra in värdet i bokföringen.

Utleveranser

Utleveranser

Hantera manuella utleveranser för att justera antalet vid behov, exempelvis för spill eller reklamationer.

Behöver du ett större lagersystem med mer funktionalitet?

Visma eEkonomi Lager är ett smart lagerprogram för dig med ett mindre lager eller butik. Behöver du mer kontroll över ditt inköpsflöde, har många artiklar eller vill hantera leverantörsprislistor direkt i programmet? Då kan ett större affärs- och lagerhanteringssystem som Visma Administration vara ett bra alternativ.

eEkonomi Lager
Administration 1000
Administration 2000

Hantera inleverans av lagervaror

Försäljning av lagervaror enligt Först In-Först Ut principen

Hantera manuell utleverans

Inventering

Redovisa lagervärde

Skapa beställning till leverantör

Hantera flera försäljningsprislistor

Hantera/läsa in leverantörspriser

Hantera paket av artiklar

Vilka regler gäller kring lagerhantering?

Det finns särskilda regler som gäller vid redovisning av lager och värdering av lager.

 • Man bör tillämpa samma värderingsprincip från ett räkenskapsår till ett annat, exempelvis enligt FIFU-principen, som står för Först In Först Ut.

 • Regler skiljer sig om det är köpta varor eller egentillverkade varor.

 • Vilken bolagsform du har spelar också roll. Redovisar du enligt K1, K2 eller K3 skiljer sig reglerna. Exempelvis att Enskilda näringsidkare behöver att ha en korrekt värdering av lagret först när lagervärdet är över 5000kr.

 • Det finns också avdrag och skatteregler för ditt lager, så som inkuransavdrag eller hur du ska göra om försäljningsvärdet på lagret är lägre än anskaffningsvärdet.

På Skatteverkets sidor finns allt du behöver veta, så läs på vad som gäller din typ av verksamhet.

Illustration för lagerprogram och lagersystem
Illustration nr 2 för lagerprogram och lagersystem

Vanliga tidstjuvar och tips för en mer effektiv lagerhantering

 • Tänk på att utgifter för att importera / förvärva varan också räknas in i lagervärdet och s.k anskaffningsvärdet. Tex frakt, importavgifter och tullavgift. Det får du hjälp att hålla reda på och beräkna med ett lagerprogram, som säkerställer att omkostnaderna är angivna i det som blir varans totala inköpspris.
 • Se över manuella moment i hela lagerflödet, från beställningsmomentet till leverantören till utleverans till kund. Det går att automatisera bort många onödiga steg och integrera system för ett bättre flyt av data genom organisationen.
 • Inventera gärna oftare än en gång om året. Reglerna kräver att du inventerar vid årsavslutet för att beräkna årets slutgiltiga lagervärde, men det finns fler fördelar med att inventera, få koll på faktiska saldon och att bokföra lagervärdet oftare. Varulagret är en viktig post i balansräkningen, om du inventerar oftare får du bättre uppföljning av bruttovinsten löpande under året.

Vanliga frågor

Kan jag prova eEkonomi Smart och Lager innan jag köper?

Du kan prova Visma eEkonomi Smart gratis i 20 dagar. När du kommit in i programmet kan du även prova Lager, som ligger i vänstermenyn.

Jag har ett annat bokföringsprogram idag, kan jag få hjälp att byta program?

Oavsett vilket program du byter ifrån så hjälper vi dig hela vägen. Du får hjälp att föra över uppgifter och en genomgång av grunderna i Visma eEkonomi.

Detta är kostnadsfritt för att du ska komma igång smidigt och känna dig trygg i ditt nya program. Här kan du läsa mer om att byta bokföringsprogram.

Jag har fler frågor, kan jag få prata med någon?

Ring 0470-70 61 00 så hjälper vi dig!

Till dig som är redovisningskonsult

Du kan med fördel köpa in och erbjuda tjänsten Visma Lager eEkonomi till de av dina kunder som har behov av ett lagerhanteringssystem, framförallt handels- och serviceverksamheter med få artiklar och få anställda.

Visma eEkonomi Lager är en perfekt ersättare till Excel eller företaget som saknar lagerhantering idag men närmar sig 5000 kronor i lagervärde. När ni samarbetar i Visma eEkonomi hjälps ni åt att effektivisera hanteringen av lagret med smart funktionalitet och har alltid full kontroll över att lagervärdet bokförs. Kontakta oss så hittar vi bästa lösningen: byra.spcs@visma.com eller 0470-70 61 60.

Lagerprogram och lagersystem till dig som redovisningskonsult