Allt du behöver veta om starta eget-bidrag

Går du i tankar att starta eget företag och funderar på att ansöka om starta eget-bidrag? Det ofta missförstådda bidraget från Arbetsförmedlingen erbjuds endast under vissa villkor och fungerar inte som många blivande företagare tror. Vi reder ut allt du vill veta om hur bidraget fungerar, vem som kan få det och hur mycket pengar det kan ge.

Gå direkt till avsnitt:
Snabbguide: Så lyckas du få starta eget-bidrag
Vad är starta eget-bidrag?
Vem kan få bidraget?
Så mycket pengar ger bidraget
Hur länge kan man få bidrag till att starta eget?
Hur stor nytta gör egentligen bidraget?

Vad är starta eget-bidrag?

Starta eget-bidraget, som egentligen heter “stöd till start av näringsverksamhet (PDF)”, är ursprungligen ett aktivitetsstöd med syfte att få arbetslösa i sysselsättning. Tvärtemot vad många tror, är bidraget inte en automatisk kapitalinjektion som kommer som ett brev på posten samma dag som man startar sitt företag. Ordet ”bidrag” gör också att många stirrar sig blinda på pengarna, och samtidigt missar de andra delarna som ”bidraget” innehåller; rådgivning från experter, gratis företagskurser och informationsträffar.

Men innebär det faktum att bidraget är tänk som ett aktivitetsstöd, att det uteslutande är arbetslösa som kvalar in?

 Går du i starta eget-tankar? Kika på vår starta eget-hjälp

Vem kan få bidraget?

Trots att bidraget från början var ett rent åtgärdsprogram för arbetslösa, har det breddats till ett mer allmänt stöd för att öka sysselsättningen i Sverige. I dag kan du få ta del av Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag om du uppfyller följande krav:

 • Du anses ha goda chanser att driva företag, som ger en tillfredsställande inkomst och långsiktig sysselsättning. Det innebär i praktiken att du lagt ner tid på att ta fram en riktigt bra affärsidé och realistisk affärsplan med tillhörande budget. Detta kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig med. Tänk på att Arbetsförmedlingen använder externa experter för att granska din affärsplan, så slarva inte med den.

 • Arbetsförmedlingens konsulter undersöker också om du har skulder hos Kronofogden eller är belagd med näringsförbud. Det är osäkert om du kan få bidrag vid skuldsättning, men de stora utmaningarna blir troligen snarare svårigheter med att få andra lån och krediter, samt brist på trovärdighet bland kunder eller leverantörer.

Dessutom måste du uppfylla något av följande kriterier:

 • Vara 25 år eller äldre och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, med behov av fördjupat stöd.

 • Vara 20 år eller äldre och uppfylla kraven för att delta i jobbgarantin för ungdomar (PDF).

 • Vara 18 år och anses stå långt från arbetsmarknaden.

 • Vara ung med funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga.

 • Uppfylla arbetslivsintroduktionens krav (PDF).

 • Delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

 • Delta i Arbetsförmedlingens FAS 3-program.

  Arbetsförmedlingen erbjuder ett särskilt stöd till start av näringsverksamhet, ett starta eget-bidrag riktat till personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning och som har goda utsikter att driva eget företag. Även här är kravet att du har en lönsam och tydlig affärsidé. Ersättningen, som betalas ut av Arbetsförmedlingen, kan uppgå till 60 000 kronor för utrustning och annat du kan behöva i uppstartsfasen. Detta bidrag kan kombineras med det vanliga försörjningsstödet “stöd till start av näringsverksamhet”. Bidraget kan också ge ersättning om ni är flera som vill starta företag tillsammans. Observera att du kan bli återbetalningsskyldig om du säljer eller lägger ner företaget inom tre år.

Så mycket pengar ger starta eget-bidraget

Försäkringskassan ansvarar för att beräkna och betala ut ditt aktivitetsstöd. Godkännandet av din ersättning beror dock i praktiken både på Försäkringskassan, din a-kassa och din handläggare på Arbetsförmedling. Ersättningen blir olika stor beroende på din försäkringssituation:

 • Om du inte har rätt till a-kassa kan du endast få 223 kronor om dagen i starta eget-bidrag. Eftersom bidraget är ett försörjningsstöd, förutsätter detta att du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen på heltid.

 • Om du däremot uppfyller villkoren för a-kassa, följer också ditt aktivitetsstöd den ersättningsplan du har enligt a-kassan. Det vill säga högst 680 kronor om dagen och lägst 320 kronor om dagen. Även här förutsätts att du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen på heltid.

 • Är du utförsäkrad, det vill säga att du har nått antal maxdagar från a-kassan? Då kan du högst få 65 procent av din ersättningsplan i starta eget-bidrag.

Aktivitetsstödet betalas ut en gång varje månad och är skattepliktigt som inkomst i din inkomstdeklaration.

  Tänk på att du inte är försäkrad under tiden du får starta eget-bidrag. Försäkringsskyddet är ditt eget ansvar som blivande företagare.

Hur länge kan man få bidrag till att starta eget?

Aktivitetsstödet betalas ut under sex månader, men kan förlängas i undantagsfall för sjukdom eller om du fått vänta länge på viktiga myndighetstillstånd. Eftersom bidraget är tänkt som ett försörjningsstöd under tiden du försöker få företaget på fötter, är det viktigt att du är förberedd för utbetalningarna och kan sätta igång med din verksamhet så fort ersättningen godkänts.

Hur stor nytta gör egentligen bidraget?

Bidragets funktion och upplägg har länge varit omstritt. 2013 fick 10 000 personer ta emot starta eget-bidrag, och av dem visar Arbetsförmedlingens egen kontroll att drygt åtta av tio inte var arbetslösa efter tre månader. Däremot kan man inte se om personerna kom i sysselsättning i sitt planerade företag eller fick annan anställning. Kritiker av bidraget menar att det i stället borde gå till redan fungerande företag, där chansen till att skapa jobb kan vara större, än att försöka få arbetslösa att bli företagare.

Andra pekar på att starta eget-bidraget är smart, men borde förlängas till åtminstone ett år, eftersom det kan ta tid att få igång en fungerande verksamhet. Det finns också en fälla i att blivande företagare ser bidraget i sig som en lösning på hur verksamheten kan komma igång, när verkligheten är att alla framgångsrika företag bygger på en bra affärsidé. Därför är det viktigt att du som blir godkänd för starta eget-bidrag tar vara på de utbildningsträffar som ingår i Arbetsförmedlingens stöd till näringsverksamhet.

Snabbguide: Så lyckas du få starta eget-bidrag

 1. Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen som jobbsökande, helst så fort du vet att du kommer bli arbetslös. Om du jobbat inom ett visst yrkesområde kan det vara klokt att söka upp en specialarbetsförmedling och visa upp nödvändiga intyg på din yrkeskompetens. Ju kunnigare handläggare du får på Arbetsförmedlingen, desto större är chanserna att du kan få gehör för din företagsidé. Var öppen och tydlig med att du är sugen på att starta eget.

 2. Sök jobb inom ditt yrkesområde, en förutsättning för att du ska kunna motivera att du vill satsa på din företagsidé. Om du inte får något av jobben du söker kan det i sig tjäna som argument till varför du bör få starta eget-bidrag i stället. Om du blir erbjuden kurser eller arbetsträffar bör du gå på dem. Missar du kurser utan att meddela frånvaro kan du inte få bidrag.

 1. Anmäl dig till a-kassan och komplettera din ansökan med de relevanta intyg som krävs.

 2. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om din företagsidé och fråga om det går bra att starta upp ditt företag. Möter du inga hinder kan du registrera ett företag, till exempel en enskild firma. Var noga med att inte börja låta pengar gå ut eller in ur företagsverksamheten förrän du blivit godkänd för starta eget-bidrag.

 3. Lämna in din affärsplan för granskning av Arbetsförmedlingens konsulter. Ta hjälp av Vismas guide för att skriva affärsplan om du känner dig osäker på vad den bör innehålla.

 4. Om Arbetsförmedlingen godkänner din affärsplan och tycker du verkar motiverad till att driva eget, lämnar du intyg om att du har företag till din handläggare, som sedan låter Försäkringskassan ta ställning till om du får starta eget-bidrag.

Text: Alexander Rehnborg

3,7/5 - 23 röster
Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Just nu kan du köpa Visma eEkonomi med deklaration till rabatterat pris.

Läs mer