Managementkonsult: Allt du behöver veta om framtidsjobbet för konsulter

Gillar du att möta nya miljöer och människor, brinner ständigt för utmaningar och drömmer om att tillämpa din kompetens på nya branscher? Konsultexperten Marianne Olsson guidar dig till hur du blir en framgångsrik managementkonsult.

Entreprenörskap > Managementkonsult

Vad är en managementkonsult?

En managementkonsult är en oberoende rådgivare och kan ses som konsultens urfader. Managementkonsulten kan jobba både operativt och strategiskt inom en mängd olika branscher. Det vanligaste är att vara anställd konsult inom t.ex. IT och management, ofta med digitaliseringsfokus eftersom det är där många affärsmöjligheter finns i dag.

Andra populära verksamhetsområden är inom PR, fastigheter, ekonomi, kommunikation och projektledning. Uppdragen för managementkonsulten kan exempelvis handla om effektiviseringsprojekt eller så har det anlitande företaget en resurspool, som fungerar som ett internt konsultföretag med intern debitering.

Visma har många erbjudanden för redovisningskonsulter som vill börja ge rådgivning till företagare. Läs mer här >>

Hur jobbar en managementkonsult?

Managementkonsultens och alla konsulters traditionella roll har förändrats över tid, från att bli rådgivare till att vara både specialist och generalist. Många företag i dag anlitar konsulter för att snabbt ersätta eller tillsätta traditionella roller som tidigare utförts av anställda, så kallad resurskonsulting. Det kan man se inte minst på mängden av uppdrag som förmedlas i dag.

Som konsult kan du utföra ett jobb under en dag eller anlitas under ett helt år eller längre, beroende på företagets behov och rekryterings- eller bemanningsstrategi. På så vis finns det många potentiella managementkonsulter som kan passa in och matcha kundens behov av resurser eller kompetensförstärkning under en period.

Managementkonsult eller inhyrd chef?

Ibland förväxlas managementkonsulten med inhyrd chef, så kallad interimschef. Den största skillnaden mellan en inhyrd chef och en managementkonsult, är att konsulter agerar rådgivare medan den inhyrda chefen ersätter en anställd och blir integrerad i en linjeroll. Företag väljer ofta en interimschef eftersom de kanske har en tuff förändring som de vill genomföra och då är osäkra på vilken typ av chef de ska rekrytera efter en omorganisation.

Om man jämför anlitandet av en konsult med en traditionell rekrytering så är rekrytering en process som tar längre tid. Organisationerna förändras dessutom så snabbt i dag att flexibiliteten med att anlita konsulter både för kort och längre uppdrag attraherar, även om kostnaden ofta är högre på kort sikt.

Företagen betalar för flexibilitet och managementkonsulterna blir fler och får mer att göra ute på företagen. Den snabba utvecklingen på marknaden och kravet på digitalisering gör att konsultbehovet ständigt ökar, vilket öppnar upp för fler aktörer inom alla verksamhetsområden. Ledningen kan därmed behöva stärka sitt team med en managementkonsult under kortare eller längre perioder.

Vilken bakgrund bör du ha?

Du kan bli managementkonsult genom att ta helt olika vägar in i yrket. En del vill starta direkt efter avslutade studier vid exempelvis Handelshögskolan och söker sig till roller som juniorkonsulter på större etablerade konsultföretag. Där finns en tydlig karriärtrappa, som garanterar den mest ambitiösa och tydliga karriärs- och löneutvecklingen för dig som vill bli managementkonsult i dag.

Du kan också komma från en linjeroll och vilja dela med dig av mångåriga erfarenheter av strategiarbete, ledarskap och förändring. Spelar det då någon roll om du blir konsult med bakgrund av studier eller arbetslivserfarenhet? Medan studenterna har med sig en verktygslåda med internationellt beprövade analysmodeller, har den seniora chefen flera år av praktisk erfarenhet och vet hur interna processer i större företag fungerar.

Eftersom interna processer inte sällan är baserade på kända modeller eller metoder, blir resultatet ofta detsamma. Det kan dessutom vara spännande att matcha en junior och senior eftersom de kompletterar varandra genom sina olika arbetssätt. Som ung eller ny i konsultrollen handlar det om att bygga en stark konsultprofil och samla erfarenheter från spännande konsultuppdrag.

Erfarenheter från specifik bransch eller företag kan vara avgörande för att de väljer just dig. Personligen anser jag att generalistens expertis väger tyngre än bransch, så vad jag hoppas se mer av i framtiden är modigare kunder som ger managementkonsulterna uppdrag inom helt nya branscher. Ofta är det ett "utifrån-in-perspektiv" som kan leda till nya tankesätt och kanske öka värdet för kunden.

Hur ser lönen ut för en managementkonsult?

Lönen för en managementkonsult varierar stort och beror delvis på hur du vill jobba. Provisionsbaserat konsultarvode eller fast lön? Ingångslönen för en nyutexaminerad managementkonsult ligger på cirka 30 000 kronor i månaden, vilket är något högre än facket Civilekonomernas egen ingångslönerekommendation.

Om du hellre vill jobba provisionsbaserat kan lönen uppgå till 100 000 kronor i månaden eller mer. Att jobba på provision utgör samtidigt en större risk och mycket pengar går bort i skatt. Mitt bästa tips är att kontakta olika bolag och fråga vad de har för lönemodeller så att du hittar en som passar dig. Om du väljer att både sälja och leverera kan du få bonus för att du skapar jobb åt kollegorna.

Både lön och debitering varierar mellan konsultbolag och tjänsteerbjudanden, eller beroende på konsultens eller konsultbolagens varumärkesstyrka. Frågan är: Vem har kunden mest förtroende för? Är de beredda att betala mer för varumärket (företagsnamnet) eller en vassare konsultprofil i okänt mindre bolag? Jag kan redan nu avslöja att konsultens personliga varumärke och profil är det som oftast avgör, förutsatt att inga ramavtal står i vägen för en affär.

 Ladda ner gratis mall för tidrapportering

I ett mindre bolag kan du avancera snabbare och lönemodellen kan utformas mer individuellt, t.ex. genom att du tar större risk med lägre grundlön och större andel provision på genomförda uppdrag. Samtidigt kanske du "slipper" jobba med försäljningen i ett större bolag, som förser dig och dina kollegor med arbetsuppgifter och uppdrag. Den som däremot har egen säljförmåga har möjlighet att tjäna desto mer. Det gäller oavsett om du jobbar i ett större eller mindre konsultbolag.

Anställd eller egenföretagare?

Oavsett vilken väg du väljer för att bli konsult är det viktigt att du tycker att fördelarna överväger nackdelarna. Ska du vara egen konsult eller jobba som anställd konsult? Här är ett par saker du bör tänka igenom:

  • Passar du bäst in i kulturen hos ett litet eller stort företag?
  • Vill du bygga upp nya arbetsmetoder eller föredrar du att styras av inarbetade processer?
  • Söker du trygghet eller frihet i jobbet? Vill du t.ex. jobba för en tryggad inkomst eller vill du hellre ha friheten att tjäna mer om du jobbar fler timmar?
  • Skulle du känna dig bekväm med att själv sälja in dina uppdrag?
  • Vilken typ av ledarskap passar dig - en chef som stöttar dig med detaljer eller helheten?
  • Är kollegorna viktiga? Då kanske du ska söka långa uppdrag eller bli inhouse-konsult.

 Så skriver du en affärsplan

När du har bestämt dig för vad som passar dig bäst, kan du matcha listan mot aktuella erbjudanden eller konsultföretag du vill komma i kontakt med. Om du är sugen på att bli egenföretagande konsult kan du ställa liknande frågor, fast om kundföretagen, eftersom du kommer tillbringa mycket tid hos dem. Har de en kultur som passar dig? Om inte, hur hanterar du det?

Hur får du konsultuppdrag?

Konsultuppdragen förmedlas i dag på flera olika sätt. Dels kan du kontaktas direkt tack vare ditt starka personliga varumärke, till exempel via din hemsida eller arbetsnätverk som LinkedIn. Det gäller oavsett om du planerar konsulta som anställd eller egenföretagare. Större konsultföretag har i regel egna säljavdelningar med kundansvariga, som håller tät kontakt med både kunder och konsulter för att identifiera och tillgodose kommande resurs- eller kompetensbehov.

Utöver traditionella konsultbolag finns numera ett antal konsultmäklare som matchar konsulter med anlitande företag. De senaste åren har även bemanningsföretagen klivit in på marknaden för att konkurrera med konsultföretagen inom främst ekonomi och andra operativa konsultroller.

Som egenföretagande managementkonsult kan de stora konsultbolagen fungera som en säljkanal genom sin underkonsultaffär, som ofta motsvarar cirka 10-15% av omsättningen. Här förmedlas främst uppdrag där de egna konsulternas kompetens eller tillgång inte räcker till. Alla vinner på samarbetet – kunderna, konsulterna och konsultföretagen, som fortsätter att tillgodose sina kunders behov genom olika partnerskap.

Hur blir du en god säljare?

Som egenföretagare räcker det inte att vara en duktig konsult. Du måste också vara en stjärna på försäljning och ha moderna system på plats, exempelvis för bokföring och redovisning. 

Tips! Även om du själv är ekonom kan det vara en god idé att ta hjälp av en rmodern redovisningskonsult som jobbar i Vismas programvaror i molnet. Då sparar ni hälften av den administrativa tiden och du kan fokusera på att vara just konsult. 

Planera för regniga dagar

Det vanligaste misstaget du som nybliven solokonsult kan göra är att sluta bearbeta och kommunicera med potentiella kunder, bara för att du har fått förtroendet att genomföra ett stort eller långt uppdrag. Då kan du plötsligt några månader senare stå utan beläggning, som leder till att hela marginalen från senaste uppdraget äts upp på grund av en konsultlucka utan uppdrag.

Konsultåret är dessutom endast 9 månader långt och det innebär att intäkterna ska räcka minst 12 månader eller längre, för att bygga upp buffert för regniga dagar. Du behöver räkna bort semester, kurser, röda dagar som faller bort, kundens önskemål om sommaruppehåll o.s.v. Du kan även behöva utrymme för egen personlig utveckling. Det hjälper dig att stärka ditt eget erbjudande på sikt, något som kostar på, båda för att köpa kurser och vara ledig i stället för att fakturera under en vecka.

 Ladda ner: Gratismallar för fakturering och offerering

Allt handlar om noggrann planering för att lyckas som konsult. Gör ett estimat på ditt konsultår, oavsett om du är anställd eller egenföretagande konsult. Som anställd kan du använda dina beräkningar till att förhandla om lönen. Som egen konsult kan du snabbt se om du lyckas få ett överskott, som du kan spara till egen utveckling, sämre tider eller bara bygga buffert.

Har du vad som krävs?

Det ställs mycket högre krav på en konsult jämfört med en vanlig medarbetare. Därför gäller det att du både svarar upp mot förväntningarna samt tål granskning och eventuell kritik. Även positiv kritik kan vara svår att hantera. Om till exempel medarbetarna i en organisation upplever att en konsult får för mycket beröm från ledningen för en insats, kan de reagera negativt i stället för att låta sig inspireras till nytt lärande och kunskapsöverföring.

Vilka krav ställer andra på dig som managementkonsult? Självklart varierar kraven, men ofta krävs det att du både klarar av alla hygienfaktorer och samtidigt är bäst i leveransen genom att:

 Komma i tid – en viktig förtroendefaktor!
 Alltid vara förberedd och ligga steget före kunden – påläst och samtidigt närvarande i nuet, antingen på mötet eller på distans.
 Bidra med ledarskap och leda kunden när så behövs.
 Alltid bidra med helhetssyn och fokus på kundens bästa.
 Alltid koppla uppdraget till kundnyttan – genom ett utifrån-och-in-perspektiv.

 Hur vass är din försäljningsteknik?

Som representant för ett konsultföretag förväntas du dessutom att:

 Sälja dig själv och företagets erbjudande.
 Vara kund- och resultatorienterad.
 Vara en bra kollega både internt och externt.
 Agera ambassadör för kunden, branschen, ditt konsultföretag och dina kompetensområden eller nischer.
 Värna och respektera allas varumärken och värderingar – det personliga, konsultföretagets och kundens.

Gästskribent: Marianne Olsson

I samarbete med ikarriären.se

Managementkonsult Marianne OlssonMarianne Olsson har varvat konsultrollen med jobb som marknads- och kommunikationschef i flera börsbolag. Hon är managementkonsulten som brinner för kommunikation och möten med människor. Med sin senaste bok ”Konsultboken – guiden till att lyckas” vill Marianne uppmuntra alla konsulter att ständigt våga utveckla sig och bli bättre och mer medvetna i sin konsultroll. Hon har tidigare gett ut boken ”Framgångsrik Konsult” och har under en rad år föreläst om konsulternas framgångsfaktorer och hållit workshops för att främja intern utveckling i konsultföretag och andra organisationer. Här skriver Marianne för ikarriären.se och kommer att berätta om rollen som managementkonsult i ett flertal artiklar.

Expertområden: Konsultbranschen, sälj, marknadsföring, gig-ekonomin, kommunikation, förändring och affärsutveckling.
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/konsultboken
Twitter: https://twitter.com/marianne_marre
E-post: [email protected]
Hemsida: konsultboken.se

Läs mer & beställ boken

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen