Omsättning

Ett företags omsättning avser sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Omsättning

Vad är omsättning och vad betyder det?

Ett företags omsättning är likvärdigt dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period indikerar företagets tillväxt.

För verksamheter som är bokföringsskyldiga enligt svensk lagstiftning ska omsättningen i redovisningssammanhang presentera omsättningen i företagets redovisningsvaluta, det vill säga svenska kronor (för vissa bolagsformer godtas även euro).

Nettoomsättningen ska bokföras

Det är företagets nettoomsättning som ska anges i bokföringen. Nettoomsättningen definieras som företagets omsättning härrörande från den primära verksamheten, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms) och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Genom att summera samtliga konton som avser försäljning av varor och tjänster får man fram företagets nettoomsättning. Det är som regel nettoomsättningen som avses när det talas om ett företags omsättning.

 Lästips: Bokföring – allt du behöver veta om att bokföra

Omsättning i BAS-kontoplanen

I BAS-kontoplanen är omsättningskontona desamma som intäktskontona. Det betyder att omsättning redovisas i kontoklass 3, det vill säga på konton som inleds med siffran 3.

Kontoklass 3 delas in i kontogrupper där de första fem är så kallade fria grupper. Det innebär att man fritt kan definiera sin egen struktur. Därefter följer grupper för fakturerade kostnader (35), sidointäkter (36), intäktskorrigeringar (37), aktiverat arbete (38) och slutligen övriga rörelseintäkter (39).

 Relaterad läsning: BAS kontoplan (guide)

Hög omsättning kan medföra högre redovisningskrav

Företagets omsättning kan ha betydelse för om det ska klassas som ett ”större företag” enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Större företag omfattas av ett krav på att årsredovisningen ska omfatta en kassaflödesanalys.

Omsättning på engelska

Revenue; gross sales; turnover

Relaterade ord

Direkt kostnad
Intäkt
Kapital
Omsättningstillgång
Rörelsemarginal
Vinstmarginal

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord