Omsättning – Vad är omsättning?

Ett företags omsättning avser sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period.

Omsättningen avser företagets totala försäljning
Ett företags omsättning är likvärdigt dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period indikerar företagets tillväxt.

För verksamheter som är bokföringsskyldiga enligt svensk lagstiftning ska omsättningen i redovisningssammanhang presentera omsättningen i företagets redovisningsvaluta, det vill säga svenska kronor (för vissa bolagsformer godtas även euro).

Nettoomsättningen ska bokföras
Det är företagets nettoomsättning som ska anges i bokföringen. Nettoomsättningen definieras som företagets omsättning härrörande från den primära verksamheten, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms) och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Genom att summera samtliga konton som avser försäljning av varor och tjänster får man fram företagets nettoomsättning. Det är som regel nettoomsättningen som avses när det talas om ett företags omsättning.

Omsättning i BAS-kontoplanen
I BAS-kontoplanen är omsättningskontona desamma som intäktskontona. Det betyder att omsättning redovisas i kontoklass 3, det vill säga på konton som inleds med siffran 3.

Kontoklass 3 delas in i kontogrupper där de första fem är så kallade fria grupper. Det innebär att man fritt kan definiera sin egen struktur. Därefter följer grupper för fakturerade kostnader (35), sidointäkter (36), intäktskorrigeringar (37), aktiverat arbete (38) och slutligen övriga rörelseintäkter (39).

Hög omsättning kan medföra högre redovisningskrav
Företagets omsättning kan ha betydelse för om det ska klassas som ett ”större företag” enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Större företag omfattas av ett krav på att årsredovisningen ska omfatta en kassaflödesanalys.

Omsättning på engelska
Revenue; gross sales; turnover

Relaterade ord
Direkt kostnad
Intäkt
Kapital
Kontoplan
Omsättningstillgång
Rörelsemarginal
Vinstmarginal

4,4/5 - 25 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi