Rörelsemarginal – Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen visar hur stor del av företagets vinst som blir kvar till räntor, skatt och vinst efter att kostnaderna täckts.

Rörelsemarginalen är ett finansiellt nyckeltal
Rörelsemarginal är ett nyckeltal som anger hur stor andel i procent av omsättningen som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att företagets kostnader har betalats. Rörelsemarginalen räknas ut med hjälp av rörelseresultatet vilket är lika med rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna. Rörelseresultatet är med andra ord resultatet av verksamheten, dock utan att de finansiella posterna som till exempel skuldräntor, dragits av. Rörelsemarginalen anges i procent och det gäller att ju högre marginal, desto mer välmående är företaget. Om rörelsemarginalen ökar innebär det att det blir en större andel kvar av varje intjänad krona från försäljningen.

När används nyckeltalet rörelsemarginal?
Rörelsemarginalen används bland annat för att följa företagets utveckling och för att jämföra företag i samma bransch. Eftersom rörelsemarginalen är oberoende av hur företaget finansierats är nyckeltalet mest lämpligt för lönsamhetsjämförelser mellan likartade företag i samma bransch men som skiljer sig åt finansiellt och har olika skatterättslig hemvist.

Så räknas rörelsemarginalen fram
Följande formel används för att räkna fram rörelsemarginalen:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning

Nyckeltalet anges i procent och kan analyseras enligt följande exempel. Ett företag har en rörelsemarginal på 14 %. Det betyder att företaget tjänar 0,14 kronor (före räntebetalningar och skatter) på varje intjänad krona.

Hur kan företagets rörelsemarginal förbättras?
Om ett företag vill förbättra sin rörelsemarginal gäller det att det ökar sina intäkter genom att exempelvis ta ut högre priser. Rörelsemarginalen kan även ökas genom att företaget minskar sina kostnader och avskrivningar, exempelvis genom att det säljer mer av de produkter som innebär lägst kostnader.

Rörelsemarginal på engelska
Operating margin

Relaterade ord
Avskrivningar
Intäkt
Kostnad
Nyckeltal
Omsättning

4,7/5 - 15 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi