Bruttovinstmarginal

Bruttovinstmarginal, även kallat bruttovinstprocent, är ett nyckeltal och ett lönsamhetsmått.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Bruttovinstmarginal

Vad är bruttovinstmarginal?

Bruttovinstmarginal är ett nyckeltal (lönsamhetsmått) inom företagsekonomi. Nyckeltalet, som också kan benämnas bruttovinstprocent, används främst av handelsföretag och visar överskottet (i procent) som blir kvar av försäljningsintäkten efter avdrag för varuinköp. Man kan definiera bruttovinstmarginalen så här:

Bruttovinstmarginalen är lika med nettoomsättningen av varor och tjänster minus värdet för sålda varor och tjänster, i procent av nettoomsättningen.

Bruttovinstmarginal, beräkning

Bruttovinstmarginalen räknas ut med följande formel:


Bruttovinst / Nettoomsättning * 100


Bruttovinst i ovanstående formel innebär nettoomsättningen minus värdet för sålda varor och tjänster.

Vad är en bra bruttovinstmarginal?

Bruttovinstmarginalen varierar kraftigt mellan olika branscher beroende på sortiment och prispålägg. Därför är det svårt att generalisera nyckeltalet och ge indikationer på vilken bruttovinstprocent ett företag bör ligga på.

Bruttovinstmarginal på engelska

Gross profit margin

Relaterade ord

Nyckeltal
Vinstmarginal
Soliditet
Räntabilitet
Täckningsgrad
Täckningsbidrag

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp