Vinstmarginal – Vad är vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje omsättningskrona som utgör vinst.

Vinstmarginal är ett nyckeltal
Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur stor vinsten per omsättningskrona är. Det kan även definieras som storleken på vinsten innan räntebärande kostnader, vilket innebär att vinstmarginalen beräknas före skatt. Vid beräkning av vinstmarginalen tas ingen hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet och därmed inte hur väl företaget har lyckats. Vinstmarginalen är därför som mest användbar för att mäta vinsten av en hel marknad eller i en analys av konkurrenter.

Att beräkna vinstmarginalen
Formeln för att beräkna vinstmarginalen ser ut som följande:

Vinstmarginal = (Försäljning - Kostnad) ÷ Försäljning

Resultatet visar då på andelen, alltså procenten, av hur stor vinsten är.

Om ett företag har sålt varor för 20 000 kronor och haft en självkostnad på 15000 kronor beräknas det som (20 000 - 15000) ÷ 20 000 = 0,25. Svaret blir då att vinstmarginalen för företaget är 25 procent och uppgår till en fjärdedel av försäljningen.

En tumregel att komma ihåg är att vinstmarginalen bör överstiga fem procent för att vara godkänd.

Vinstmarginal på engelska
Pretax profit margin; earnings before tax

Relaterade ord
Avkastning
Nyckeltal
P/E-tal
Räntabilitet
Soliditet
Vinstmarginalbeskattning

5/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi