Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje omsättningskrona som utgör vinst.

Ekonomistyrning & finansiell analys > Vinstmarginal

Vad är vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal (marginalmått) som visar hur stor vinsten per omsättningskrona är. Det kan även definieras som storleken på vinsten innan räntebärande kostnader, vilket innebär att vinstmarginalen beräknas före skatt.

Vid beräkning av vinstmarginalen tas ingen hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet och därmed inte hur väl företaget har lyckats. Vinstmarginalen är därför som mest användbar för att mäta vinsten av en hel marknad eller i en analys av konkurrenter.

Hur räknar man ut vinstmarginal?

Formel

Formeln för att beräkna vinstmarginalen ser ut som följande:

Vinstmarginal = (Försäljning - Kostnad) ÷ Försäljning

Resultatet visar då på andelen, alltså procenten, av hur stor vinsten är.

Räkneexempel

Om ett företag har sålt varor för 20 000 kronor och haft en självkostnad på 15 000 kronor beräknas det som (20 000 - 15 000) ÷ 20 000 = 0,25. Svaret blir då att vinstmarginalen för företaget är 25 procent och uppgår till en fjärdedel av försäljningen.

Vad är en bra vinstmarginal?

Tittar man på ett genomsnitt över samtliga branscher, över en längre tid, brukar man uppskatta att en bra vinstmarginal ligger på mellan 5 och 10 procent. En bra tumregel att komma ihåg är alltså att vinstmarginalen bör överstiga fem procent för att anses vara bra.

Vinstmarginal på engelska

Pretax profit margin; earnings before tax

Relaterade ord

Bruttovinstmarginal
Avkastning
Nyckeltal
P/E-tal
Räntabilitet
Soliditet
Vinstmarginalbeskattning
Vinst

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp