P/E-tal – Vad är ett P/E-tal?

P/E-tal är ett nyckeltal som används vid aktievärdering och indikerar om börskursen är hög eller låg i förhållande till företagets vinstnivå.

P/E-talet är ett nyckeltal

P/E-talet tillhör gruppen aktierelaterade nyckeltal. Det beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen med vinst per aktie efter skatt (P/E).

Måttet anger hur pass högt värderat ett företag är i förhållande till dess vinst och gör att jämförelse mellan aktier kan avgöra storleken på ett företag. P/E-talet är särskilt användbart vid värdering av företag inom samma bransch och som har liknande tillväxtutsikter och därmed jämförbara resultatsiffror.

Så beräknas P/E-tal

P/E beräknas som beskrivet genom att dividera aktiekursen med vinst per aktie. Om vi antar att en aktie kostar femtio kronor och vinst per aktie efter skatt är 5 kronor får vi då 50/5=10. P/E-talet är alltså 10. Vi kan då säga att man får betala 10 kr för varje krona som företaget tjänar per år.

Vad betyder P/E-tal

P/E står för Price/Earnings.

P/E-tal på engelska

Price-earnings ratio

Relaterade ord

Avkastning
Nyckeltal
Räntabilitet
Soliditet
Vinstmarginal

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp

5/5 - 1 röster