P/E-tal – Vad är P/E-tal?

P/E-tal är ett nyckeltal som används vid aktievärdering och indikerar om börskursen är hög eller låg i förhållande till företagets vinstnivå.

Finansiering & finans > PE-tal

Vad innebär P/E-tal?

P/E-tal (alternativt PE-tal, efter engelskans Price/Earnings ratio) tillhör gruppen aktierelaterade nyckeltal. Det beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen med vinst per aktie efter skatt (P/E).

Måttet anger hur pass högt värderat ett företag är i förhållande till dess vinst och gör att jämförelse mellan aktier kan avgöra storleken på ett företag. Det innebär att P/E-talet är särskilt användbart vid värdering av företag inom samma bransch och som har liknande tillväxtutsikter och därmed jämförbara resultatsiffror.

Så beräknas P/E-tal

P/E beräknas som beskrivet genom att dividera aktiekursen med vinst per aktie. Om vi antar att en aktie kostar femtio kronor och vinst per aktie efter skatt är 5 kronor får vi då 50/5=10. P/E-talet är alltså 10. Vi kan då säga att man får betala 10 kr för varje krona som företaget tjänar per år.

Vad betyder P/E-tal?

Bokstavskombinationen P/E i PE-tal kommer från engelskans Price/Earnings.

P/E-tal på engelska

Price-earnings ratio

Relaterade ord

Avkastning
Nyckeltal
Räntabilitet
Soliditet
Vinstmarginal
Resultat

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp