P/E-tal – Vad är ett P/E-tal?

P/E-tal är ett nyckeltal som används vid aktievärdering och indikerar om börskursen är hög eller låg i förhållande till företagets vinstnivå.

P/E-talet är ett nyckeltal

P/E-talet tillhör gruppen aktierelaterade nyckeltal. Det beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen med vinst per aktie efter skatt (P/E).

Måttet anger hur pass högt värderat ett företag är i förhållande till dess vinst och gör att jämförelse mellan aktier kan avgöra storleken på ett företag. P/E-talet är särskilt användbart vid värdering av företag inom samma bransch och som har liknande tillväxtutsikter och därmed jämförbara resultatsiffror.

Så beräknas P/E-tal

P/E beräknas som beskrivet genom att dividera aktiekursen med vinst per aktie. Om vi antar att en aktie kostar femtio kronor och vinst per aktie efter skatt är 5 kronor får vi då 50/5=10. P/E-talet är alltså 10. Vi kan då säga att man får betala 10 kr för varje krona som företaget tjänar per år.

Vad betyder P/E-tal

P/E står för Price/Earnings.

P/E-tal på engelska

Price-earnings ratio

Relaterade ord

Avkastning
Nyckeltal
Räntabilitet
Soliditet
Vinstmarginal

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp

5/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi