Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägare har begränsat ansvar för verksamheten i bolaget, de kan endast förlora det satsade kapitalet.

Finansiering & finans > Aktie

Vad är en aktie?

Aktier är ägarandelar i ett aktiebolag. Aktieägare har begränsat ansvar för verksamheten i bolaget, de kan endast förlora det satsade kapitalet. Den som äger en aktie, äger alltså en del av ett aktiebolag. Kostnaden på aktien beror på kapitalinsatsen från dem som har bildat aktiekapitalet i bolaget. Värdet på aktien beror på hur lönsamt företaget är och hur mycket aktiekapital det finns.

Aktieägarna har ett begränsat ansvar för verksamheten i bolaget, och kan endast förlora vad de har betalat för aktierna. Om bolaget gör vinst kan även aktieägarna del av vinsten genom en så kallad aktieutdelning.

Hur fungerar aktier och rösträtt?

Aktieägarna har rätt att rösta på företagets bolagsstämma. Man brukar skilja på A och B- aktier, vilket betyder vanligast att B-aktien har en tiondel så många röster som A-aktien. Anledningen till uppdelningen är för att ägarna av bolaget vill behålla makten, men samtidigt få in riskkapital.

Aktier i lagboken

  1. § Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§.
  2. § I bolagsordningen får det föreskrivas att aktier av olika slag skall finnas eller kunna ges ut.

En sådan föreskrift skall innehålla uppgift om olikheterna mellan aktieslagen, och antalet eller andelen aktier av varje slag.

Aktie på engelska

Share

Relaterade ord

Aktiekapital
Aktiebolag
Hembud
Vinst
Resultat
Option
Obligation

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord