Vad är hembud & hembudsförbehåll?

Hembud och hembudsförbehåll gäller vid överlåtelse av aktier, i de fall aktieägarna vill ha kvar dem i bolaget. Vi förklarar begreppen!

Lagar & regler > Hembud/hembudsförbehåll

Hembud i aktiebolag

Hembud innebär att aktieägarna i ett företag kan köpa tillbaka aktier, som en annan ägare fått genom exempelvis gåva, arv, bodelning och köp. Ett hembudsförbehåll, även kallad hembudsklausul, ska finnas med i bolagsordningen och är en sorts trygghet för de övriga aktieägarna när de önskar att aktier inte ska överlåtas till tredje man.

Hembudet används för övrigt också när det gäller överlåtelse av till exempel kolonilotter, fastigheter och bostadsrätter.

Varför heter det hembud?

Ordet kommer från syftet att erbjuda en annan person något som man äger i sitt eget hem. Det kan till exempel vara att man vill sälja något eller inlösen av egendom till någon som har rätt till förköp. Ordet har sedan kommit att användas inom flera områden, bland annat vid aktieöverlåtelse.

Så regleras hembud beroende på bolagstyp

Beroende på vilken bolagstyp du har regleras hembudet olika.

  • I aktiebolag regleras hembudet i bolagsordningen.
  • I handelsbolag regleras det i bolagsavtalet. 


Det är viktigt att hembudet går att se skriftligt, annars är det inte giltigt. När det väl finns nedtecknat spelar det ingen roll om den nye förvärvaren känner till hembudsskyldigheten eller ej, den ogiltigförklaras om processen inte gått rätt till och om de övriga delägarna/ägarna inte har gett sitt medgivande för överlåtelsen. 

Hembudsskyldighet

Den utomstående person som fått eller köpt en aktie ska omedelbart anmäla detta till bolagets styrelse. Anmälan avser hur aktierna har hamnat i hans eller hennes händer och hur många aktier det rör sig om. Det är alltid den som erhållit aktierna som har hembudsskyldighet, det vill säga ska redovisa detta för styrelsen och erbjuda den med förköpsrätt att köpa tillbaka aktierna. Styrelsen själv har med andra ord inget krav på sig att söka upp vederbörande för att ta reda på informationen.

Hembudsförbehåll i aktiebolag

Hembudsförbehållet regleras i bolagsordningen för aktiebolag och är ett bra sätt att låta aktierna stanna kvar i bolaget och inte låta de övergå till en person som inte är delägare – det vill säga till tredje man. Förbehållet riktar sig till nya köpare/ägare av aktier och betyder att de alltid måste anmäla sitt köp eller sitt förvärv till bolaget. Då har de befintliga ägarna en chans att lösa in aktierna och alltså lösa ut den nye ägaren om de önskar. Priset på aktierna är detsamma, det vill säga den nya ägaren kan alltså inte sälja tillbaka aktien till ett högre pris.

Det går att göra vissa undantag i ett hembudsförbehåll, till exempel när aktierna innefattar gåva eller arv. Nedan beskrivs två varianter av hembudet:

  • Skärpt hembud – Detta är den vanligaste varianten och innebär att aktieägarna får köpa tillbaka aktien utan undantag oavsett vem den nye ägaren är.
  • Familjerättsligt hembud – Detta gäller som undantag när en ny ägare till exempel ärvt sin aktie, erhållit den genom bodelning eller när en bröstarvinge fått den som gåva.

Hembudsförbehåll vs förköpsförbehåll

Observera att hembudsförbehåll inte är synonymt med det besläktade begreppet förköpsförbehåll. Hembud enbart gäller i de fall när den nya förvärvaren i ett aktiebolag väl har köpt eller fått sina aktier, inte innan. Om det istället finns ett förköpsförbehåll i bolagsordningen innebär det att anmälningsplikten gäller redan innan aktierna har fått en ny ägare. Med andra ord köps aktien innan överlåtelsen blir aktuell.

Hembud vid ägande av fastigheter

Hembud kan som nämns ovan också gälla försäljning av bland annat fastigheter och ombildning. Vid en ombildning betyder det till exempel att hyresvärden inte får sälja fastigheten till högre pris till någon annan än medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Det är först när bostadsrättsföreningen väljer att avslå erbjudandet som en tredje part kan köpa.

Denna "förköpsrätt" kan dock bli inaktuell om fastigheten ägs av ett aktiebolag. Då kan man istället sälja bolagets aktier vilket gör att bolaget byter ägare men inte fastigheten. 

Hembudsförbehåll på engelska

Post-transfer acquisition right

Relaterade ord

Aktie
Aktiebolag
Aktiebolagslagen
Aktiekapital
Bolagsordning
Styrelse

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp