Vad är aktiekapital och hur mycket behövs till aktiebolag?

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget.

Entreprenörskap > Aktiekapital

Vad är ett aktiekapital?

När man ska starta aktiebolag tillskjuter aktiebolagets ägare aktiekapital till bolaget. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier som bevis för ägarinnehavet i bolaget. Det lägsta tillåtna aktiekapitalet är 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag. Aktiekapitalet kan tillskjutas i form av kontanta medel eller genom apportegendom.

Som huvudregel begränsas aktieägarnas ansvar för aktiebolagets skulder och andra åtaganden till det insatta aktiekapitalet. När aktiekapitalet har betalats in till banken, utfärdar banken ett likvidintyg som bekräftar att inbetalningen avser aktiekapital. Detta intyg ska sedan skickas till Bolagsverket.

 Lästips: Lån för att starta eget – så gör du

Lägsta aktiekapital 25 000 kronor för privata aktiebolag sedan 2020

Sedan januari 2020 är minsta aktiekapital för privata aktiebolag satt till 25 000 kronor. Det är en sänkning från 50 000 kronor som gällde tidigare.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Att öka aktiekapital

Aktiekapital kan senare ökas genom nyemission och fondemission. Aktiekapital måste inte motsvaras av pengar, utan kan även tillföras i form av annan tillgång om detta tillåtits i bolagets stiftelseurkund. Detta kallas apportegendom och kan utgöras av exempelvis maskiner, fastigheter eller patent.

När apportegendom används som aktiekapital måste en auktoriserad eller godkänd revisor skriva ett yttrande till Bolagsverket, där det bland annat ska intygas att värderingen av egendomen gått till på rätt sätt.

Går det att minska aktiekapital?

Det finns möjligheter för ett aktiebolag att minska aktiekapitalet (nedsättning av aktiekapital). Anledningen till att ett bolag vill minska sitt aktiekapital kan vara flera, såsom exempelvis att aktiebolaget behöver täcka en förlust eller köpa ut en eller flera ägare. Bolaget kan efter att ha satt ner aktiekapitalet få loss pengar till att lösa ut ägare, betala skulder eller använda pengarna i företaget.

Om man funderar på att sätta ner sitt aktiekapital i företaget kan det vara en mycket god idé att ta hjälp av en redovisningskonsult, då detta kan vara komplicerat. Det är också mycket viktigt att komma ihåg att en nedsättning av aktiekapital kan påverka skatten. Därför rekommenderas att man först rådgör med Skatteverket innan man minskar aktiekapitalet.

Kan man använda aktiekapital i verksamheten?

Aktiekapitalet är ingen kostnad för företaget eftersom det kan nyttjas i verksamheten. Aktiekapital kan användas för inköp som finns kvar i företaget. Det gäller dock att om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat kan aktieägarna bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder och därmed behöva likvidera bolaget.

Hur bokför man aktiekapital?

I vårt forum hittar du information om du ska bokföra aktiekapital: Bokföra aktiekapital & insättning av aktiekapital

Aktiekapital på engelska

Share capital

Relaterade ord

Aktiebolag
Aktiebolagslagen
Kapital
Aktie

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord