Vad är bolagsordning? Definition och förklaring

Bolagsordningen är det dokument som sätter reglerna i ett aktiebolag. Vi lär dig allt om bolagsordningen, vad det är och ger exempel på vad den innehåller.

Lagar & regler > Bolagsordning

Vad är bolagsordning?

När du registrerar ett aktiebolag ska du även skicka in en bolagsordning till Bolagsverket. Bolaget ska genom bolagsordningen visa vilka regler som gäller för bolagets verksamhet. Det är ägarna som skall upprätta detta regelverk när företaget grundas. Det är också väsentligt att ta hänsyn till aktiebolagslagen när bolagsordningen ska formuleras. Tillsammans sätter aktiebolagslagen och bolagsordningen regelverket för verksamheten.

Bolagsordningens innehåll – obligatoriska punkter

Det finns flera obligatoriska punkter som bolagsordningen för en verksamhet ska innehålla:

 • Bolagets företagsnamn
 • Var verksamheten har sitt säte
 • Företagets verksamhetsområde och bransch samt om det räknas till därmed förenlig verksamhet
 • Antalet aktier, aktiegräns, storlek av aktiekapital samt aktiekapitalgränsen
  (kan exempelvis formuleras; Aktiekapitalet utgör som lägst 000 kronor och högst 000 kronor)
 • Bolagets räkenskapsår och bokföringsmetod
 • Vilken redovisningsvaluta företaget har
 • Om företaget har revisorer och hur många de är
 • Bolagets styrelse och det begränsade antalet styrelseledamöter
 • Bolagsstämma och hur kallelsen ser ut (ex; Före bolagsstämman kan styrelsen i privata verksamheter skicka ut kallelsen genom annonsering i post, och i publika bolag kan det ske genom annonsering via post och inrikes tidningar, i en rikstäckande dagstidning och/eller på bolagets webbplats)

Exempel på övriga punkter i bolagsordningen

Utöver de obligatoriska punkterna kan man sätta upp ytterligare regler och bestämmelser som är till fördel för verksamheten. Det kan till exempel gälla hembud och försäljning av företaget, likviditet och annat. 

Om du behöver en mall för att upprätta bolagsordningen finns det mallar att ladda ner på nätet och på Bolagsverkets hemsida. Om du har ett nystartat företag och inte har så bra koll ännu kan det vara bra att använda just dessa mallar.

Ändring av bolagsordningen

Det går att göra ändringar i bolagsordningen efter en tid. Det är viktigt att ingen av de nya reglerna strider mot aktiebolagslagen. Ändringarna kan till exempel gälla nya bestämmelser för antalet aktier, om företaget ändrar räkenskapsår eller tillför nya ärenden på bolagsstämman. Detta måste ske genom kallelse till bolagsstämma och beslutas där innan den nya bolagsordningen skickas in. Bolagsverket tar sedan ut en avgift för administrationen. 

När den nya bolagsordningen är klar ska det nya dokumentet skickas in tillsammans med ett protokoll från stämman och registreras hos Bolagsverket. Det är nu de nya reglerna som styrelsemedlemmarna måste rätta sig efter. 

Hur påverkar ändringarna företaget?

När du ska ändra bolagsordningen eller upprätta bolagsordningen för första gången är det viktigt att ta hänsyn till vad som faktiskt gynnar verksamheten. Innan man beslutar om egna regler utöver de obligatoriska är det av stor vikt att man funderar över vad det innebär för bolaget i fråga och om vissa regler kan innebära tvister och problem i framtiden.

Några frivilliga punkter som ofta syns i bolagsordningar:

 • Regler angående rösträtt och röstmajoritet.
 • Likvidationsförbehåll som berättar hur och när företaget ska sättas i likvidation.
 • Samtyckesförbehåll som innebär regler som sätts upp innan en aktie överlåts åt en annan ägare.

Det finns naturligtvis en rad andra frivilliga punkter, men dessa är några av dem.

Bolagsordning vs aktieägaravtal

Det är viktigt att veta skillnaderna mellan en bolagsordning och ett aktieägaravtal. Den största skillnaden är att aktieägaravtalet, eller kompanjonavtalet som det också kallas, är mer fritt än bolagsordningen. Här kan man alltså avtala på ett friare sätt gällande ägandet och verksamhetens framtid. Detta för att företaget inte ska drabbas av kännbara konsekvenser bara för att aktieägarnas åsikter går isär. Aktieägaravtalet i bolaget ska i motsats till bolagsordningen inte registreras.

Var hittar man information om bolagsordningen?

Information om bolagsordningen för en verksamhet kan ibland hämtas på bolagets webbplats, men annars kan du hitta den på Allabolag.se. Det är en offentlig handling och finns även registrerad hos Bolagsverket. På Allabolag.se kan du även se bolagets vinst samt annan viktig information när du söker på ett visst företag. 

Bolagsordning på engelska

Articles of association

Relaterade ord

Bolagsavtal
Styrelseordförande
Firmatecknare
Suppleant
Hembudsförbehåll
Aktiebolag
Aktiebolagslagen
Aktiekapital
Bolagsstämma

  I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord