Vinstmarginalbeskattning - Vad är vinstmarginalbeskattning?

Vinstmarginalbeskattning är en beräkning av moms för företag aktiva bland annat inom handel med begagnade varor.

Vinstmarginalbeskattning är ett särskilt sätt att beräkna försäljning och moms för företag verksamma inom handel med begagnade varor eller förmedling av resetjänster. Försäljningen beräknas på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset med avdrag för moms. Vinstmarginalbeskattning förkortas till VMB och tillämpas av alla EU-länder.

Vilka varor kan du sälja med VMB?
Du får endast använda VMB om du säljer:

  • Konstverk
  • Begagnade varor
  • Antikviteter
  • Samlarföremål
  • Förmedling av resetjänster

Om du säljer begagnade varor, måste varan vara begagnad när du köper den och varan ska kunna användas i befintligt skick eller efter en reparation. Det finns några undantag inom VMB och det är: vissa guldföremål, fastigheter och oinfattade ädelstenar.

Beskattningsunderlag och deklaration
Normalt är vinstmarginalen skillnaden mellan varans försäljningspris och inköpspris. Det betyder även att du ska räkna ut vinstmarginalen för varje vara individuellt. I inköpspriset ska du inkludera alla kostnader för inköpet, dock ej eventuell ränta.

Vid normal VMB är beskattningsunderlaget det momsen ska beräknas på. Det är 80% av vinstmarginalen när skattesatsen är 25%.

Exempel
Du köper en begagnad frimärkssamling från en privatperson för 900 kr. Du ska sälja vidare frimärkssamlingen för 1000 kr. Du ska beräkna vinstmarginal, beskattningsunderlag och utgående moms enligt följande uppställning:

  • Vinstmarginal (1000 kr – 900 kr): 100 kr
  • Beskattningsunderlag ( 80 % av 100 kr): 80 kr
  • Utgående moms (25 % av 80 kr): 20 kr

Försäljningen redovisas i ruta 7 på skattedeklarationen och den utgående momsen redovisas, precis som vanligt i, ruta 10, 11 eller 12.

Vad är förenklad VMB?
Om du köper en vara som du inte känner till priset på kan du använda en förenklad beräkningsmetod. Det gäller i de fall du har köpt varor i klump, det kan t.ex. vara en samling av porslin eller frimärken. Dock får du inte använda VMB om du har köpt motorfordon.

Vinstmarginalbeskattning på engelska
Margin scheme

Relaterade ord
Brutto
Netto
Reklamskatt
Täckningsbidrag
Vinstmarginal

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi