Reklamskatt – Vad är reklamskatt?

Reklamskatt är en punktskatt på annonser och reklam.

Skatt på annonser och reklam
Reklam är ett meddelande som används i kommersiellt syfte, det vill säga i syfte att sälja en vara eller tjänst. Reklamskatt är en punktskatt som ska betalas på annonser och reklam som offentliggörs inom Sverige. I reklamskattelagen, eller lagen om skatt på annonser och reklam (1972:266), finns bestämmelser om när reklamskatt ska betalas.

Skattesatser för reklamskatt
För information om de aktuella skattesatserna för reklamskatt hänvisar vi till Skatteverket.

Undantag från reklamskatt
Från den 1 januari 2018 ska man inte längre redovisa och betala reklamskatt på annonser som offentliggörs i periodiska publikationer (som utges i minst fyra nummer per år). Annonsering på tv-reklam, radioreklam och Internet omfattas inte av reklamskattelagen. Dessutom har tidningar och tidskrifter ett grundavdrag på 50 miljoner per år vilket innebär att många mindre tidningar och tidskrifter inte behöver betala reklamskatt.

Reklamskatt ska redovisas i en deklaration
Den som är skyldig att betala reklamskatt ska registreras som skattskyldig för reklamskatt hos Skatteverket senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas. Den skattskyldige ska periodvis redovisa reklamskatten i en deklaration för reklamskatt som skickas ut av Skatteverket cirka tre veckor före dagen då deklarationen ska vara inlämnad.

Reklamskatt på engelska
Advertising tax

Relaterade ord
Punktskatt
Skatt

 Tips! Här hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi