Vad är punktskatt?

Punktskatt är en konsumtionsskatt som tas ut på speciella varor.

Skatter & skatteregler > Punktskatt

Punktskatt är en konsumtionsskatt

Vissa varor beskattas extra för att styra konsumtionen av dessa. Exempel på sådana är tobak, alkohol, lotterier, reklam och koldioxid.

Förutom att dessa varor och varugrupper beskattas för att styra konsumtionen beskattas de även för att öka statens inkomster och för att kunna finansiera de statliga åtgärder som är kopplade till förbrukningen av varorna.

De tre vanligaste punktskatterna

  • Alkoholskatten gäller öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl, mellanklassprodukter så som portvin och sherry samt etylalkohol, vilket är alkoholdrycker vars alkoholvolym överstiger 22 procent.
  • Tobaksskatten gäller cigaretter, cigarrer, cigariller och annan röktobak samt snus och tuggtobak.
  • Skatt på energi innefattar energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt. Ved, träpellets och andra biobränslen omfattas normalt inte av denna skatt.

Hur betalar man punktskatt?

Punktskatten ingår i försäljningspriset på varor på samma sätt som moms, löneskatt och produktionsskatt. Punktskatten betalas in till staten på samma sätt som moms och arbetsgivaravgifter genom ett skattekonto och ska deklareras.

Punktskatt på engelska

Excise duty

Relaterade ord

Deklaration
Kostnad
Moms (mervärdesskatt)
Reklamskatt
Skatt

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp