Vad är netto och vad betyder det?

Netto är ett belopp eller annan summa efter avdrag.

Företagsredovisning > Netto

Ordet netto som begrepp

Netto är en term som används för att beskriva ett belopp, en vikt eller liknande efter avdrag. Motsatsen till netto är brutto som innebär ett värde innan avdrag. Netto och brutto används oftast i handels- och ekonomisammanhang.

I ekonomisammanhang kan begreppet syfta på ett belopp som exempelvis löner och intäkter medan i handelssammanhang menas exempelvis vikten av en vara, så som vikten av innehållet i en konservburk.

Termerna netto och brutto härstammar från latinet

Båda orden har sitt ursprung i latinet. Netto härstammar från latinets nitidus, som betyder "skinande" eller "vacker". I italienskan används ordet netto, vilket betyder "ren". Även ordet brutto kommer från latinets brutus, vilket kan betyda "tung", "dum" eller "klumpig". Ordet blev till brutto i italienskan vilket används i betydelsen "rå" eller "smutsig".

Nettolön

Eftersom netto betyder efter avdrag betyder nettolön den lön som fås ut efter att anställningsskatten, alltså a-skatten, har dragits av. A-skatten är den skatt som dras av lönen för att arbetsgivaren ska kunna betala sociala avgifter.

Nettoomsättning

Nettoomsättning är en del av resultaträkningen. Den visar en verksamhets intäkter (rörelsens intäkter) från försäljningen av varor och tjänster. Här ska varuskatter men inte moms ingå. Till nettoomsättningen räknas inte övriga rörelseintäkter så som hyror och licensavgifter som inte kommer direkt från huvudverksamheten.

Nettoomsättningen används även för att räkna ut rörelseresultatet, där formeln ser ut som följande:

Nettoomsättning - Totala kostnader för sålda varor = Rörelseresultat

alternativt

Nettoomsättning + Lagerförändring - Totala kostnader för tillverkade varor = Rörelseresultat

Netto på engelska

Net

Relaterade ord

Brutto
Bruttolöneavdrag
Nettoomsättning
Nettolön
Lön

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp