Nettolön (lön efter skatt)

Nettolön är den lön som utbetalas till en anställd efter att skatt och andra avdrag gjorts. Motsatsen kallas bruttolön.

Löner > Nettolön

Vad är nettolön?

Nettolön betyder lön efter skatt, alltså den lön en anställd får utbetald efter att preliminärskatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter har dragits av.

 Lästips: Semesterersättning, semestertillägg & semesterlön – så gör du

Nettolön & bruttolön, vad är skillnaden?

Nettolön innebär motsatsen till bruttolön, som är syftar på den lön som intjänats innan all skatt och sociala avgifter ha dragits av.

Räkna ut nettolön efter skatt och avgifter

För att kunna räkna ut nettolön ska skatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter dras av från bruttolönen.

Sociala avgifter och arbetsgivaravgift

Sociala avgifter omfattar till exempel fackavgifter, försäkringspremier, tjänstepensionspremier med mera. Om arbetsgivaren har kollektivavtal, förhandlas dessa avgifter mellan fackförbund och arbetsgivare.

Arbetsgivaravgift är en procentsats och beräknas på lön och diverse andra skattepliktiga ersättningar.

Preliminär skatt

Skatten som den anställde måste betala kallas för preliminärskatt. Denna drar arbetsgivaren av. Preliminärskatten är baserad på summan som en anställd förväntas tjäna in under året. Arbetsgivaren ska meddela denna summa till Skatteverket som därefter beräknar preliminärskatten. Tänk på att lön efter skatt påverkas av vilken kommun man är folkbokförd i.

 Tips! Här kan du räkna ut nettolön: Nettolönkalkylator på nystartad.se

Nettolön på engelska

Net pay, take-home pay, net salary

Relaterade ord

Bruttolön
Lön
Netto
Arbetsgivaravgifter
Sociala avgifter
Preliminärskatt
Egenavgifter

 Fler ekonomiska begrepp, termer och ord i vår ekonomiska ordlista