Semesterersättning, semestertillägg & semesterlön – så funkar det!

I sommartider gäller det för dig som driver företag med anställda att ha koll på semesterersättning, semestertillägg och semesterlön. Men hur funkar det egentligen? Vi har svaren!

Löner > Semesterlön

Vad är semesterlön?

Semesterlön är den ersättning den anställda får i samband med semesterledigheten. Förenklat ersätter semesterlönen den ordinarie lönen.

Vad är semestertillägg?

Semestertillägg är ett extra tillägg utöver semesterlön då man tillämpar sammalöneregeln.

Det finns två regler att följa vid beräkning av semesterlön - sammalöneregeln eller procentregeln.

Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är en ersättning som vanligen betalas ut månadsvis vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar. Semesterersättning betalas också ut i samband med att någon avslutar sin anställning. Semesterersättning när en anställning avslutas innefattar sparad semester från tidigare år samt intjänad och återstående semesterdagar för innevarande år.

Förskottssemester

Semesterledigheten tjänas in ett år (intjänandeåret) och tas ut året därpå (uttagsåret) men betalda semesterdagar kan också ges ut i förskott av arbetsgivaren, s.k. förskottssemester. Då är de pengarna ett “lån” som normalt skrivs av efter fem års anställning. Enligt semesterlagen löper ett semesterår från 1 april till och med 31 mars året därpå. I kollektivavtal kan dock perioden vara en annan. 

 Tips! Flest småföretag i Sverige väljer ett löneprogram från Visma Spcs. Upptäck våra löneprogram!

Semesterlagen

Enligt semesterlagen har alla som arbetar rätt till semester i form av ledighet, lön och ersättning. Alla har samma rättigheter oavsett anställningsform. Det spelar alltså ingen roll om dina anställda är vikarier, timanställda eller tillsvidareanställda. Men det finns en del undantag och man ska också skilja på betald och obetald ledighet. 

Semester tjänar dina anställda vanligtvis in mellan 1 april till 31 mars året innan de kan ta ut semester. Det är alltså hur mycket de jobbade mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021 som avgör hur mycket betald semester de får. Den som har jobbat full tid får 25 dagars semester.

 Ladda ner gratis PDF-mall för anställningsavtal

Två olika sätt att beräkna semesterlön

Du kan betala ut semesterlönen efter två olika beräkningsmodeller för semestertillägget – sammalöneregeln och procentregeln. 

Om en anställd har fast vecko-eller månadslön använder du sammalöneregeln. Då betalar du, när det är dags för semester, full lön plus ett extra semestertillägg som enligt lag är på 0,43 procent av månadslönen för varje semesterdag.

Har din anställde 25 000 kronor i månadslön medför alltså varje semesterdag 107:50 kronor i semestertillägg (0,0043 X 25 000 kronor). Om din anställde tar ut 20 semesterdagar i sommar kan semestertillägget räknas ut så här: 0,0043 X 20 X 25 000 = 2 150 kronor. Var dock observant på att flera kollektivavtal innehåller ett högre semestertillägg än vad som anges i lagen och då kan det vara en högre procentsats som gäller.

När du har personer som arbetar i varierande utsträckning under olika perioder, till exempel timanställda, kan det vara aktuellt att använda procentregeln. Då räknar du ut semester genom att ta hela lönen under intjänandeåret, det vill säga mars-april, och räkna ut vad 12 procent av den lönen är – vilket blir den intjänade semesterlönen för den anställde.

När betalar man ut semesterlönen?

Semesterlön betalas vanligen ut samtidigt som dina anställda har semester men det är inte alltid så. Har du timanställda som arbetar hos dig i högst tre månader kan du betala ut semesterersättningen samtidigt med lönen vilket kan vara praktiskt när din extrapersonal har varierande arbetstider.

Vem ska ha semesterlön?

Semester tjänas in av den som arbetar men också anställda som varit föräldralediga och sjuka har rätt till semesterlön. 120 dagar vid föräldraledighet och 180 dagar vid sjukdom räknas som semestergrundande frånvaro.

Kan man spara semesterdagar?

Om en anställd inte vill ta ut hela sin semester under ett år kan han eller hon spara dagar men man måste ta ut minst 20 dagar per år. Resten av dagarna kan sparas i högst fem år.

Du kan ge fler semesterdagar

Ibland händer det att enskilda arbetstagare vill förhandla sig till bättre semestervillkor och då är det upp till dig som arbetsgivare hur du vill göra. Du kan till exempel ge medarbetaren fler semesterdagar om du så önskar. Fackförbund kan också förhandla fram bättre villkor åt sina anslutna med arbetsgivaren, vilket då gäller alla anställda på arbetsplatsen.

 Tips! Flest småföretag i Sverige väljer ett löneprogram från Visma Spcs. Upptäck våra löneprogram!

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart